Zoek in de site...

Erasmus+ beurs

Erasmus+

Wat is het Erasmus+ programma?

Met het Erasmus+ programma kun je met een beurs -met name binnen de Europese Unie- tijdelijk een deel van je studie volgen bij een partneruniversiteit. Dat betekent dat je daar vakken volgt die passen in je studieprogramma hier. Die vakken dienen dan ook vooraf goedgekeurd te worden voor erkenning van je resultaten later als je je uitwisseling hebt afgerond.
Je kunt met Erasmus+ echter ook een stage lopen bij een buitenlandse instelling. Aan het programma doen alle EU-lidstaten mee, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

Wil je op uitwisseling naar het Verenigd Koninkrijk? Lees deze pagina dan eerst goed door.

Voor Zwitserland geldt een andere regeling: zij hebben beurzen in het kader van het 'Swiss-European Mobility Programme'.

Voor de duidelijkheid: je faculteit selecteert en bepaalt. Er is sowieso een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ook gelden er deadlines voor aanmelding.

Erasmus+ in het kort

Studie

 • een semester of volledig academisch jaar (min. 2 maanden)
 • enkel bij partneruniversiteiten
 • neem contact op met je facultaire International Office voor meer informatie

Stage

Je kunt in iedere fase van je studie voor maximaal 1 jaar voor studie en/of stage naar het buitenland. Dat kan dus zowel tijdens je bachelorstudie als tijdens je masterstudie. Je mag ook meerdere keren achter elkaar voor studie of stage weg, mits je per fase van je studie maar niet boven 12 maanden uitkomt. Tijdens een latere eventuele promotiefase geldt hetzelfde: ook dan mag je maximaal 12 maanden weg voor studie en/of stage.

Wat houdt een Erasmus+ beurs in?

Als Erasmus+ student ontvang je tijdens je buitenlandverblijf een tegemoetkoming in reiskosten en de extra kosten van levensonderhoud. Het bedrag van deze Erasmus+ beurs wordt jaarlijks landelijk door Nuffic vastgesteld en is gekoppeld aan het land van bestemming.

De feitelijke beurs wordt berekend op basis van het aantal dagen dat je voor studie of stage in het buitenland verblijft. Hierbij wordt gerekend vanaf de eerste dag t/m de laatste dag dat je op je gastuniversiteit of stageplek aanwezig moet zijn. Er wordt gerekend met 30 dagen in een maand, ongeacht om welke maand het gaat.

De beursbedragen zijn o.a. gekoppeld aan het bestemmingsland waar je naartoe gaat. Er is bovendien een verschil tussen beurzen voor studie en voor stage.

In dit document vind je uitgebreide informatie over bestemmingen en bedragen. (docx, 16 kB)

Kom ik voor een Erasmus+ beurs in aanmerking?

Kijk hier voor de Algemene voorwaarden voor deelname (pdf, 87 kB). De daadwerkelijke selectie voor een buitenlandverblijf met Erasmus, vindt plaats op je faculteit. Sommige faculteiten hanteren hiervoor specifieke deadlines. Raadpleeg dus op tijd de medewerker internationalisering via het International Office van je faculteit.

Aanvulling op Erasmus+ beurs voor studie binnen EU

Vanaf het academisch jaar 2021/22 is het voor bepaalde studenten die dat vanwege bijzondere omstandigheden extra nodig hebben, mogelijk in aanmerking te komen voor een aanvulling op de Erasmus+ beurs. Deze aanvulling geldt zowel voor een studie- of stage-uitwisseling binnen EU. Meer informatie over deze zogenaamde Erasmus+ Top-Up vind je hier.

Erasmus+ beurs aanvragen: stappenplan

Wil je een Erasmus+ beurs aanvragen? Hieronder vind je een handig stappenplan waarin de verschillende fasen van aanvraag en de daar bijbehorende documenten staan vermeld.

VOOR VERTREK

 • Selectie voor Erasmus+ en online aanmelding via je faculteitscoördinator
  > minimaal een half jaar van tevoren; check op tijd facultaire deadlines
  Als je als student met een Erasmus+ beurs voor studie of stage naar het buitenland wilt gaan, moet je hiervoor eerst naar het International Office van je faculteit. Facultaire coördinatoren zijn namelijk verantwoordelijk voor de selectie van studenten voor een dergelijk buitenlandverblijf.

  Als je voor stage naar het buitenland gaat via de Faculteit der Medische Wetenschappen is selectie niet van toepassing. Aanmelding voor een studie-uitwisseling of stage in het buitenland dien je in via jouw OSIRIS-account ('study abroad')

 • Online beurs-aanmelding 
  > kort nadat je door je faculteit geselecteerd bent (midden/eind april)
  Je ontvangt automatisch van ons per e-mail een verzoek om je Erasmus+ beurs-aanmelding op te starten.
 • Ontvangst bevestiging vooraanmelding met bijlagen en verdere instructies
  Nadat je online de benodigde gegevens hebt aangevuld en naar ons hebt terug gestuurd, ontvang je een bevestiging van je vooraanmelding, met daarbij informatie over het in te dienen Grant Agreement (GA) en Learning Agreement (LA)). In deze e-mail staan ook verdere instructies voor je Erasmus+ beursaanvraag

 • Vooraanmelding zelf afronden
  > minimaal 2 weken voor je geplande vertrek
  Als je de instructies in de e-mail hebt opgevolgd, hebben wij het Grant Agreement en Learning Agreement ondertekend van je retour ontvangen op erasmus@ru.nl.
 • Online taaltoets doen en je OV-vergoeding buitenlandverblijf regelen
  Na ontvangst van je ondertekende Grant Agreement en Learning Agreement, word je aangemeld voor de verplichte online taaltoets. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van ons via de mail met een link naar de taaltoets. Van ons ontvang je een deels ingevuld 'OV-vergoedingsformulier buitenlandverblijf. Dit dien je zelf aan te vullen en aan DUO toe te sturen.

 • Ontvangst Erasmus+ toekenningsbrief
  Wanneer je de taaltoets hebt gedaan, sturen we je via e-mail een Erasmus+ toekenningsbrief toe. Hierin staat ook een bevestiging van het voorlopige beursbedrag dat je krijgt uitbetaald.

TIJDENS JE BUITENLANDVERBLIJF

 • Ontvangst mail met instructies voor Erasmus+ beursafronding
  > ongeveer 1 maand voor je geplande terugkeerdatum
  Je ontvangt van ons een e-mail met instructies voor je Erasmus+ beursafronding. In deze mail leggen we uit welke formulieren je ter plekke nog moet laten ondertekenen.

 • Statements Form/Traineeship Certificate laten invullen en ondertekenen > In de laatste maand voor je geplande terugkeerdatum

  Je moet één van deze formulieren (afhankelijk van beurstype) voor vertrek laten invullen en ondertekenen bij je gastinstelling. Lees goed de instructies die je in de mail voor beursafronding hebt ontvangen (zie hierboven).

 • Wijzigingen doorgeven via het Learning Agreement During Mobility formulier
  Doe dit als je minimaal 3 weken langer verblijft in het buitenland, je andere vakken gaat volgen dan eerder aangegeven in het LA of als de inhoud van je stage verandert.


NA TERUGKOMST

 • Ondertekend Statements Form/Traineeship Certificate, student verslag en Transcript of Records inleveren
  Als je terug bent in Nederland zijn er nog een paar laatste dingen die je moet doen voor je definitieve Erasmus+ beursafronding. Binnen 14 dagen na terugkomst ontvangen wij graag je ondertekende Statements Form (voor studie) of het Traineeship Certificate (voor stage). Ook dien je het online student verslag in te vullen. Hiervoor heb je instructies per e-mail ontvangen. Van de studenten die in het buitenland een studie hebben gevolgd, ontvangen we graag de officiële buitenlandse cijferlijst (Transcript of Records) zodra die er is.

Handige links en documenten

DISCLAIMER

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.