Zoek in de site...

Erasmus+ Top-Up voor studie en stage binnen Europa

De Radboud Universiteit vindt het belangrijk dat een internationale uitwisseling toegankelijk is voor elke student. Daarom bieden wij in het academisch jaar 2022/23 de Erasmus+ Inclusie Top-Up aan. Dit is een financieel steuntje in de rug voor die studenten die dit voor hun studie-of stage-uitwisseling vanwege bijzondere omstandigheden extra nodig hebben. Daarnaast bestaat er ook de Erasmus+ Green Travel Top-Up.

De Erasmus+ Top-Ups zijn aanvullende beurzen bovenop de normale Erasmus+ beurs. De Inclusie Top-Up bedraagt €250 per maand, of €8,33 per dag. De Green Travel Top-Up is een eenmalige bonus van €50. De Top-Ups zijn alleen beschikbaar voor beurzen binnen Europa.

Uitzondering Verenigd Koninkrijk

Studenten die naar het Verenigd Koninkrijk gaan:

  • kunnen alleen een Inclusie Top-Up aanvragen, géén Green Travel Top-Up
  • komen alleen in aanmerking voor de Inclusie Top-Up voor een studie, helaas niet voor een stage
  • Zullen €6,- per dag ontvangen als top-up

Welke studenten komen voor de Erasmus+ Inclusie Top-Up in aanmerking?

De volgende studenten kunnen een aanvraag doen voor de Erasmus+ Top-Up beurs:

  • studenten met een fysieke of mentale beperking;
  • studenten afkomstig uit gezinnen met een lager inkomen.

Welke beoordelingscriteria gelden hierbij?

Om je aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen, hebben we verschillende criteria opgesteld. Zodra je je aanmeldt voor de Top-Up, zul je moeten aantonen dat je hieraan voldoet. Dit beoordelingsproces vindt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier plaats. Hieronder vind je de criteria.

Je hebt een fysieke of mentale beperking

  • Je hebt een diagnose van een fysieke of mentale beperking die een belemmering vormt voor je studie of internationale mobiliteit.
  • Je kan de diagnose aantonen door middel van een afschrift van een medisch dossier, of een verklaring van een arts. In de verklaring hoeft niet gespecificeerd te worden om welke belemmering het gaat; alleen de constatering door een arts dat de belemmering impact heeft op studie of internationale mobiliteit is voldoende.

Je komt uit een gezin met een lager inkomen

  • Je krijgt een aanvullende beurs bij DUO en je kan dit aantonen.


Welke studenten komen voor de Erasmus+ Green Travel Top-Up in aanmerking?

Studenten die naar hun bestemming reizen met een duurzame vorm van transport (met een lage CO2-uitstoot) willen we graag belonen. Je ontvangt een bonus van €50.

Welke beoordelingscriteria gelden hierbij?

Voorbeelden van duurzame vormen van transport zijn: fietsen, de bus of de trein. We vragen dat je het grootste gedeelte van zowel de heen- als terugreis van- en naar het land van bestemming op een duurzame manier aflegt.

Om deze Top-Up te ontvangen, vragen we je om de volgende stappen te nemen:

  • (Indien van toepassing) alle tickets van je transport bewaren en (digitaal) inleveren;
  • Na terugkomst het formulier Declaration Green Top-up invullen en ondertekenen, waarin je beschrijft hoe en wanneer je hebt gereisd. Dit formulier ontvang je via de mail.

Procedure en vertrouwelijkheid

Voldoe je aan de gestelde voorwaarden en zou je in aanmerking willen komen voor de Erasmus+ Top-Up, dan kun je dit aangeven op het beursaanvraagformulier. Dit sturen wij naar je toe nadat je bent geselecteerd en genomineerd bij jouw gastuniversiteit voor een studie-uitwisseling. Studenten die een stage in het buitenland gaan doen kunnen zich het hele jaar door aanmelden en dit op dat moment aangeven op het aanvraagformulier.

We zullen vervolgens een korte check doen om te kijken of je hiervoor inderdaad in aanmerking komt. Dit gebeurt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier, rekening houdend met je privacy.