Zoek in de site...

Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten. De Radboud Universiteit neemt ook deel aan dit programma. De beurs is voor studenten die willen studeren buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Beursbedrag en beursaanvraag

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten. Ben je geselecteerd voor één van de Radboudbrede uitwisselingspartners voor academisch jaar 2023/2024? Je ontvangt dan automatisch een e-mail met uitnodiging om de online beursaanvraag voor de Holland Scholarship te starten, ongeveer in april 2023.

Nadat je de online beursaanvraag hebt ingediend, moet je nog enkele documenten ingevuld en ondertekend opsturen, waaronder het Learning Agreement (zie hieronder) en bij latere wijzigingen van het Learning Agreement, dien je ook het Change Form in te sturen.

Learning Agreement (docx, 28 kB) (2022/23)

Change Form (docx, 142 kB) (2022/23)

Kom je in aanmerking voor de beurs?

  • Je staat ingeschreven voor een voltijdopleiding (bachelor of master) aan de Radboud Universiteit
  • Je gaat voor studie minimaal 7 weken én voor minimaal 10 ECTS naar het buitenland. In de praktijk dien je echter bij de meeste van de hieronder genoemde universiteiten een heel semester vakken te volgen. Ook kan jouw faculteit/opleiding vereisten hebben om een hoger aantal ECTS te halen tijdens een semester.
  • Je hebt gedurende je huidige studiefase nog niet eerder een Holland Scholarship of een Individuele Reissubsidie voor een langdurig verblijf (studie, stage, co-schap, of onderzoek) ontvangen.
  • Je bent geselecteerd voor een studie-uitwisseling voor één van onze Radboudbrede uitwisselingspartners (zie hieronder).
  • Je hebt uiterlijk twee weken vóór aanvang van je studie-uitwisseling je online beursaanvraag ingediend én je Learning Agreement en Grant Agreement, volledig ingevuld en ondertekend, ingeleverd bij studentexchange@ru.nl

Radboudbrede uitwisselingspartners

In aanvulling op de facultaire uitwisselingspartners, zijn er ook een aantal Radboudbrede uitwisselingspartners beschikbaar buiten de EU. Je ontvangt een uitnodiging om je voor de Holland Scholarship aan te melden als je geselecteerd bent voor één van de volgende Radboudbrede internationale partnersinstellingen:

Aanvullende voorwaarden

Belangrijk te weten: mocht je voor een semester naar een andere niet-EU bestemming gaan, bijvoorbeeld een uitwisselingspartner van je faculteit, dan ontvang je een uitnodiging om de Individuele Reissubsidie (IRS) aan te vragen in plaats van de Holland Scholarship. Een Holland Scholarship kan helaas niet gecombineerd worden met de Individuele Reissubsidie; je kunt dus maar één van de twee aanvragen. Voor verdere vragen over welke beurs bij jouw bestemming past, kun je contact opnemen met studentexchange@ru.nl. Wanneer voor jouw bestemming ook een Erasmus+ non-EU beurs zou kunnen gelden, heeft deze voorrang op je aanvraag voor het Holland Scholarship. Mocht je daarvoor in aanmerking komen, word je daarover geïnformeerd.

Deadlines en aanmeldprocedure voor de Radboudbrede uitwisselingspartners

Wil je tijdens het academische jaar 2023/2024 naar één van bovenstaande Radboudbrede partners, meld je dan uiterlijk 31 januari 2023 aan voor een buitenlandverblijf via OSIRIS, of een eerdere deadline wanneer jouw opleiding die hanteert.

Heb je de deadline in januari gemist maar wil je in het tweede semester van 2023/2024 alsnog naar het buitenland? Neem dan contact op met je facultaire International Office voor een overzicht van de nog beschikbare instellingen en dien dan dat je aanmelding uiterlijk 15 augustus 2023 in Osiris ingediend is. Je hoort daarna of, en zo ja, voor welke bestemming, je nog geselecteerd kan worden in semester 2.

Als je geselecteerd bent voor een uitwisselingsperiode bij één van bovenstaande partners, ontvang je automatisch, ongeveer in april 2023, een e-mail over de verdere aanmeldprocedure voor een Holland Scholarship.

Verdere informatie en contact

Neem bij vragen over één van bovenstaande universiteiten, het inleveren van de benodigde documenten voor de Holland Scholarship beurs, of de uitbetaling of eindafrekening van deze beurs gerust contact op met Student Life and International Mobility via studentexchange@ru.nl

Mocht je voortijdig je buitenlandverblijf moeten afbreken wegens bijzondere omstandigheden buiten je macht om, neem dan contact met ons op: studentexchange@ru.nl

Als je nog vragen hebt over het aanmelden voor een uitwisseling in het algemeeen, of welke andere universiteiten (bijvoorbeeld binnen Europa) je voor kunt aanmelden, neem dan contact op met je facultaire International Office.

Holland Scholarship