Zoek in de site...

Individuele Reissubsidie

Ga je voor studie, stage, of onderzoek naar het buitenland en kom je niet in aanmerking voor een Erasmusbeurs of een Holland Scholarship? Dan kun je wellicht een beurs aanvragen vanuit het Profileringsfonds van de Radboud Universiteit, namelijk de Individuele Reissubsidie (IRS). Deze beurs is bedoeld als een tegemoetkoming in de extra kosten die je maakt wanneer je voor een studieverblijf naar het buitenland gaat. Hierbij moet je denken aan ticketkosten, visa, huurlasten, en vaccinaties. Is er geen sprake van dit soort extra kosten, bijvoorbeeld bij een virtuele studie-uitwisseling, dan kom je niet in aanmerking voor de subsidie. Je opleiding of faculteit moet bovendien de reis goedkeuren, want de relevantie van je uitwisseling voor je studie is van essentieel belang.

Deze vergoeding bestaat uit een bedrag van € 200 per maand voor een verblijf binnen Europa, en een bedrag van € 300 per maand buiten Europa. Het beursbedrag dat je uiteindelijk ontvangt wordt berekend op basis van het aantal dagen van je studiegerelateerde buitenlandverblijf. De vergoeding is voor maximaal 4 maanden.

Wat mag je aanvragen?

Je mag, per studiefase, één keer een subsidie voor een langdurig verblijf aanvragen. Hieronder vallen: de Individuele Reissubsidie voor stage, studie, en onderzoek, coschapsubsidie, en Holland Scholarship.

Daarnaast mag je één keer tijdens je gehele studie aan de Radboud Universiteit een subsidie voor een kort verblijf in het buitenland, zoals een Summer of Winter School, aanvragen. Voor meer informatie over de Short Stay Grants, zie deze webpagina.

Het aantal keren dat je een congressubsidie mag aanvragen, is onbeperkt. Voor meer informatie over de congressubsidie, zie deze webpagina.

Voorwaarden voor een Individuele Reissubsidie voor studie, stage, of onderzoek

Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Individuele Reissubsidie voor studie, stage, of onderzoek in het buitenland:

 • Je staat als (fulltime) student ingeschreven voor een bachelor- of masterprogramma aan de Radboud Universiteit;
 • Je uitwisseling duurt minimaal 2 maanden (aaneengesloten);
 • Je uitwisseling vindt plaats in het buitenland;
 • Je ontvangt geen Erasmusbeurs, Holland Scholarship Programme beurs, of beurs van de Radboud Honours Academy;
 • Je verdient studiepunten;
 • Je hebt in je huidige studiefase nog niet eerder een Individuele Reissubsidie voor een langdurig verblijf of een Holland Scholarship ontvangen;
 • Je gaat over meer dan 2 weken weg*;

* Een harde eis voor een beursaanvraag is dat deze minimaal 2 weken voor vertrek volledig online is ingediend en de benodigde documenten zijn opgestuurd naar Student Life and International Mobility. Als dit niet het geval is, kom je niet in aanmerking voor de beurs. Als er een speciale reden is voor de verlate aanvraag, neem dan per e-mail contact met ons op via studentexchange@ru.nl. Wij zullen jouw situatie dan bespreken en je daarna berichten of een uitgestelde deadline mogelijk is.

Hoe vraag je een Individuele Reissubsidie voor studie, stage, of onderzoek aan?

 1. Start je aanvraag voor een buitenlandverblijf via je Osiris account. Zodra deze aanvraag door je facultaire International Office (voorwaardelijk) is toegekend, ontvang je automatisch een e-mail met verdere instructies voor je beursaanvraag. De beursaanmeldingen gaan jaarlijks rond april open voor het daaropvolgende academische jaar. Je ontvangt dus ongeveer in april de e-mail met verdere instructies voor je beursaanvraag. Is het al april geweest of ga je nog in het huidige academische jaar naar het buitenland? Je ontvangt dan ongeveer één werkdag ná goedkeuring van je buitenlandverblijf in Osiris de e-mail met instructies voor je beursaanvraag.

 2. In de e-mail met verdere uitleg over de beursaanvraag staat een link naar een webformulier. Vul dit webformulier volledig in, en klik op 'submit'.

 3. Wanneer je het webformulier hebt ingediend, ontvang je, ongeveer na één werkdag, van ons een e-mail met het Grant Agreement en het Learning Agreement (voor stage en studie) of de Letter of Approval (voor onderzoek). Stuur dan de volgende documenten uiterlijk twee weken vóór aanvang van je uitwisseling naar studentexchange@ru.nl:
  • Voor stage-, studie-, en onderzoeksverblijven: Het Grant Agreement, ondertekend door jezelf. Lees dit document goed door! Hier staan de voorwaarden van de beursaanvraag in benoemd.
  • Voor stage- en studieverblijven:Het Learning Agreement (docx, 32 kB), ondertekend door je gastinstelling, door je faculteit bij de Radboud Universiteit, en door jezelf.
  • Voor onderzoeksverblijven:Een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring (docx, 64 kB) van je (studie)begeleider vanuit de Radboud Universiteit, of van je facultaire International Office, waarin de relevantie van het project voor je studie wordt aangegeven.
 4. Zodra wij de documenten hebben verwerkt, sturen we je een e-mail over je aanvraag met eventuele toekenning. Het kan ongeveer 5 werkdagen duren voor je documenten verwerkt zijn.

Voorschot op je Individuele Reissubsidie

Bij een voorlopige toekenning ontvang je een voorschot van 75% van het beursbedrag binnen ongeveer 4 weken op je bankrekening. De rest van de beurs ontvang je na het einde van je buitenlandverblijf, zodra je de laatste documenten hebt ingeleverd en aan alle voorwaarden hebt voldaan. Zie hiervoor hieronder ‘Individuele Reissubsidie afronden’. Voldoe je niet aan alle voorwaarden, dien je het al verstrekte voorschot terug te betalen.

Change Form bij veranderingen tijdens je verblijf

Bij veranderingen tijdens je buitenlandverblijf, bijvoorbeeld in het aantal studiepunten van je buitenlandverblijf, de vakken die je in het buitenland gaat volgen, of wanneer de duur van je studieperiode met minimaal 3 weken afwijkt ten opzichte van de data in je oorspronkelijke Learning Agreement, moet je een zogenaamd Change Form invullen, zelf ondertekenen en laten ondertekenen door je gastinstelling en je faculteit aan de Radboud Universiteit, en sturen naar studentexchange@ru.nl.

Individuele Reissubsidie afronden

Om je beursaanvraag af te ronden ontvangen wij graag binnen één maand na einddatum van je buitenlandverblijf, via studentexchange@ru.nl, de volgende documenten:

Na een studieverblijf:

 • Een ingevuld en ondertekend statement form. Het statement form ontvang je enkele weken vóór het einde van je verblijf via e-mail.
 • Je officiële transcript of records, zodra je deze ontvangt van je gastinstelling.
 • Een online studentenverslag met foto's van je ervaring. Je ontvangt enkele weken vóór het einde van je verblijf de link naar dit verslag via e-mail.

Na een stageverblijf:

 • Een ingevuld en ondertekend statement form. Het statement form ontvang je enkele weken vóór het einde van je verblijf via e-mail.
 • Een online studentenverslag met foto's van je ervaring. Je ontvangt enkele weken vóór het einde van je verblijf de link naar dit verslag via e-mail.

Na een onderzoeksverblijf:

 • Een ingevuld en ondertekend statement form (research), in te vullen door je studiebegeleider. Het statement form ontvang je enkele weken vóór het einde van je verblijf via e-mail.
 • Een online studentenverslag met foto's van je ervaring. Je ontvangt enkele weken vóór het einde van je verblijf de link naar dit verslag via e-mail.

Let op: deze documenten moeten binnen één maand na afloop van je uitwisselingsperiode naar studentexchange@ru.nl gestuurd worden. Wanneer je achteraf nog gaat reizen, is het je eigen verantwoordelijkheid dat de documenten op tijd binnen zijn. Wij zullen je documenten bekijken, en als je aan de voorwaarden voldoet het (eventuele) resterende beursbedrag zo snel mogelijk overmaken. Je ontvangt een e-mail zodra je afrekening in behandeling is genomen.

Voortijdig afbreken buitenlandverblijf

Mocht je voortijdig je buitenlandverblijf moeten afbreken wegens bijzondere omstandigheden buiten je macht om, neem dan contact met ons op: studentexchange@ru.nl

Contact

Neem bij vragen over je beursaanvraag gerust contact op met Student Life and International Mobility via studentexchange@ru.nl

Tip: Onderverhuur van je kamer!

Wanneer je in het buitenland zit, maak je vaak meer kosten dan normaal. Veel studenten willen dan ook graag hun kamer onderverhuren, zodat ze geen dubbele huurlasten hebben. Je kunt je kamer eventueel ook onderverhuren via Student Life and International Mobility. Kijk voor meer informatie op deze website.