Zoek in de site...

VSBfonds Beurs

VSBfonds verstrekt jaarlijks beurzen aan afstuderende BA/MA-studenten die na hun opleiding een studie in het buitenland willen volgen. Het volgen van een stage of het doen van onderzoek in het buitenland is met een dergelijke beurs dus niet mogelijk. Je kiest zelf het opleidingsinstituut in het buitenland en zorgt ook zelf voor je toelating. Voorwaarde is wel dat de buitenlandse hoger onderwijsinstelling waar de studie wordt gevolgd door de overheid van dat land erkend moet zijn. Indien dit niet het geval is, moet je op overtuigende wijze aan kunnen tonen dat de kwaliteit van de gekozen instelling en opleiding voldoet aan de in Nederland geldende normen voor hoger onderwijs.

Voorwaarden VSBfonds Beurs

De beurzen worden verstrekt voor minimaal 3 maanden tot maximaal 24 maanden en bedragen maximaal 10.000 euro. VSBfonds heeft dit jaar weer een aantal beurzen ter beschikking gesteld voor studenten van de Radboud Universiteit die afstuderen als Bachelor- of Masterstudent.

Om in aanmerking te komen voor een VSBfonds Beurs dien je aan een aantal eisen te voldoen:

  • Je bent een voltijdstudent die afstudeert als Bachelor of als Master
  • Je bezit de Nederlandse nationaliteit, of hebt een aantoonbare binding met Nederland
  • Je studeert af tussen 1 maart 2021 en 31 december 2023
  • Je buitenlandse studie start niet eerder dan 1 juli 2023
  • Je beschikt over een sterke motivatie en een toereikende beheersing van de taal van je land van bestemming
  • Je stelt een begroting en een studieplan op dat aansluit op de door jou gevolgde studie

Aanmelding

Meer informatie over de VSBfonds studiebeurzen, de voorwaarden, en de aanmeldprocedure is te vinden op website van het VSBfonds zelf. Hier kun je ook het online aanvraagformulier invullen. We raden je aan hier op tijd met je aanmelding te beginnen. De aanmelddeadline is 1 maart 2023.

Selectieprocedure

Na een voorselectie door de faculteiten vindt een mondelinge ronde plaats voor een selectiecommissie met vertegenwoordigers van het College van Decanen. Voor de aanmeldronde van 2023 zullen de gesprekken plaatsvinden op dinsdag 28 maart.

Online voorlichting

Op dinsdag 31 januari, van 16:00 tot 17:00 zullen we een online voorlichting verzorgen over het VSBfonds. We zullen specifiek ingaan op de aanmeldprocedure en het aanmeldformulier, maar je bent ook welkom als je andere vragen hebt over het aanvragen van een VSBfonds studiebeurs.

Je kunt deelnemen via de volgende Zoomlink: https://radbouduniversity.zoom.us/j/87215227375

Bij wie kun je terecht met verdere vragen?

Voor vragen over je aanmelding voor het VSBfonds kun je contact opnemen met de RU-contactpersonen van het VSBfonds bij Academic Affairs via vsbfonds@ru.nl. Ook raden we je aan, voor je een aanmelding gaat indienen, contact op te nemen met je facultaire contactpersoon om je aanmelding door te spreken. 

De facultaire contactpersonen zijn: