Zoek in de site...

Brexit en uitwisseling naar het Verenigd Koninkrijk

Let op: door aanhoudende discussies en aanpassingen blijft de situatie ook na de uittreding van het VK op 1 januari 2021 in vele gevallen onduidelijk. Hierdoor kun je aan de inhoud van de informatie op deze pagina, ondanks onze zorgvuldigheid en inspanningen, geen rechten ontlenen. Check dan ook altijd zelf de informatie en procedures zoals gepubliceerd op de webpagina’s van de VK overheid. Links naar deze websites vind je onderaan deze pagina.

Algemene informatie over Coronavirus en je uitwisseling

Of je op een internationale uitwisseling kunt gaan, hangt onder andere af van het reisadvies voor die specifieke bestemming en het huidige beleid van de Radboud Universiteit ten aanzien van studentenuitwisselingen in het licht van het Coronavirus. Dit betekent dat je pas kunt beginnen met het voorbereiden van een uitwisseling als je aan alle eisen voldoet én als de Radboud Universiteit akkoord gaat met het faciliteren van internationale uitwisselingen in het komende semester. De eisen en andere relevante informatie over het coronavirus en je uitwisselingsperiode vind je op onze webpagina.

Algemene informatie over Brexit en uitwisseling Verenigd Koninkrijk

Sinds 31 december 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de Europese Unie. Hieronder vind je welke mogelijke gevolgen dit heeft voor je uitwisseling naar dit land:

Erasmus+ beurs blijft (gedeeltelijk) van toepassing voor een uitwisseling naar het Verenigd Koninkrijk

Indien je uitwisseling in zijn geheel plaatsvindt in de periode tot en met 31 mei 2023 kom je nog in aanmerking voor een Erasmus+ beurs. Hierbij gelden dan dezelfde voorwaarden als die gelden voor een uitwisseling naar andere EU landen. Dit is vastgelegd in een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Indien je uitwisseling naar het Verenigd Koninkrijk (gedeeltelijk) plaatsvindt in de periode na 31 mei 2023 heb je recht op een beurs van maximaal 100 dagen. Je mag langer dan 100 dagen op uitwisseling gaan (tot maximaal 1 jaar), maar ontvangt dan geen beursgelden meer over dag 101 en verder. Dit geldt voor zowel studie- als stage uitwisseling.
Lees hier meer over de Erasmus+ beurzen

Visum

Via de website van de Britse overheid kun je een online check doen om te zien of je een visum nodig hebt. Daarbij krijg je ook informatie over de documenten die mee moet nemen ter controle. Bekijk hieronder de secties Specifieke Brexit informatie studie-uitwisseling en Specifieke Brexit informatie stage voor uitgebreide informatie over deze visums.

Benodigde reisdocumenten

Als je naar het Verenigd Koninkrijk reist voor studie of stage, heb je een aantal reisdocumenten nodig. De immigratiedienst kan deze te allen tijde opvragen, zowel bij binnenkomst in het VK als tijdens je verblijf.

Om naar het VK te reizen, heb je sowieso nodig

  • een geldig paspoort

Na 1 oktober 2021 worden Nederlandse identiteitskaarten niet meer geaccepteerd als geldig reisdocument. Na deze datum mag je dus ook niet meer in het VK zijn met enkel een identiteitskaart. We raden daarom iedereen aan om met een paspoort naar het VK te reizen.

Daarnaast kan gevraagd worden om de volgende bewijzen/documenten:

  • een Letter of Acceptance/CAS door je gastinstelling, bijvoorbeeld een acceptatiebrief op officieel briefpapier met vermelding van de cursusnaam, de duur en de kosten
  • een brief van je eigen onderwijsinstelling waarin de relevantie van je studie in het buitenland wordt beschreven. Denk hierbij ook aan je toekenningsbrief en je Learning Agreement van de Radboud Universiteit
  • bewijs dat je tijdens je reis in staat bent om financieel voor je eigen onderhoud te zorgen (of aan te tonen dat iemand anders je financieel ondersteunt). Denk hierbij ook aan je Grant Agreement van de Radboud Universiteit
  • bewijs dat je de terugreis of verdere reis zelf kan betalen (of hebt een financiering van iemand anders)
  • bewijs dat je accommodatie voor je verblijf hebt geregeld
  • bewijs dat je het Verenigd Koninkrijk verlaat aan het eind van je bezoek

Verzekeringen

Als je na 1 januari 2021 naar het Verenigd Koninkrijk gaat om te studeren, dan moet je in Nederland verzekerd blijven. Het maakt daarbij niet uit of je wel of niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente. Je kunt ook zorgtoeslag blijven ontvangen.

De situatie verandert wanneer je naast je studie ook een bijbaan in het Verenigd Koninkrijk hebt of als je stage gaat lopen. Kijk voor meer informatie op de pagina van de Zorgverzekeringslijn en de pagina van WilWeg.

De Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) is tijdelijk nog geldig in het VK, maar dit wordt in de toekomst mogelijk anders. Je krijgt met de EHIC de kosten vergoed volgens het ziektekostenpakket wat in het VK geldt. Dit kan betekenen dat je niet dezelfde kosten vergoed krijgt, als je in Nederland gewend bent. De EHIC dekt dus niet automatisch alle kosten, via je EHIC ben je niet voldoende verzekerd. Zorg er dus voor dat je goed verzekerd op reis gaat! Lees meer hierover in: Healthcare for visitors to the UK from the EU - Travel Insurance

Voor internationale studenten die in Nederland studeren en op exchange naar de UK willen gaan, geldt dat de dekking afhankelijk is van wet- en regelgeving en de nationaliteit van de student, EU/ EEA of non-EU.

Belangrijk: het testen en behandelen van Covid-19 is gratis als je symptomen hebt of door de council (gemeente) bent gevraagd om een test te doen, ongeacht de immigratiestatus. NHS-behandeling voor mensen die besmet zijn met het Coronavirus (COVID-19) is ook gratis voor iedereen.

Weet je niet zeker of je voldoende verzekerd bent voor je buitenlandverblijf in de UK? Check dit eenvoudig via de Aon Student Insurance QuickScan. Wanneer gewenst, kun je ook direct (bij)verzekeren bij Aon. Het staat je echter geheel vrij om voor een andere verzekeraar te kiezen, zolang je voor medische kosten maar voldoende gedekt bent.

Specifieke Brexit informatie studie-uitwisseling

Visum

Of, en zo ja, welk visum je nodig hebt, hangt sterk af van de situatie. Je kan een online check doen om te zien of je dit visum moet aanvragen. Lees ook de informatie hieronder voor meer informatie over de procedures.

Ik ga op studie-uitwisseling voor een periode korter dan 6 maanden

Je hoeft hoogstwaarschijnlijk geen studievisum aan te vragen.

Onder het nieuwe puntensysteem is een studie van maximaal zes maanden toegestaan onder de reguliere bezoekersregeling, via de zogenaamde Standard Visitor route. Een voorwaarde is wel dat je studeert bij een erkende instelling. Dit is sowieso het geval bij al onze partners. Belangrijk: je mag via deze route tijdens je verblijf niet in het VK werken!

Let op: heb je een niet-Europese nationaliteit? Dan moet je wellicht alsnog een visum aanvragen voor een verblijf onder de 6 maanden. Je kan hier een lijst vinden van alle nationaliteiten die wel een visum moeten aanvragen. Dit kan je online indienen. Staat jouw nationaliteit niet op de lijst, dan hoef je geen visum aan te vragen en kan je gewoon naar de UK afreizen.

Je krijgt géén stempel in je paspoort voor een kort verblijf onder de Visitor Route. Je mag echter absoluut niet langer dan 6 maanden in het VK aanwezig zijn. Noteer je datum waarop je in het VK aankwam (en wanneer je ook echt weer weg moet zijn) dus goed!

De immigratiedienst kan je alsnog wel vragen om de geldige reisdocumenten voor een korte studie-uitwisseling (zie ook hierboven onder benodigde reisdocumenten). Let hier dus goed op.

Ik ga op studie-uitwisseling voor een periode langer dan 6 maanden

Je moet een studievisum (Student Visa) aanvragen.

Dit studentenvisum kan enkel aangevraagd worden wanneer je zal studeren aan een instelling gekend als licensed sponsor. Nagenoeg alle hoger onderwijsinstellingen zijn een licensed sponsor. Een overzicht vind je op: Register of licensed sponsors: students).

Om in aanmerking te komen voor dit visum moet je aan verschillende criteria voldoen, zoals een toelatingsbrief van de gastuniversiteit en bewijs van voldoende financiële middelen (lees meer over: Student visa).

De kosten voor dit visum zijn £348. Daarbij is het mogelijk dat je een zogenaamde ‘immigration health surcharge’ (IHS) moet betalen waarmee je gebruik kan maken van de NHS, de Britse gezondheidszorgservices. Je kan deze kosten berekenen met de immigration health surcharge calculator. Als je in het bezit bent van een geldige EHIC-kaart, kan je een restitutie aanvragen voor deze health surcharge.

Let op: je gastinstelling zal contact met je opnemen en je begeleiden in dit visumproces. Neem contact op met je gastuniversiteit in geval van twijfel over hoe en wanneer je de visumprocedure kan starten.

Let op: zodra je aankomt, krijg je door de Britse douane (Immigration Control) permissie om het land in te komen, waarschijnlijk middels een stempel in je paspoort, dit is de begindatum van deze periode van 6 maanden. Deze stempel krijg je NIET als je via Ierland het land binnenkomt! Zonder dit bewijs heb je geen toestemming om in het VK te studeren. Zorg dus dat je altijd rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk vliegt!

Specifieke Brexit informatie stage

De regelgeving rondom stage-uitwisselingen naar het VK wijzigt nog regelmatig, zeker als het gaat om visumaanvragen. Houd daarom goed de officiële kanalen in de gaten en vraag indien mogelijk je stage-instelling om advies over het aanvragen van je eventuele visum. Wellicht beschikken zij over meer informatie.

Visum

Ik ga op stage-uitwisseling in 2021/2022 of 2022/2023

Of je een visum nodig hebt, hangt af van het soort stage, de locatie, en hoe lang je stage zal gaan lopen.


Onderzoeksstage bij gastuniversiteit

Als je bij een universiteit een onderzoeksstage loopt voor minder dan 6 maanden, is het in sommige gevallen mogelijk om via de Standard Visitor Route voor visa naar het VK te gaan. In dat geval hoef je dus geen visum aan te vragen. Wel moet de gastuniversiteit de onderzoeksstage dan erkennen als “research as study”, en dus níet als “research for work”. In het laatste geval moet het T5 visum worden aangevraagd. Dit geldt ook voor onderzoeksstages van langer dan 6 maanden, ook als deze als “research as study” worden gezien.

Alle andere soorten stages

Je moet het Tier 5 Government Exchange visa aanvragen, ongeacht het doel van je stage. Dit geldt ook voor onderzoeksstages die door de gastinstelling worden gezien als “research for work”. Met het Tier 5 visum kun je in het VK werken of stagelopen voor de tijd die jij wil stage lopen, plus 14 dagen. De aanvraag voor een Tier 5 visum omvat diverse stappen en neemt veel tijd in beslag: een aanvraag (incl. Certificate of Sponsorship en Biometric Residence Permit) kan zeker 3-4 maanden duren. Begin dus zeer ruim op tijd!


Kosten
De kosten voor dit visum zijn £244. Voor bepaalde nationaliteiten, waaronder ook voor Nederlandse ingezetenen, geldt een korting van £55. Daarbij is het mogelijk dat je een zogenaamd ‘immigration health surcharge’ (IHS) moet betalen waarmee je gebruik kunt maken van de NHS, de Britse gezondheidszorgservices. Je kunt deze kosten berekenen met de immigration health surcharge calculator.

Hoe werkt het aanvragen van een Certificate of Sponsorship (CoS)?

Voordat je een visum kunt aanvragen dien je eerst een CoS-nummer aan te vragen. Het kan tot 10 weken duren voordat je de uitslag van de CoS-aanvraag ontvangt. Begin hier dus ruim op tijd mee.

Het is als eerste belangrijk om na de gaan of de instelling waar jij stage gaat lopen een CoS aan kan vragen. Als jouw stage-instelling hier genoemd staat, dan kunnen zij als erkende sponsor jouw CoS-aanvraag indienen. Mocht dit niet het geval zijn kan het International Office (IO) van jouw faculteit dit aanvragen. Er is een heel overzicht aan documenten die je dient aan te leveren bij jouw stage-instelling of he facultaire IO. Kijk hier op pagina 3 voor het overzicht van welke documenten je aan moet leveren.

Nadat je jouw CoS-nummer hebt ontvangen kan je jouw visumaanvraag voor een Tier 5 visum indienen. Het duurt meestal 2 tot 3 weken voordat je hier de uitslag van ontvangt. Klik hier voor meer informatie.

Ga ja na mei 2023 op stage? Dan moet de organisatie waarbij je gaat stagelopen een door de overheid erkende sponsor zijn. Kijk voor de lijst met erkende sponsors op de website van de Britse overheid.

Biometric residence permit
Als onderdeel van je Tier 5 visumaanvraag moet je eveneens je ‘biometrics’ (vingerafdrukken en pasfoto) afgeven bij een Visa Application Centre. In Nederland bevindt deze zich in Amsterdam. Als je langer dan 6 maanden in het VK blijft wonen, krijg je ook een biometric residence permit (BRP). Deze pas moet je in de UK ophalen binnen 10 dagen na de aankomstdatum die ze in hun aanvraagformulier hebben aangegeven. Waar je deze kunt ophalen, staat in de toekenningsbrief die je krijgt na een succesvolle toewijzing. Bij een korter verblijf krijg je deze pas niet, maar je moet alsnog je biometrics afgeven als deel van je visumaanvraag. Het is momenteel onbekend hoe snel je bij het Visa Application Centre in Amsterdam terecht kan. Wacht dus niet te lang met het maken van een afspraak!

Brexit websites met actuele informatie

Volg altijd het advies van je gastinstelling en/of zoek zelf informatie via onderstaande officiële kanalen:

www.wilweg.nl/praktische-zaken/brexit

www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021

www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk

Andere pagina’s met nuttige informatie voor internationale studenten in de UK:

www.ukcisa.org.uk FAQs for EU students

FAQS for EEA and EFTA students

https://www.wilweg.nl/praktische-zaken/brexit

https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Documents/eu-student-faq.pdf

https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/brexit/Documents/eea-swiss-student-faq.pdf

Laatste update: 15-9-2022