Zoek in de site...

FAQ buitenlandverblijven

FAQ mobiliteitsbeleid omtrent coronavirus

Hieronder vind je een lijst van de aan ons meest gestelde vragen over het mobiliteitsbeleid omtrent het coronavirus binnen de Radboud Universiteit.

Vragen over de voorwaarden en afreizen naar het buitenland
Vragen bij tussentijdse wijzigingen reisadvies
Vragen over beursbeleid en compensatie bij annulering

Vragen over de voorwaarden en afreizen naar het buitenland

Ik vertrek voor mijn goedgekeurde buitenlandverblijf naar het buitenland bij code groen/geel. Wat moet ik doen?

Je hoeft niets aanvullends te doen, naast het op tijd aanleveren van de gebruikelijke documenten en alle informatie goed door te nemen. We wensen je een prettig verblijf in het buitenland!

Mijn bestemming is code oranje vanwege covid-19. Mag ik alsnog naar het buitenland reizen?

Ja, dat mag, op voorwaarde dat je een Own Risk Declaration formulier (pdf, 124 kB) inlevert in aanvulling op de gebruikelijke documenten bij Student Life and International Mobility, uiterlijk 2 weken vóór aanvang van je buitenlandverblijf. Dit vragen we zodat je op de hoogte bent van de verhoogde risico’s (pdf, 142 kB) van je bestemming. Wanneer je dit niet tijdig inlevert, heb je géén toestemming om te gaan en gelden de consequenties zoals hieronder aangegeven bij de vraag "Mijn bestemming is code rood. Mag ik alsnog naar het buitenland reizen?" Let op: De verhoogde risico’s kunnen te maken hebben met je financiële situatie, je studieverloop, je gezondheid, en andere vlakken. Overweeg je keuze goed voordat je gaat.

Mijn bestemming is code oranje vanwege andere redenen dan Covid-19. Mag ik alsnog naar het buitenland reizen?

Zie het antwoord op de volgende vraag.

Mijn bestemming is code rood. Mag ik alsnog naar het buitenland reizen?

Nee, dit mag niet. Als je niet voldoet aan de voorwaarden maar je alsnog besluit om zonder toestemming af te reizen, dan doe je dit als privépersoon.
In dat geval geldt (wanneer van toepassing:)

  • Je behaalde studiepunten aan de buitenlandse gastinstelling worden niet erkend bij de Radboud Universiteit;
  • Je komt niet in aanmerking voor enige vorm van financiering vanuit de Radboud Universiteit;
  • In het geval van een studie-uitwisseling: je moet collegegeld betalen aan je gastinstelling.

Mocht je al een voorschot op je beurs hebben ontvangen, dan zal je deze terug moeten betalenLet op: Student Life and International Mobility verstrekt in géén geval beurzen bij vertrek naar het buitenland wanneer je niet aan de voorwaarden voldoet.

Vragen bij tussentijdse wijzigingen reisadvies

De kleurcode voor mijn reisbestemming is vóór vertrek of tijdens mijn uitwisseling veranderd van oranje naar groen/geel. Wat moet ik nu nog aanleveren?

Je hoeft niets extra aan te leveren.

De kleurcode voor mijn reisbestemming is vóór vertrek gewijzigd van groen/geel naar oranje wegens covid-19. Mag ik nu nog gaan?

Ja, dat mag, op voorwaarde dat je een Own Risk Declaration formulier (pdf, 124 kB) inlevert in aanvulling op de gebruikelijke documenten bij Student Life and International Mobility, uiterlijk 2 weken vóór aanvang van je buitenlandverblijf. Dit vragen we zodat je op de hoogte bent van de verhoogde risico’s (pdf, 142 kB) van je bestemming. Wanneer je dit niet tijdig inlevert, heb je géén toestemming om te gaan en gelden de consequenties zoals hieronder aangegeven bij de vraag "Mijn bestemming is code rood. Mag ik alsnog naar het buitenland reizen?" Let op: De verhoogde risico’s kunnen te maken hebben met je financiële situatie, je studieverloop, je gezondheid, en andere vlakken. Overweeg je keuze goed voordat je gaat. Overweeg je keuze goed, voordat je gaat.

Besluit je om niet het Own Risk Declaration formulier te ondertekenen en af te zien van je uitwisseling wegens het wijzigen van de kleurcode naar oranje? Dan is het antwoord op de vraag "Ik heb kosten gemaakt voor mijn uitwisseling, maar deze kan niet doorgaan omdat ik voorafgaand aan mijn buitenlandverblijf niet meer voldoe aan de gestelde voorwaarden. Wat gebeurt er met mijn beurs en kan ik in aanmerking komen voor een compensatie?" mogelijk op je van toepassing.

De kleurcode voor mijn reisbestemming is tijdens mijn uitwisseling gewijzigd van groen/geel naar oranje wegens covid-19. Wat moet ik doen?

Indien de kleurcode is gewijzigd naar oranje wegens covid-19 omdat je bijvoorbeeld in je gastland meer risico loopt op infectie, kun je overwegen om terug te keren naar Nederland/je thuisland en indien mogelijk je uitwisseling virtueel voortzetten. Als je bent vertrokken onder code groen/geel, en je bij wijziging van het reisadvies naar oranje naar huis keert om die reden, kun je in aanmerking komen voor ‘force majeure’ en daarmee je gehele beurs behouden. Neem contact op met Student Life and International Mobility om te kijken of je daarvoor in aanmerking komt.

Indien gewenst, mag je je uitwisseling ook in je gastland voortzetten. Wel dien je dan het ondertekende Own Risk Declaration formulier (pdf, 124 kB) binnen 2 weken na wijziging van de kleurcode in te leveren bij Student Life and International Mobility. Denk dan wel goed na over de extra risico’s die je loopt, in je gastland blijven doe je dan op eigen risico. Als je dit formulier tijdig inlevert, behoud je je aangevraagde beurs, hoef je indien nodig geen collegegeld te betalen bij je gastinstelling, en blijven je studiepunten erkend (mits de examencommissie vooraf goedkeuring heeft gegeven voor het studie- of stage-onderdeel in het buitenland).

Vragen over beursbeleid en compensatie bij annulering

Ik heb kosten gemaakt voor mijn uitwisseling, maar deze gaat niet door omdat het reisadvies van mijn bestemming wijzigt van groen/geel naar oranje (wegens Covid-19) en ik om die reden afzie van mijn buitenlandverblijf. Wat gebeurt er met mijn beurs en kan ik in aanmerking komen voor een compensatie?

Zie het antwoord op de volgende vraag.

Ik heb kosten gemaakt voor mijn uitwisseling, maar deze kan niet doorgaan omdat ik voorafgaand aan mijn buitenlandverblijf niet meer voldoe aan de gestelde voorwaarden. Wat gebeurt er met mijn beurs en kan ik in aanmerking komen voor een compensatie?

Als voor vertrek blijkt dat je niet (meer) voldoet aan de voorwaarden, dan vervalt je beurs. Als je al een voorschot hebt ontvangen, zal je deze terug moeten betalen. Wel kom je mogelijk in aanmerking voor compensatie van je gemaakte kosten, welke we dan verrekenen met het eventuele reeds verstrekte voorschot. Of je in aanmerking komt voor één van de compensatieregelingen hangt sterk af van de kleurcode waarop je je kosten hebt gemaakt.

Kosten gemaakt bij kleurcode geel/groen
Kosten in het kader van je buitenlandverblijf die je binnen 3 maanden voor vertrek hebt gemaakt ten tijde van kleurcode groen/geel, kunnen in het geval dat je uitwisseling door overmacht geannuleerd is, gecompenseerd worden tot maximaal de hoogte van je beurs (zie Grant Agreement). Dit geldt indien je je Grant Agreement getekend en ingeleverd hebt bij Student Life and International Mobility en je je voldoende hebt verzekerd.

Kosten gemaakt bij kleurcode oranje
Helaas is er geen compensatieregeling voor kosten gemaakt onder code oranje. Stel daarom het maken van (niet-annuleerbare) kosten zo lang mogelijk uit. Kijk 3 maanden voor vertrek naar het reisadvies om in te schatten of het nog realistisch is dat je uitwisseling doorgaat. Is het reisadvies 3 maanden van tevoren oranje, dan mag je de voorbereidingen op eigen risico voortzetten, maar denk hier dus goed over na, gezien we je kosten niet kunnen vergoeden als je verblijf alsnog niet doorgaat.

Ik heb besloten tijdens mijn buitenlandverblijf terug te keren naar Nederland/mijn thuisland aangezien de kleurcode tijdens mijn verblijf is gewijzigd van groen/geel naar oranje (wegens covid-19) . Wat gebeurt er nu met mijn beurs en gemaakte kosten?

Als je bent afgereisd ten tijde van kleurcode groen/geel, kun je bij terugkomst mogelijk aanspraak maken op het behoud van je gehele aangevraagde beurs via de Force Majeure-regeling. Neem contact op met Student Life en International Mobility. Heb je een Erasmus+ beurs? Mogelijk kan je daarnaast nog extra compensatie aanvragen voor dubbele huurlasten. Wij zullen je hierover informeren zodra dit van toepassing is voor jou. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, moet je kunnen aantonen dat je je voldoende hebt verzekerd, naargelang de voorwaarden in je Grant Agreement.

Ik ben afgereisd onder code oranje wegens covid-19 en na ondertekenen van het Own Risk Declaration, maar eenmaal in het buitenland besluit ik toch liever terug te keren naar mijn thuisland/Nederland. Wat gebeurt er nu met mijn beurs en gemaakte kosten?

Als je naar het buitenland bent vertrokken bij kleurcode oranje kan je je beurs helaas niet (geheel) behouden. Voldoe je aan de minimale periode van je verblijf in het buitenland volgens de beursvoorwaarden? Dan mag je het bedrag behouden voor de tijd die je voor je studieprogramma in het buitenland bent geweest. Het resterende bedrag zal je moeten terugbetalen. Voldoe je niet aan de minimale periode volgens de beursvoorwaarden? Dan moet je de gehele reeds ontvangen beurstoekenning aan ons terugbetalen. Je maakt geen aanspraak op compensatieregelingen voor gemaakte kosten of dubbele huurlasten. Naar het buitenland gaan bij code oranje brengt dus een groter (financieel) risico met zich mee!

Mijn bestemming is code groen/geel maar ik besluit toch zelf mijn buitenlandverblijf te annuleren of eerder terug te keren. Wat gebeurt er nu met mijn beurs en de gemaakte kosten?

Gezien dit een persoonlijke beslissing betreft terwijl je wel toestemming hebt om je uitwisseling voort te zetten, kom je niet in aanmerking voor de compensatie van de gemaakte kosten bij annulering voor vertrek. Een eventueel reeds verstrekt voorschot van je beurs zal je moeten terugbetalen.

Ben je al in het buitenland? Je kan dan helaas niet je (gehele) beurs behouden. Voldoe je aan de minimale periode van je verblijf in het buitenland volgens de beursvoorwaarden? Dan mag je het bedrag behouden voor de tijd die je voor je studieprogramma in het buitenland bent geweest. Het resterende bedrag zal je moeten terugbetalen. Voldoe je niet aan de minimale periode volgens de beursvoorwaarden? Dan moet je de gehele reeds ontvangen beurstoekenning aan ons terugbetalen.

Ik ben afgereisd onder code groen, geel of oranje wegens covid-19 en na ondertekenen van het Own Risk Declaration, maar eenmaal in het buitenland krijgt mijn bestemming code oranje wegens een andere oorzaak dan covid-19 of zelfs code rood. Wat gebeurt er nu met mijn beurs en gemaakte kosten?

In dit geval is er waarschijnlijk iets ernstigs aan de hand in je gastland, los van covid-19. We raden je dan dringend aan terug te keren naar Nederland/je thuisland. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor het behoud van je volledige beurs middels 'force majeure'. Neem hiervoor contact op met Student Life and International Mobility.