Zoek in de site...

Oriënteren

Hoe kun je tot een goede keuze komen?

Voordat je een en ander werkelijk in gang kunt gaan zetten, zul je je eerst een aantal zaken moeten afvragen. Bijvoorbeeld wat voor jou het beste moment in je studie is om weg te gaan. Hoe lang je weg wilt en kunt. En, natuurlijk waar naartoe. Hieronder staan onze suggesties die je helpen bij je oriëntatie.

Wat is het beste moment voor jou om op uitwisseling te gaan?

Veel studenten gaan in hun tweede of derde Bachelor-jaar. Andere in hun Master. Dit hangt natuurlijk ook af van je specifieke opleidingsprogramma. Bij sommige opleidingen is een buitenlandverblijf sowieso verplicht. Wil je weten wat voor jou het beste moment is, neem dan contact op met je facultaire International Office en/of studieadviseur.


Waar kun je naartoe?

We hebben een handige overzichtskaart samengesteld met daarop de internationale partners waarmee de Radboud Universiteit samenwerkt. Deze overzichtskaart kan je helpen bij het oriënteren op een bepaalde bestemming. Als je jouw faculteit selecteert, kun je zien welke mogelijkheden er specifiek bestaan. Nadere informatie daarover kun je krijgen via je faculteitscoördinator (zie hieronder).

Kaartje international partners


Klik hier voor een overzicht van onze internationale partners en mogelijke bestemmingen.

Als een partneruniversiteit vraagt om een gemiddelde GPA-score (schaal 4.0) en je wilt weten hoe deze scores worden omgerekend naar gemiddelde cijfers van de Radboud Universiteit, kijk dan in de GPA Grade Conversion Table (pdf, 75 kB).

Informatie via je faculteitscoördinator

Heb je een voorkeur voor een studie- of stageverblijf in Europa of juist daarbuiten? Als je het moeilijk vindt dat alleen te bepalen, laat je dan adviseren op je faculteit door je faculteitscoördinator, Erasmus+ contactpersoon van je opleiding, stagecoördinator en/of studieadviseur.
Zij kunnen je vertellen welke internationale contacten en contracten er binnen de faculteit voor (tijdelijke) studie of stage bestaan. Als je hierover duidelijkheid hebt, kun je meer gerichte keuzes maken en concrete stappen gaan zetten.


Beursinformatie

Heb je al een voorkeur voor een bepaald land waar je heen wilt? Dan is het zeker goed om te weten welke beursmogelijkheden er voor die bestemming bestaan. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Binnen de EU bijvoorbeeld (Erasmus+) kun je op studie en stage naar een verscheidenheid aan landen, maar ook voor een studieverblijf buiten de EU kun je een Erasmus+ beurs aanvragen. Misschien heb je vanwege bepaalde omstandigheden wel recht op een aanvulling op je Erasmus+ beurs voor studie binnen Europa. Informatie over deze zogenaamde Erasmus+ Top-Up vind je ook op onze Erasmus+ beurspagina's.

Of wil je liever op uitwisseling naar de VS ? Voor ambitieuze studenten die extra verdieping zoeken biedt de Radboud Honours Academy beurzen aan. Uitleg over deze, maar ook andere, beursmogelijkheden vind je op onze Beursinformatie-pagina via de link hieronder.

Zomer/wintercursus

Een goed alternatief voor een meer kortstondig buitenlandverblijf is het volgen van een zomer/wintercursus!


Radboud Go Abroad week: voorlichting over tijdelijk buitenlandverblijf

Elk jaar organiseert het International Office met verschillende faculteiten voorlichtingsdagen over een tijdelijke studie of stage in het buitenland. Kijk op de Radboud Go Abroad-site voor meer informatie.

Radboud Max Planck Internships

Door een samenwerking tussen Radboud Universiteit en Max Planck Gesellschaft kunnen studenten van specifieke Master programma’s op stage naar een Europees Max Planck Instituut met een speciale beurs. Een unieke gelegenheid! Lees meer op de website www.ru.nl/radboudmaxplanckinternships.

Informatie via NESO

NESO (Netherlands Education Support Offices) zijn in het buitenland gevestigde Nederlandse hoger onderwijs steunpunten van EP-NUFFIC. Naast o.a. de promotie van onderwijs in Nederland, richten ze zich bijvoorbeeld ook op het stimuleren van studentmobiliteit in algemene, brede zin. Bezoek daarom ook eens de websites van de NESO kantoren als je je oriënteert op een stage of semester in Brazilië, China, India, Indonesië, Mexico, Rusland, Vietnam, Zuid-Afrika of Zuid-Korea.

Onderwijsprogramma's bij Nederlandse Instituten in het Buitenland (NWIB)

Ook de zogenaamde Nederlandse Instituten in het Buitenland bieden mogelijkheden voor een studiegerelateerd buitenlandverblijf.