Zoek in de site...

Inclusief communiceren


Inclusief communiceren

Creëer een prettige en veilige werkomgeving voor iedereen

Mensen floreren als ze in al hun verscheidenheid zichzelf mogen zijn. Dat kan binnen een organisatie waarin iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd kan voelen. Inclusieve communicatie gaat over verschillen én overeenkomsten. Over de vaardigheden die nodig zijn om op een veilige en prettige manier samen te kunnen werken.

Trainingen en workshops op maat binnen verschillende thema's:

Lesgeven aan een internationale klas

Waarmee kunnen we je helpen?

In’to adviseert, coacht en traint individuen en teams op vaardigheden die nodig zijn bij het realiseren van een inclusieve organisatie.

Als je echt het verschil wil maken voor je team of organisatie, dan is het van belang om goed doordacht aan de slag te gaan. Waarom wil je iets met inclusie? Wat is je visie en de visie van je organisatie? Welke doelen heb je? Hoe wil je die doelen halen? En hoe kun je straks vaststellen of je je doelen hebt gehaald?

Samen kijken we wat wenselijk, nodig en haalbaar is voor een team, afdeling of organisatie. Dat kan variëren van een losse workshop tot een volledige samenhangend programma.

Wij helpen:

  • Bedrijven
  • Gemeenten en overheidsinstanties
  • Onderwijsinstellingen
  • Ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Wij werken vanuit ons model voor inclusieve competentieontwikkeling dat gebaseerd is op het onderzoek van Darla Deardorrf.

Wat kan investeren in inclusiviteit opleveren?

  • Meer onderling begrip en verbinding.
  • Een veilig werkklimaat waarin iedereen kan floreren.
  • Effectievere onderlinge communicatie.
  • Effectievere samenwerking.
  • Gevoel van succes en werk-/studiegeluk.
  • Minder uitval en verloop.

Benieuwd naar wat we voor jou, je team of organisatie kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. Tijdens een gesprek brengen we wensen en behoeften  in kaart. Zo komen we tot maatwerkoplossingen die écht werken met een afgestemd programma voor alle betrokkenen.