Zoek in de site...

Samenwerken in interculturele teams

Net als in onze samenleving worden afdelingen en teams binnen gemeenten steeds diverser van samenstelling. Ook wordt bijvoorbeeld in het kader van ketensamenwerking van gemeenten verwacht dat zij effectief samenwerken met andere disciplines. Dat geldt zowel binnen het gemeentehuis zelf voor gemeenteambtenaren onderling als voor de samenwerking met externe ketenpartners. Of het nu gaat om interculturele of interdisciplinaire samenwerking binnen teams, culturele aspecten spelen hierin een belangrijke rol.

intercultureel samenwerken

Voor wie is een training samenwerken in interculturele teams bedoeld?

Met de training “Samenwerken in interculturele teams” bieden wij teams en medewerkers een interculturele beleving die zij niet snel zullen vergeten. De training laat de deelnemers op interactieve, speelse en indringende wijze kennismaken met de (on)geschreven wetten van (beroeps)cultuur. Dit geeft bewustzijn en inzicht in hoe je vanuit verschillende culturele perspectieven effectief en prettig kunt samenwerken. Vanzelfsprekend horen daar ook praktische en handige tips bij, waarmee de deelnemers direct in hun dagelijks werk aan de slag kunnen.

Aangezien mensen binnen een cultuur net zo goed van elkaar verschillen, geven we in de training geen handleiding per cultuur. Wel besteden we tijdens de training aandacht aan de verschillende lagen en dimensies van cultuur. De deelnemers worden zo alert op situaties, waarin cultuur een rol kan spelen in de samenwerking. Ze worden zich bewust van hun eigen perceptie en handelswijze en de impact daarvan op de ander. Na de training begrijpen de deelnemers beter hoe de interactie werkt, waarom samenwerken vaak goed gaat en ook wat soms tot misverstanden, irritatie of onzekerheid kan leiden. De deelnemers ervaren aha-momenten en eyeopeners, waardoor ze gemotiveerd raken om actief met collega’s met een andere culturele of beroepsachtergrond samen te werken en hen (virtueel) op te zoeken.

Aan de hand van verschillende thema’s maken de deelnemers door middel van oefeningen de vertaalslag naar de eigen teamsituatie. Deze werken ze uit in ‘best practices’, tips en verbeteracties.

Wat levert deze training op?

  • Effectievere onderlinge communicatie (voorkomen van miscommunicatie en teleurstellingen).
  • Effectievere samenwerking en teamspirit.
  • Gevoel van succes en werkgeluk.

Meer informatie

De training “Samenwerken in interculturele teams” maken wij geheel op maat voor uw bedrijf, afdeling of team.

Wil je meer informatie over of heb je interesse in deze training Samenwerken in interculturele teams? Neem dan contact op met onze afdeling maatwerk.

JA, IK WIL MEER INFORMATIE