Zoek in de site...

Samenwerken in internationale teams

Wat is het geheim van succesvolle teams en hoe werkt dat in een internationale setting? Hoe creëer je teamwork en zorg je voor empowerment binnen internationale teams?

Belangrijke vragen voor internationaal opererende organisaties en bedrijven. Effectief samenwerken is van groot belang voor het behalen van doelen en het boeken van resultaten. Er zijn nog meer gunstige effecten van samenwerken te benoemen. Wanneer er sprake is van écht teamwork draagt dit bij aan werkplezier en het gevoel van succes. Bovendien vergroot het de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en elkaar. En juist dit laatste aspect van onderlinge verbondenheid is een kritische succesfactor. Zeker als je op afstand van elkaar werkt, in verschillende tijdzones en over (culturele) grenzen heen.

Samenwerken in internationale teams

Voor wie is een training Samenwerken in internationale teams bedoeld?

Met de training “Samenwerken in internationale teams” bieden wij teams en medewerkers een interculturele beleving die zij niet snel zullen vergeten. De training laat de deelnemers op interactieve, speelse en indringende wijze kennismaken met de (on)geschreven wetten van cultuur. Dit geeft bewustzijn en inzicht in hoe je vanuit verschillende culturele perspectieven effectief en prettig kunt samenwerken. Vanzelfsprekend horen daar ook praktische en handige tips bij, waarmee de deelnemers direct in hun dagelijks werk aan de slag kunnen.

Wat levert deze training op?

In de training worden de deelnemers worden zich bewust van hun eigen percepties en handelswijze en de impact daarvan op de ander. Na de training begrijpen de deelnemers beter hoe de interactie werkt, waarom samenwerken vaak goed gaat en ook wat soms tot misverstanden, irritatie of onzekerheid kan leiden. De deelnemers ervaren aha-momenten en eyeopeners, waardoor ze gemotiveerd raken om actief met collega’s met een andere culturele achtergrond samen te werken en hen (virtueel) op te zoeken.

De training wordt afgesloten met een ‘wall of inspiration’ waarop tips, ‘best practices’ en verbeteracties worden uitgewisseld.

Meer informatie

De training “Samenwerken in internationale teams” maken wij geheel op maat voor uw bedrijf, afdeling of team.

Wil je meer informatie over of heb je interesse in deze training Samenwerken in internationale teams? Neem dan contact op met onze afdeling maatwerk.

JA, IK WIL MEER INFORMATIE