Zoek in de site...

Interculturele communicatie in de zorg

Heb jij regelmatig te maken met culturele verschillen? Herken jij situaties waarin behandelaar en patiënt elkaar niet altijd goed begrijpen? Is het antwoord op één of beide vragen ja? Dan is een training Interculturele communicatie in de zorg echt iets voor jou.

Taalbarrières en laaggeletterdheid, verschillen in sociale achtergrond en culturele diversiteit kunnen leiden tot miscommunicatie tijdens de zorgverlening met alle gevolgen van dien. Ook het niveau in gezondheidsvaardigheden van de patiënt in relatie tot de gespreksvaardigheden van de zorgverlener kunnen misverstanden veroorzaken.

Interculturele communicatie in de zorg

Voor wie is een training interculturele communicatie in de zorg bedoeld?

Voor elke zorgmedewerker die regelmatig in contact staat met collega's of patiënten met een andere culturele achtergrond.

Wat leer je tijdens deze training?

Miscommunicatie kan als gevolg hebben dat de patiënt minder goede zorg krijgt en consulten of behandelingen minder effectief zijn. Als zorgverlener wil je juist goede zorg bieden voor iedereen. De training “Interculturele communicatie in de zorg” geeft je handvatten voor effectieve en prettige patiëntgesprekken in een interculturele behandelrelatie. Met een cultuursensitieve houding en passende interculturele communicatie draag jij als zorgverlener bij aan een betere relatie met jouw patiënt en zal de patiënttevredenheid over de door jou geleverde zorg toenemen. Ook worden zorguitkomsten verbeterd. Denk aan verhoging van patiëntveiligheid, therapietrouw en het terugbrengen van zorgkosten.

Wat levert deze training op?

  • Effectieve communicatie met patiënten.
  • Effectieve samenwerking en onderlinge verbinding.
  • Gevoel van succes en werkgeluk.

Meer informatie

  • Deze training kan je individueel of met een team volgen.
  • Zowel incompany, bij ons of via de Virtual Classroom mogelijk.

Wil je meer informatie over of heb je interesse in deze training Interculturele communicatie in de zorg? Neem dan contact op met onze afdeling maatwerk.

JA, IK WIL MEER INFORMATIE