Zoek in de site...

Samenwerken vanuit diversiteit in zorgteams

Werk jij als zorgprofessional regelmatig samen in een interdisciplaire en/of interculturele setting? Is het antwoord ja? Dan is een training samenwerken vanuit diversiteit in zorgteams echt iets voor jou.

Het is belangrijk om bewust aandacht te besteden aan hoe je samenwerkt in een interdisciplinaire en/of interculturele setting. Succesvol en effectief teamwork over (beroeps)grenzen heen komt namelijk niet als vanzelf tot stand. In deze training geven we jou als zorgprofessionals handvatten en tools, waarmee je direct in je eigen beroepspraktijk aan de slag kunt.

Intercultureel bewustzijn binnen de zorg

Voor wie is een training samenwerken vanuit diversiteit in zorgteams bedoeld?

Voor iedereen binnen de zorg die werkt in interdisciplinaire en/of interculturele teams.

Interdisciplinaire samenwerking

De hedendaagse zorgprofessional is veel meer dan alleen een zorgverlener. We verwachten tegenwoordig nogal wat van ‘onze’ zorgverleners. Eerste vereiste is natuurlijk dat ze hun (medische) vakkennis op orde hebben en elk jaar hun BIG-punten halen. Maar ook van hun communicatievaardigheden hebben we hoge verwachtingen en dan hebben we het nog niet over wat ze allemaal in hun mars moeten hebben als het gaat om samenwerken.

Interdisciplinaire samenwerking binnen de zorg wordt steeds belangrijker en je zou kunnen stellen dat goede samenwerking tussen zorgprofessionals van levensbelang is. Denk maar aan de afstemming binnen het zorgproces en de aflossing van de dag- en nachtdienst. Maar ook bijvoorbeeld de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de apotheek. Het farmacotherapeutisch overleg (FTO) is bijvoorbeeld van bijzonder groot belang voor de medicatieveiligheid van de patiënt. Ook het multidisciplinair overleg (MDO) binnen zorginstellingen wordt steeds belangrijker om de zorg voor de individuele patiënt onderling af te stemmen en daarmee de patiëntveiligheid te garanderen. Daar komt nog bij dat de diversiteit binnen zorgteams toeneemt en daarmee intercultureler worden.
Werken in interdisciplinaire en/of interculturele teams betekent samenwerken met mensen met verschillende culturele (beroeps)achtergronden. Dat biedt voordelen, want deze divers samengestelde teams kunnen creatiever, productiever en innovatiever zijn. De dagelijkse praktijk op de werkvloer echter meestal weerbarstiger. We worden allemaal opgevoed met ideeën over hoe we ons moeten gedragen en hoe niet. Ook de verschillende vakgebieden en zorgdisciplines brengen ongeschreven regels mee, die vaak verankerd liggen in diepgewortelde (beroeps)waarden. Meestal zijn we ons daar niet eens bewust van. Als we vasthouden aan onze eigen rotsvaste ideeën en niet openstaan voor een andere perceptie van zaken, kan dat tot allerlei gedoe leiden. We verstaan elkaar (letterlijk) ineens niet meer en er ontstaan misverstanden en verwarring. Deze kunnen weer leiden tot irritatie en zelfs het maken van fouten of zorg-vermijdend gedrag bij patiënten. Met alle gevolgen van dien en negatieve effecten op patiëntveiligheid, therapietrouw, vertrouwen in de zorg en zorgkosten.

Wat levert deze training op?

  • Effectieve communicatie.
  • Effectieve samenwerking in interculturele teams.
  • Effectief multidisciplinair teamwork.
  • Gevoel van succes en werkgeluk.

Meer informatie

  • Deze training kan je individueel of met een team volgen.
  • Zowel incompany als bij ons op locatie mogelijk.

Wil je meer informatie over of heb je interesse in deze training Intercultureel bewustzijn binnen de zorg? Neem dan contact op met onze afdeling maatwerk.