Zoek in de site...

Inhoud, certificaat en lesmateriaal opleiding docent NT2

De 3 onderdelen van de Duale opleiding tot docent NT2

1. Portfolio
Iedere deelnemer stelt gedurende de opleiding een portfoliomap samen. Daarvoor verzamel je gedurende de opleiding allerlei materialen waarmee je de ontwikkeling van jouw competenties laat zien. Producten die je verzamelt, zijn: verwerkingsopdrachten naar aanleiding van de colleges, een lesopzet, intervisieverslagen, observatieverslagen, stageverslag en eindreflectie op de eigen competenties als docent NT2.

2. Plenaire bijeenkomsten
Thema’s die aan de orde komen:

 • Theorie tweede taalverwerving en tweede taal leren
 • Kennismaking met verschillende doelgroepen en doelgroepanalyse
 • Kennismaking met veel gebruikte NT2-leergangen
 • Algemene didactische vaardigheden
 • Taaldidactiek en de rol van de docent bij taalverwerving
 • Aandacht voor de verschillende vaardigheden en deelvaardigheden
 • Toetsen en evalueren van taalvaardigheid
 • Onderwijs aan laagopgeleiden en analfabeten
 • Collegiale consultatie en reflecteren op het eigen handelen

3. Praktijkdeel
Tijdens het volgen van de cursus zorgt de deelnemer voor minimaal 240 praktijkuren in het NT2-onderwijs. Minimaal de helft hiervan bestaat uit contacturen, de overige uren worden besteed aan voorbereiding van lessen en evt. correctie van huiswerk en toetsen, en bijvoorbeeld cursistbegeleiding, overleg met de (stage)begeleider en samenwerking met collega’s.

Certificaat

Je wordt opgeleid tot een BVNT2-gecertificeerde docent.
Je ontvangt een certificaat wanneer je hebt voldaan aan:

 • Aanwezigheidsplicht van 80%;
 • Een door de opleiding goedgekeurd portfolio;
 • Een goed beoordeeld eindgesprek;
 • Voldoende beoordeling door uw stagebegeleider;
 • Voldoende stage-uren.

Lesmateriaal

 • Bossers, B., F. Kuiken & Vermeer (2015.). Handboek Nederlands als Tweede Taal in het volwassenenonderwijs. Bussum Coutinho.
 • Fontein, A.M. & A. Pescher - ter Meer (1993). Nederlandse grammatica voor anderstaligen. Utrecht NCB.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de cursus, neem dan contact op met ons Service Centre:

T: +31 24 361 21 59
E: info@into.ru.nl

Ben je al een aantal jaren als docent werkzaam in het NT2-onderwijs? Maak dan gebruik van de EVC-procedure. Dit kan als je nascholing & training hebt gevolgd en hiermee je vakbekwaamheid kunt aantonen