Zoek in de site...

EVC-procedure Docent NT2

Bij Radboud in’to Languages is het mogelijk om het Certificaat 'Competent docent NT2' te verkrijgen. Dit certificaat is ingesteld door De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal, de BVNT2. NT2-docenten die al vele jaren les geven en nascholing & training gevolgd hebben, kunnen hun competenties (EVC) in kaart brengen en zo laten zien dat ze een competent NT2-docent zijn. De procedure bestaat uit het samenstellen van een zogenaamd bekwaamheidsportfolio (docx, 191 kB). Bij het samenstellen van dat portfolio maak je gebruik van de handleiding bekwaamheidsportfolio (docx, 102 kB)  en het competentieprofiel (pdf, 306 kB). Indien het bekwaamheidsportfolio formeel akkoord is, volgt er een assessmentgesprek met twee assessoren. Vanaf 1 januari 2019  mag je alleen nog gebruikmaken van de laatste versies van deze documenten (november 2017).

Onderdelen portfolio

Onderstaande documenten moet je met je aanmelding meesturen. Dit is het portfolio zoals op de BVNT2 staat vermeld maar dan opgesplitst in vijf delen. Onderstaand kun je alle losse onderdelen van het bekwaamheidsportfolio downloaden.

  1. Titelpagina (docx, 53 kB)
  2. Deel 1: Portfolio competent NT2-docent (docx, 33 kB)
  3. Deel 2: Portfolio competent NT2-docent (docx, 92 kB)
  4. Deel 3: Dossier; Portfolio competent NT2-docent (docx, 24 kB)
  5. Bijlagen (docx, 49 kB)

Aanmelden

Meld je aan door de vijf onderdelen van het portfolio aan ons door te sturen. Omdat dit om grote bestanden gaat, gebruiken we hier WeTransfer voor.
Na de aanmelding krijg je eerst een ontvangstbevestiging. De assessoren beoordelen het portfolio vervolgens eerst op formele aspecten. Indien het portfolio formeel akkoord is, word er een datum voor het gesprek gepland.

Stappenplan aanmelding:

Ga naar WeTransfer en vul de volgende velden in.

  1. Add your files: voeg hier de vijf onderdelen van het portfolio toe.
  2. Email to: docentnt2@into.ru.nl
  3. Your email: eigen e-mailadres
  4. Message: Vul hier je Naam, E-mail, telefoonnummer en adres in.

*Je kunt het assessment niet verplaatsen. Annuleren kan wel, maar hier zijn kosten aan verbonden.

Beoordeling

Radboud in’to Languages beoordeelt de competenties van de te certificeren kandidaat in een assessmentgesprek. Bij een positieve beoordeling ontvang je het certificaat Competent NT2-docent. Daarmee kun je je zelf aanmelden voor het register van gecertificeerde docenten van de BVNT2. Taalaanbieders, gemeenten en andere partijen zien dit certificaat als een garantie van kwaliteit.

Kosten

De kosten voor een portfolio-assessment zijn € 1.150,-. Na inschrijving ontvang je een factuur voor het gehele bedrag. De BVNT2 vergoedt € 350,- voor docenten  die deze geheel of grotendeels zelf moeten betalen. Voor meer informatie en aanvraag van de subsidie: klik hier.


Informatie

Je kunt alle informatie en eisen over het Certificaat Competent Docent NT2 vinden op de website van de BVNT2.

Heb je specifiekere informatie nodig? Mail dan naar: docentnt2@into.ru.nl.