Zoek in de site...

Workshops voor teams docenten NT2


Workshops voor docententeams NT2

Onderstaande worskhops kun je afzonderlijk volgen, maar ook in een reeks, bijvoorbeeld als onderdeel van een teamdag.

Misschien heb je een andere vraag die niet in ons overzicht staat. Als door de BVNT2 erkende opleider van docenten NT2, kunnen we in de hele breedte van het vak nascholing aanbieden. We kunnen ook door middel van een complete opleiding of assessment docenten certificeren. We gaan daarover graag in gesprek met je.

Teams docenten NT2

Participatiebewust lesgeven

Als cursisten naast de taalles een participatieplek hebben, zijn er heel veel mogelijkheden om met praktijksituaties te oefenen. Hoe geef je als docent buitenschoolse opdrachten die in de praktijk uitgevoerd kunnen worden en hoe haal je die praktijk zoveel mogelijk de klas in? Wat betekent dat voor je didactiek en de manier waarop je cursisten begeleidt?

Verhoging taaleis

Voor de docenten in de reguliere B1-route kan het een uitdaging zijn om op een hoger niveau les te geven. Cursisten komen met andere vragen. Er zijn misschien grammaticale kwesties waarmee je docententeam niet vertrouwd is. De teksten waarnaar cursisten moeten luisteren en die ze moeten lezen en schrijven zijn van een hoger niveau. Hoe begeleid je dat op een goede manier?

Zelfregulerend leren

In het nieuwe stelsel zijn inburgeraars op verschillende plekken actief bezig met de taalverwerving. Om goed te profiteren van al die leerkansen, zullen ze goede zelfregulerende vaardigheden moeten hebben. Hiermee kunnen ze zelf hun leerproces vormgeven. Welke leerstrategieën bevorderen zelfregulerend leren en dragen bij aan ‘leren leren’? Hoe kun je cursisten deze strategieën aanleren in je les en ervoor zorgen dat de cursist ze ook buiten de les gaat toepassen?

Intervisie

Het nieuwe stelsel vraagt ook van het team flexibiliteit om met de veranderingen en nieuwe eisen om te gaan. Voor veel kwesties zal het team in onderling overleg oplossingen moeten vinden. Hoe zit het echter met het leren in en van het team? Leiden besprekingen ook tot nieuwe inzichten? Om het leervermogen van het team te verhogen, kan intervisie uitkomst bieden. In de workshop geven wij uw team handvatten voor het inrichten van effectieve intervisiesessies, zodat de opbrengsten van overleg productiever worden.

Intake, voortgang, toetsing

Het is de taak van de gemeente om straks in een brede intake een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op te stellen. Als cursisten in uw taalcursussen instromen, is het zaak om te checken of ze in het juiste traject zitten en de voortgang nauwgezet te volgen. Hoe meet je als docent tussentijds die voortgang en hoe kun je bijsturen om je cursisten naar het gewenste einddoel te leiden? Hoe gebruik je de informatie uit tussentijdse toetsen om ook het leren te stimuleren. Hoe bereid je cursisten voor op de eindtoetsen? Hoe verzamel je informatie over het taalleerproces op de praktijkplek?

Taalbegeleidingsvaardigheden voor werkplekbegeleiders, taalcoaches en vrijwilligers

In het nieuwe stelsel is een grote rol weggelegd voor participatie. Inburgeraars moeten de taal leren om te participeren, maar zullen tijdens die participatie ook de gelegenheid hebben om die taal te gebruiken en verder te ontwikkelen. Begeleiders op de werkplek, taalcoaches en vrijwilligers kunnen daar een rol in spelen. Op welke manier kunnen zij anderstaligen het beste begeleiden? Moeten zij hun taaluitingen wel of niet corrigeren? En hoe gaat het leren van een andere taal eigenlijk in zijn werk?

Meer informatie

Wil je meer informatie over bovenstaande? Of heb je een specifieke vraag of behoefte als team? Neem gerust contact met ons op.

T: 024 361 61 66
E: maatwerk@into.ru.nl