Zoek in de site...

Lecturing Observation Service

Met de Lecturing Observation Service (LOS) kun je snel en efficiënt jouw manier van lesgeven in het Engels optimaliseren met hulp van een ervaren coach. Je wordt geobserveerd tijdens een van je Engelstalige colleges of per video en krijgt na afloop gerichte feedback en advies op maat.

Wat houdt de service in?

Voor deze observatieservice maak je een opname van (een gedeelte van) een les van 50 minuten en stuur je deze vervolgens op naar onze ervaren begeleiders.

Op basis van deze opname ontvang je een volledig rapport met feedback op aspecten zoals:

  • Uitspraak
  • Contextueel juist vocabulaire (onderwijsvocabulaire, academisch vocabulaire, etc.) om de college-inhoud te verduidelijken
  • Grammaticaal correcte zinnen
  • Het soort vragen dat je stelt
  • De manier waarop je de studenten motiveert in het Engels en hoe de studenten reageren
  • Hoe jij omgaat met discussies en de manier waarop studenten vragen stellen of beantwoorden
  • Het gebruik van hulpmiddelen (filmpjes, PowerPoint, etc.)

Doel

Met deze observatie ga je zelf reflecteren op je didactische vaardigheden in het Engels. Zo optimaliseer je je lessen én interculturele collegepraktijk. De opzet van deze service is erg praktisch van aard. Je krijgt concrete feedback en handvatten om je taal- en communicatievaardigheden te verbeteren.

Tarieven

€ 264,- per observatie

Cursussen Engels en Nederlands kosteloos dankzij de taalbeleidkortingsregeling

De Radboud Universiteit is een tweetalige universiteit op een meertalige campus. Het college van bestuur faciliteert cursussen Nederlands en Engels voor niet-native speakers van het Nederlands of Engels.

Voor wie?

  • medewerkers inclusief promovendi van de Radboud Universiteit
  • medewerkers van het Radboudumc met een onderwijs- of onderzoekstaak (docenten, promovendi en post-doc’s)

Medewerkers van de Radboud Universiteit en Radboudumc die voor deze cursus niet onder de taalbeleidkortingsregeling vallen ontvangen 10% korting op deze cursus.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze training, neem dan contact op met onze afdeling maatwerk: