Zoek in de site...

Lecturing Observation Service

Met de Lecturing Observation Service (LOS) kun je snel en efficiënt jouw manier van lesgeven in het Engels optimaliseren met hulp van een ervaren coach. Je wordt geobserveerd tijdens een van je Engelstalige colleges of per video en krijgt na afloop gerichte feedback en advies op maat.

Doelgroep

Deze service is bedoeld voor docenten die Engelstalig onderwijs verzorgen in het Hoger Onderwijs en geen native speaker zijn, maar wel op hoog niveau (C2) Engels spreken.

Doel

Met deze observatie ga je zelf reflecteren op je didactische vaardigheden in het Engels. Zo optimaliseer je je interculturele collegepraktijk. De opzet van deze service is erg praktisch van aard. Je krijgt concrete feedback en handvatten om je taal- en communicatievaardigheden te verbeteren.

Drie varianten

De LOS is mogelijk in drie varianten:
1. LOS weblecture/video: observatie van video-opname, analyse en schriftelijke terugkoppeling
2. LOS live lecture: observatie in de les (30 minuten), analyse en nabespreking
3. LOS extended: observatie, analyse, bespreking en coaching

1 en 2. LOS lecture
De LOS lecture scan is bedoeld als korte diagnostische observatie in de les of per video en duurt 30 minuten. Aan de hand van een uitgebreide lijst met observatiepunten maken we een analyse. Deze analyse ontvang je na afloop.

3. LOS extended
Deze uitgebreide variant begint met een observatie van ongeveer een half uur. Aan de hand van een uitgebreide lijst met observatiepunten maakt de coach een analyse. Na afloop van het college (direct of eventueel op een ander moment) bespreekt de coach de observaties en de analyse met u. Deze bespreking is bedoeld om je te helpen bij het reflecteren op je doceervaardigheden in het Engels, het bepalen van jouw sterke punten op taalkundig en communicatief gebied en het vaststellen van eventuele verbeterpunten. In een twee uur durende coachingsessie ga je hier verder op in waarna je naar huis gaat met concrete tips en handvatten.

Waar letten we op?

  • Uitspraak
  • Contextueel juist vocabulaire (onderwijsvocabulaire, academisch vocabulaire, etc.) om de college-inhoud te verduidelijken?
  • Grammaticaal correcte zinnen?
  • Het soort vragen dat u stelt?
  • Hoe motiveer je de studenten in het Engels en hoe reageren de studenten?
  • Hoe participeren de studenten in discussies en hoe stellen of beantwoorden ze vragen?
  • Hoe gebruikt en verwijst je naar hulpmiddelen (filmpjes, PowerPoint, etc.)?

Tarieven

LOS weblecture/video € 150,-
LOS live lecture € 200,-
LOS extended € 550,-

Cursussen Engels en Nederlands kosteloos dankzij de taalbeleidkortingsregeling

De Radboud Universiteit is een tweetalige universiteit op een meertalige campus. Het college van bestuur faciliteert cursussen Nederlands en Engels voor niet-native speakers van het Nederlands of Engels.

Voor wie?

  • medewerkers inclusief promovendi van de Radboud Universiteit
  • medewerkers van het Radboudumc met een onderwijs- of onderzoekstaak (docenten, promovendi en post-doc’s)

Medewerkers van de Radboud Universiteit en Radboudumc die voor deze cursus niet onder de taalbeleidkortingsregeling vallen ontvangen 10% korting op deze cursus.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze training, neem dan contact op met onze afdeling maatwerk: