Zoek in de site...

Interculturele communicatie en inclusief onderwijs

Of je nu schoolleider, leraar of peuterleidster op een ‘Brainportschool’ bent, het is zeker dat je kinderen en leerlingen van verschillende nationaliteiten in je klas hebt. Hoewel we de neiging hebben te denken dat ‘diep van binnen’ alle mensen hetzelfde zijn, moeten we ook onderkennen dat we ons anders gedragen, andere gewoonten hebben en vaak letterlijk en figuurlijk een andere taal spreken. Ook de waarde die we hechten aan bijvoorbeeld afspraken, tijd, relaties, feedback en zelfstandigheid kunnen zeer verschillend zijn. Daarmee ontstaat de kans op miscommunicatie en misverstanden, kunneInterculturele communicatie en samenwerkingn we geïrriteerd raken en soms ontstaan er zelfs conflicten. Het direct aanspreken van een leerling of de verwachting uitspreken dat ouders initiatief tonen, kunnen weleens een averechts effect hebben. Hierdoor kan het leerrendement afnemen of een minder veilige leeromgeving ontstaan.

Radboud in’to Languages biedt jou als onderwijsprofessional een aantal trainingen en workshops die jouw interculturele vaardigheden vergroten. Hiermee zorg je voor een veilige en inclusieve leeromgeving waarin iedereen tot zijn recht komt en met plezier naar school gaat.

Intercultureel bewustzijn

Intercultureel bewustzijn geeft je vanuit een divers theoretisch kader inzicht in de verschillende dimensies van cultuur. Je herkent de overeenkomsten en verschillen en word je bewust van je eigen cultuur in relatie tot die van andere culturen. Je weet wat de impact van cultuur is en bent je bewust van jouw eigen handelen en de effecten daarvan. Zo leer je hoe je meer rekening kunt houden met culturele waarden van anderen en krijg je inzicht in hoe je effectiever kunt omgaan en communiceren met leerlingen en ouders uit andere culturen. Hierdoor verloopt de onderlinge interactie soepeler met minder misverstanden. Intercultureel bewustzijn is de eerste stap naar effectieve interculturele communicatie en succesvolle lessen in de internationale klas.

Opzet: 1 bijeenkomst van 3 uur

Kosten*: € 850,-

Ja ik heb interesse in dit programma

Lesgeven in een interculturele klas

In deze workshop leer jij als docent een prettige en veilige leeromgeving te creëren in lessen met leerlingen uit verschillende culturen. Je kunt cultuurverschillen herkennen, bent in staat verbanden te leggen tussen de diversiteit van achterliggende culturele waarden en de impact daarvan op het gedrag van jouw leerlingen. We behandelen lastige situaties op het gebied van culturele diversiteit in de klas. Wanneer loop je de kans op miscommunicatie of onverwachte misverstanden en hoe kan je daarop reageren?

We kijken vanuit theoretische modellen hoe culturele dimensies als hiërarchie, tijdbeleving, eigenwaarde en ik-wij van invloed zijn op de interactie met en tussen leerlingen in de klas en daarbuiten. Vervolgens vertaal je dit naar jouw manier van lesgeven en eigen praktijksituaties. Na de training beschik je over een helder beeld van jouw persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten ten aanzien van jouw manier van lesgeven in de internationale klas. Zo ben je beter in staat je sterke kanten te benutten, weet je wat je valkuilen zijn en kan je relaxter omgaan met soms lastige situaties.

Duur : 2 bijeenkomsten van 3 uur. Daar tussenin breng je het geleerde in praktijk en voer je huiswerkopdrachten uit.

Kosten*: € 1.700,-

JA IK HEB INTERESSE IN DIT PROGRAMMA

Effectieve interculturele communicatie met ouders

Werk je op een school of kinderopvang in de Brainportregio, dan is het bijna dagelijkse kost: contact met ouders met een diverse (culturele) achtergrond. Het maakt niet uit of je de conciërge, klasse-assistent of leerkracht bent, je zult regelmatig gesprekken hebben met ouders. Dat kunnen korte vrolijke gesprekjes zijn over alledaagse dingen of hoe het met het kind gaat. Maar ook hier zitten addertjes onder het gras. Want, zijn alledaagse gesprekjes over het weer of hoe het weekend was wel ‘culture proof’? En, hoe vertel je een ouder, dat zijn/haar kind zich wat passief opstelt of misschien een ander juist pest. Hoe spreek je ouders aan, omdat hun kind steeds weer te laat is en hoe leg je uit dat in het Nederlandse onderwijs fouten maken mag en dat feedback dient om te groeien.

Om effectief te kunnen communiceren dien je je interculturele voelsprieten uit te steken en je communicatiestijl hierop aan te passen. Deze training geeft je naast een theoretische basis handvatten en technieken die je gelijk in je alledaagse gesprekken met ouders kunt toepassen. Zo wordt elk gesprek een plezierige ontmoeting.

Duur: 1 bijeenkomst van 6 uur (indien intercultureel bewustzijn is gevolgd)  of 2 bijeenkomsten van 3 uur

Kosten*: € 1.700,-

JA IK HEB INTERESSE IN DIT PROGRAMMA

Masterclass: de interculturele onderwijsprofessional

In deze masterclass komen alle aspecten terug die je als onderwijsprofessional moet hebben om op een plezierige en effectieve wijze te werken in de internationale Brainportregio. Je ontwikkelt interculturele sensitiviteit, je weet wat er nodig is om iedereen bij de les te houden en hoe je op zorgt voor een veilig en inclusief leerklimaat voor jouw leerlingen. Hierdoor verlopen je lessen soepel en effectief. Ook gesprekken met ouders verlopen prettiger en je weet lastige situaties het hoofd te bieden. Na het volgen van deze masterclass zal je zien dat je culturele intelligentie (CQ) vergroot is, waardoor je in staat bent om een plezierige leeromgeving te creëren voor alle betrokkenen.

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur.

De masterclass bestaat uit drie bijeenkomsten. Hierin besteden we aandacht aan de theorie van cultuur en culturele dimensies en behandelen we verschillende communicatiestijlen en –technieken. Je vertaalt deze naar je eigen onderwijssituaties, je brengt praktijkcases in en je oefent het geleerde met een trainingsacteur. Tussen de bijeenkomsten breng je het geleerde in praktijk en voer je huiswerkopdrachten uit.

Kosten*: € 3.300,-

JA IK HEB INTERESSE IN DIT PROGRAMMA

Diversiteit & inclusiviteit voor schoolleiders/bestuurders

Als onderwijsinstelling in de Brainportregio is een belangrijke vraag: hoe kunnen we in onze school binnen een internationale en multiculturele context een inclusieve en veilige leer- en werkomgeving creëren? Wat heb je als schoolleider of schoolbestuurder nodig? Maar ook, waar hebben de docenten en andere medewerkers behoefte aan? Hoe kunnen we dit als team oppakken? En, hoe ziet inclusief onderwijs binnen onze school er eigenlijk uit? Vragen waar je met elkaar in een meerdaags programma antwoorden en oplossingen voor gaat zoeken én vinden.

Samen met jou bouwen we een maatwerkprogramma dat helemaal is toegespitst op de situatie van jouw onderwijsinstelling. We komen graag naar je toe om hierover van gedachten te wisselen en samen een plan te maken.

Duur, kosten* en programma: maatwerk

JA IK HEB INTERESSE IN DIT PROGRAMMA

* Alle tarieven zijn exclusief reistijd en -reiskosten van de docent / trainingsacteur en inclusief lesmateriaal.
We gaan er hierbij vanuit dat u zelf de ruimte en de catering regelt.