Zoek in de site...

21-year-old Hadil Diab from Syria wins writing competition

Door: Onno ter Haar, senior staff member of Dutch for non-native speakers at Radboud in’to Languages

Dutch below

On Tuesday 28 May, the Liesbet Korebrits Stipend was awarded in the Sky Lounge of the Erasmus Building. This award followed a writing competition, in which refugees, who were also Radboud in’to Languages course participants, expressed why they should be considered for a language training voucher worth €1500 in a motivation essay. The stipend was created in November 2018, when Liesbet Korebrits left her post as Director of Radboud in’to Languages. Liesbet, who took on the position of Programme Director for Lifelong Learning at Radboud University, dedicated 26 years to providing excellent language education as well as educational opportunities for refugee students. The goal of the stipend is to give refugee students the chance to gain a better position in society by learning Dutch or English. It is intended for Radboud in’to Languages course participants.

“I’m ready for it”

Five candidates were selected from the eighteen submissions and they were invited to the celebratory gathering to explain their motivation in front of a jury and audience of lecturers, family members, and friends. This resulted in five incredibly touching, gripping stories from people who had just recently been required to leave everything behind. Syrian Ahmad Mansour enthusiastically described his experiences as a sports instructor for international students, after briefly considering a career in inland shipping. He has since been admitted to the Sport and Physical Activity programme at the HAN University of Applied Sciences. Russian doctor Pavel Stotcko spoke of how he came to the Netherlands with his partner, with just two bags and 52 dollars in their possession, and how the Netherlands had given him everything: “I want to have a proper command of Dutch and English, so I can pay some of that forward.” Due to the public transport strike, Armenian Vardan Barsegyan sent a video message in good Dutch about his love of German. Thoughtful ICT employee Amjad Muhammad shared flowing full sentences about his passion for Dutch: in his words, a perfect language that he wanted to learn to speak like a native: I’m ready for it.

Hadil Diab - Winnaar Liesbet Korebrits Stipendium 2019

Photo: Winner Hadil Diab with Liesbet Korebrits (photo by Amber Schijvens)

Never won a prize like this before

After the jury met, the prize was ultimately awarded to 21-year-old Syrian Hadil Diab. Members of the jury included Liesbet Korebrits, Qader Shafiq, and manager Hanneke Wentink, who were deeply impressed by the intensity with which she told her story. In two years, Hadil fought her way to the highest level of Dutch. Now she wants to perfect her English, because she needs it for her studies. She wanted to win the prize, because, “I have never won a prize like this before and it is wonderful to suddenly have something exciting or different appear in your life.” She has since been admitted to the transition year at the Vrije Universiteit.

Liesbet Korebrits described how, during the winner’s motivation speech, she was touched by the love for the language, the enthusiasm, and the desire to become better. In any case, the gathering was filled with beautiful stories from people who had to bid farewell to the lives they knew, but had the resilience and courage to realise their dreams and ambitions in a different country.

21-jarige Hadil Diab uit Syrië wint schrijfwedstrijd

Op dinsdag 28 mei vond in de Skylounge van het Erasmusgebouw de prijsuitreiking van het Liesbet Korebrits Stipendium plaats. Daaraan voorafgegaan was een schrijfwedstrijd waarin vluchtelingen, tevens cursisten van Radboud in’to Languages, door middel van een schriftelijke motivatie duidelijk konden maken waarom zij in aanmerking kwamen voor de voucher voor een taaltraining ter waarde van €1500,-. Het stipendium is in november 2018 in het leven geroepen na het vertrek van Liesbet Korebrits als directeur van Radboud in’to Languages. Liesbet, inmiddels programmadirecteur Lifelong Learning van de Radboud Universiteit, heeft zich 26 jaar ingezet voor goed taalonderwijs en onderwijskansen voor vluchtelingstudenten. Het Stipendium heeft tot doel om vluchtelingstudenten de gelegenheid te bieden zich via het leren van de Nederlandse of Engelse taal een betere positie in de samenleving te verschaffen. Het is bedoeld voor cursisten van Radboud in’to Languages.

‘Ik ben er klaar voor’

Uit de totaal achttien inzendingen werden vijf kandidaten geselecteerd die tijdens de feestelijke bijeenkomst hun motivatie nog eens mondeling voor een jury en een publiek van docenten, familieleden en vrienden mochten toelichten. Het leverde vijf heel ontroerende en aangrijpende verhalen op van mensen die kort geleden alles achter zich hadden moeten laten. Zo vertelde de Syrische Ahmad Mansour enthousiast over zijn ervaringen als sportinstructeur aan buitenlandse studenten, nadat hij kort een carrière als binnenvaartschipper overwogen had. Inmiddels is hij toegelaten bij Sport en Bewegen van de HAN. De Russische arts Pavel Stotcko vertelde hoe hij met twee koffers en 52 dollar in Nederland aankwam met zijn partner en hoe Nederland hem daarna alles had gegeven: ‘Ik wil graag het Nederlands en Engels op een fatsoenlijke manier beheersen om wat terug te kunnen doen.’ De Armeense Vardan Barsegyan sprak vanwege de NS-staking via een videoboodschap in goed Nederlands over zijn liefde voor het Duits. De bedachtzame ICT’er Amjad Muhammad getuigde in vloeiende volzinnen van zijn passie voor het Nederlands, naar zijn zeggen een perfecte taal die hij als een moedertaalspreker wilde leren beheersen: “Ik ben er klaar voor.”

Hadil Diab - Winnaar Liesbet Korebrits Stipendium 2019

Foto: Winnaar Hadil Diab met Liesbet Korebrits (foto door Amber Schijvens)

Nog nooit zo’n prijs gewonnen

Nadat de jury overlegd had, werd de prijs uiteindelijk toegekend aan de 21-jarige Syrische Hadil Diab. De jury bestaande uit Liesbet Korebrits, Qader Shafiq, Hanneke Wentink en Franke Teunisse was vooral onder de indruk van het vuur waarmee ze haar betoog hield. In twee jaar tijd vocht Hadil zich naar het hoogste niveau van het Nederlands. Nu wil ze haar Engels verder perfectioneren, omdat ze dat voor haar studie nodig heeft. Ook wilde ze de prijs winnen, omdat: ‘ik nog nooit zo’n prijs gewonnen heb en het toch mooi is als je ineens in je leven iets leuks of anders krijgt.’ Ze is inmiddels toegelaten tot het schakeljaar van de VU.

Liesbet Korebrits vertelde bij de motivatie voor de winnaar geraakt te zijn door de liefde voor de taal, het enthousiasme en de wens om beter te worden. Sowieso was het een bijeenkomst vol mooie verhalen van mensen die hun vertrouwde leven vaarwel moesten zeggen, maar die de veerkracht en moed hebben in een ander land hun dromen en ambities waar te maken.