Zoek in de site...

Building Better English

Roger Staats

English below

Doe je een business-studie in het Engels? Ben je van plan om aan de slag te gaan in een internationale omgeving?

Engels is zo veel meer dan je vocabulaire, grammatica of uitspraak. Het gaat erom dat je je boodschap duidelijk kunt overbrengen, dat je stevig in je schoenen staat en dat anderen je begrijpen… En natuurlijk andersom!

Hoe gaat dat nu in zijn werk? In dit artikel bespreken we het schrijven van een verslag. Is een verslag alleen maar een feitelijk document waar bevindingen over een bepaald onderwerp worden beschreven of is het een document waarin je de lezer wilt overtuigen van jouw kijk op de feiten? In veel gevallen is het lastig om in een tweede taal (in dit geval het Engels) precies op te schrijven wat je bedoelt. Het blijft soms moeilijk om sterke punten te onderstrepen, zwakke punten subtiel te verbergen en om je aanbevelingen kracht bij te zetten. De uiteindelijke versie schiet dan toch vaak tekort.

Report Writing

In de cursus C1 Business Higher kijken we daarom naar de verschillende manieren om hetzelfde te zeggen! Welke woorden kan je nu precies gebruiken om de sterke punten van je rapport naar voren te laten komen of hoe zorg je er nu voor dat je aanbevelingen er echt uitspringen? Je schrijfstijl kan flink worden beïnvloed door de bedrijfscultuur (Duits? Engels?), organisatiecultuur (tech? consultancy?), de hiërarchie of het taalniveau van je collega's, maar ook door je eigen functie en ambities.

Tijdens C1 Business Higher gaan we verder dan alleen de komma's en punten. We kijken juist hoe je optimaal gebruik kunt maken van het huidige niveau van je Engels, maar ook hoe je deze een boost kunt geven. De cursus zal je niet alleen het zelfvertrouwen geven om jezelf door het C1 Business Higher-examen (CEFR-niveau C1) heen te loodsen, maar je wordt ook onderdeel van een community van gemotiveerde taalcursisten. Je krijgt daarnaast volop ondersteuning, zowel online als in de klas, van een ervaren docent met uitgebreide kennis van het bedrijfsleven.

Studying business in English? Planning to work in an international environment?

English is so much more than the words you use, your grammar, or your pronunciation! It’s about getting your message across, making your point, being understood.. and of course, understanding what others want from you!

So how does this work in practice? In this article we discuss report writing!

Is a report simply a factual document recording the findings of the subject in question. Or, is a report a document in which you are trying to convince the reader of your take on the facts at hand? In many cases, writing in your ‘second’ language (English in this case) interferes with your ability to communicate what you really want to say with your report – emphasising strengths, disguising weaknesses, powering up your recommendations. Your final version falls short of what you want it to do for you.

So, in C1 Business Higher, we look at different ways of saying the same thing! Which words can you use to emphasise your report’s strengths, how can you more strongly ‘sell’ your recommendations. Your writing can be strongly influenced by company culture (German? English?), organisational culture (tech company? consultancy?) and hierarchy, the language levels of your colleagues, your own position, as well as by your ambition.

In C1 Business Higher, we look beyond the commas and the spelling, and find ways of helping you make the most of and extending the English you have. Not only will the course strengthen your confidence to get you successfully through your C1  Business Higher exam (CEFR level C1), you’ll find yourself part of an interactive community of learners, supported in the class and on-line, with a teacher with extensive industry experience.