Zoek in de site...

Duits leren? Maar iedereen spreekt toch Engels?

De vraag naar maatwerktrainingen Duits stijgt. Vooral in de zorg merken we een toenemende  behoefte aan vakspecifieke trainingen Duits. Onze docent Kasper Maes geeft verschillende cursussen Duits voor zorgprofessionals en vertelt:

“Duits? Waar heb je dat nou nog voor nodig? Iedereen spreekt toch Engels tegenwoordig? Ik hoor dit wel vaker. En het klopt zeker dat steeds meer Nederlanders en ook Duitsers een redelijk woordje Engels spreken. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Bijvoorbeeld Duitse patiënten van vlak over de grens die een Nijmeegs ziekenhuis bezoeken. Veel van hen spreken slechts een paar woordjes Engels. En zeker niet genoeg om uit te leggen wat ze mankeert, hoe ze zich voelen en wat ze verwachten van hun behandeling. Dat zijn te complexe dingen om met een handjevol Engelse woorden uit te leggen.

Los van de taal zijn er ook de culturele verschillen. In Nederland kennen we de mondige patiënt en de platte organisatiestructuren. In Duitsland is de afstand tussen de dokter en de patiënt groter en ook de hiërarchie in het ziekenhuis duidelijker merkbaar. Het bewust maken van deze verschillen is belangrijk om het contact met de Duitse patiënt beter te laten verlopen.

Eind vorig jaar heb ik met een paar collega’s taaltrainingen Duits verzorgd voor dit Nijmeegse ziekenhuis. Na de intakes, waarbij we het niveau en de taalbehoefte in beeld brachten, hebben we 6 groepen gemaakt. Niet alleen verschillende niveaus, maar ook functiegroepen. Want iemand die bij de balie mensen te woord moet staan, heeft een heel andere cursus nodig dan bijvoorbeeld een chirurg. Die laatste moet inhoudelijke gesprekken kunnen voeren met patiënten, uitleggen wat er mankeert, geruststellen, vertellen hoe de behandeling verloopt. Dat zijn best moeilijke gesprekken waar heel wat kennis van de taal voor nodig is.

In de cursussen hebben we met verschillende modules gewerkt en telkens realistische situaties uit het werk van de deelnemers geoefend. Dat was in het begin best een uitdaging, maar na verloop van tijd ging het steeds beter en werd het Duits van de deelnemers steeds vloeiender. Mooi om te zien hoe de praktische insteek, met rollenspellen en vocabulaire-oefeningen zijn vruchten afwierp. O ja, en als taaltrainer leer je ook altijd weer bij. Dat is het mooie aan mijn beroep. Elke deelnemer heeft zijn eigen beroepsveld en bijpassend vocabulaire. Zo gaat er bij elke training ook voor mij weer een wereld open!”

Niet alleen in de zorg stijgt de vraag naar cursussen Duits, ook in andere vakgebieden neemt de belangstelling voor vakspecifieke maatwerktrainingen toe. Naast trainingen Duits voor zorgprofessionals verzorgt Radboud in’to Languages ook regelmatig trainingen aan juristen, docenten, wethouders en burgemeesters.