Zoek in de site...

Doordat ik Nederlands spreek is het zoveel makkelijker om nieuwe mensen te ontmoeten

English below

Als lid van de Universitaire Studentenraad (USR) vond Marie-Sophie Simon het belangrijk om Nederlands te leren. In haar eentje leren zonder stok achter de deur zag ze niet zitten. Daarom koos ze voor een intensieve taaltraining Nederlands en liet ze zich een week lang onderdompelen om snel goed en met plezier Nederlands te leren.

Marie-Sophie Simon
Marie-Sophie Simon

“In korte tijd heb ik echt heel veel geleerd”
Ik vond het moeilijk om in mijn eentje en in mijn vrije tijd Nederlands te leren en ik vond het ook moeilijk met vrienden te oefenen omdat ik te onzeker in mijn Nederlandse taal was. Toen hoorde ik van het Intensieve Programma Nederlands en daar was ik direct enthousiast over. Het is een week heel intensief, dus je hebt heel veel tijd om te oefenen en je krijgt echt één op één training. Daardoor heb ik heel veel geleerd in korte tijd en ik heb mijn basisvaardigheden echt kunnen uitbreiden.

“Ik durf nu een gesprek in het Nederlands aan te gaan”
Ik heb echt heel veel geleerd. Eigenlijk was het belangrijkste dat ik geleerd heb, dat ik een gesprek in het Nederlands kan voeren. Misschien is het niet altijd totaal correct en misschien struikel ik soms over bepaalde Nederlandse zinnen of woorden, maar ik kan me uitdrukken en de persoon tegenover kan me begrijpen. Dat heeft me heel veel zekerheid gegeven, waardoor het ook makkelijker is nu met vrienden te oefenen en Nederlands te praten.

“Het is nu zoveel makkelijker om nieuwe mensen te ontmoeten
Ik ben nu op een niveau waar ik met vrienden kan praten en ook met plezier kan oefenen zodat ik echt bijna elke dag een beetje Nederlands praat. Bijna elke dag leer ik een nieuw woord en dat is echt een goed gevoel. Het is nu ook veel makkelijker om nieuwe mensen te ontmoeten omdat ik niet elke keer vragen hoef te vragen om naar Engels te switchen.

“Het leren was echt een leuke ervaring”
Wat ik zo fijn vond aan de cursus is dat de docenten echt hebben gekeken naar wat ik nodig had en met welk doel ik Nederlands wilde leren.  Daardoor was het niet alleen behulpzamer maar ook interessanter. Het voelde ook niet alleen als een cursus maar eigenlijk de hele tijd als een echt natuurlijk gesprek. Dat maakte het leren echt een leuke ervaring.

“Iedereen is zo trots op me en blij voor me”
Tegen iedereen die zijn of haar Nederlands snel wilt verbeteren zou ik zeggen: volg een intensief traject. Je leert zoveel als je tijd en energie erin steekt. Daarnaast is het ook een leuke ervaring, niet alleen de cursus, maar ook het resultaat van de cursus. Mensen zijn echt blij als ik Nederlands met hen praat, ook als ik nog steeds soms fouten maak. Ze zijn echt blij als ik het probeer en ook trots hoe snel ik me elke dag nog verbeter.

Wil jij net als Marie-Sophie op een snelle, effectieve en leuke manier Nederlands leren? Bekijk dan onze mogelijkheden om een intensief programma Nederlands te volgen. Laat je een week lang onderdompelen en haal resultaten waar iedereen trots op is.

-----------------------------------------------------------

It is so much easier to meet new people now that I speak Dutch

As a member of the University Student Council (USR) (directs to another website), Marie-Sophie Simon found it important to learn Dutch. Learning on her own without some external pressure didn’t work for her. That is why she opted for an intensive Dutch language course and allowed herself to be immersed for a week to learn Dutch quickly and with pleasure.

“I really learned a lot in a short time”
I found it difficult to learn Dutch on my own and in my free time and found it difficult to practice with friends because I was too insecure about my language level to talk Dutch. Then I heard about the Intensive Dutch Programme and I was immediately enthusiastic about it. It is a very intensive week, so you have a lot of time to practice and you really get one-on-one training. As a result, I learned a lot in a short time and was able to really expand my basic skills.

“I now feel more comfortable having a conversation in Dutch”
I really learned a lot. Actually, the most important thing I learned was that I can have a conversation in Dutch. It may not always be totally correct and I may stumble over certain Dutch phrases or words, but I can express myself and my conversation partner can understand me. This allowed me to believe in myself, which also makes it easier now to practice speaking Dutch with friends.

“It is now so much easier to meet new people”
I'm now at a level where I can talk to friends and also have fun practicing, so I really speak a little Dutch almost every day. Almost every day I learn a new word and that is a really good feeling. It is also much easier to meet new people now because I don't have to ask to switch to English every time.

“Learning was really a fun experience”
What I liked about the course is that the teachers really looked at what I needed and for what purpose I wanted to learn Dutch. This made it not only more helpful but also more interesting. It also felt not only like a course but actually like a real natural conversation the whole time. That really made learning a fun experience.

“Everyone is so proud of me and happy for me”
To anyone who wants to improve their Dutch quickly, I would say: take an intensive course. You learn so much when you put in the time and energy. It is also a fun experience, not only the course, but also the result of the course. People are really happy when I speak Dutch to them, even if I still sometimes make mistakes. They are really happy when I try and also proud of how quickly I’m improving every day.

Would you also like to learn Dutch in a fast, effective and fun way, just like Marie-Sophie? Then check out our options for an intensive Dutch programme. Immerse yourself for a week and get results that everyone can be proud of.