Zoek in de site...

Traditionele docent ex-IT?

De tijdbom tikt onder het klaslokaal met een docent voor het bord en cursisten achter een boek. Als je niet ‘blended’ werkt, geen online-leeromgeving biedt, nog niet werkt met een virtual classroom, tel je als professioneel taleninstituut niet meer mee. Toch? Zouden alle cursisten over een paar jaar echt thuis zitten tijdens de les? Worden docenten virtuele assistenten? Of loopt het niet zo’n vaart? Thema van de deskundigheidsdag van in’to Languages is: ‘de rol van de docent in het digitale tijdperk’. Daar wil ik alles van weten. Ik ben een enthousiast gebruiker van digitale middelen als Presenter en Kahoot. Maar de inzet van die middelen heeft mijn rol als docent niet wezenlijk veranderd. Verandert dat, naarmate de rol van ICT in de klas groter wordt? En hoe dan? Ik ben benieuwd.

Marc van Oostendorp - Being there in the digital age

Aan het eind van de middag ben ik een stuk wijzer geworden. Ik heb interessante verhalen gehoord, nuttige tools getest en geleerd van ervaringen van collega’s. Zo hebben Onno ter Haar en Onne Smeets afgelopen semester een digital classroom gemaakt voor een cursus Effectief Schrijven voor gevorderde NT2-cursisten. Zij demonstreerden hoe zo’n classroom eruit ziet en hoe de interactie plaatsvindt. Heel interessant voor de cursus die ik nu aan het opzetten ben. Ik vond het vooral boeiend om te horen dat de cursisten heel enthousiast en vooral ook geconcentreerder waren tijdens de lessen op afstand dan in een fysieke klas. De tool H5P (nee, dit is geen virus) waarmee Kasper Maes ons aan het werk zette, biedt uitzicht op makkelijk maakbare en inzetbare interactieve leer- en oefenstof. Het fijne eraan is dat je ook kunt zien wat je cursisten ermee doen en hoe ze scoren. Inez Zondag wees in haar presentatie op het belang van visuele middelen. Minder tekst, meer plaatjes; icoontjes gebruiken in plaats van woorden. Heel praktisch en heel fijn. Ga ik gelijk doen.

Virtual classroom

H5P - Kasper Maes

Visueel communiceren - Inez Zondag

Visueel communiceren - poppetjes tekenen

De afsluiting van de middag werd verzorgd door Miles Wischnewski, die ons een inkijkje gaf in de werking van het brein bij spraakproductie. Heel bijzonder om te zien dat de spraak in het brein door magnetische stimulatie met één druk op de knop kan worden stilgezet.

Miles Wischnewski

Kortom, ik heb een leuke, interessante en nuttige middag gehad. Maar heb ik ook antwoord gekregen op de vraag of mijn rol als docent verandert? Ja en nee. Zoals ik het zie, blijven digitale hulpmiddelen hun naam eer aan doen. Het zijn hulpstukken, instrumenten die je inzet om het leerproces effectiever, interessanter en afwisselender te maken. Ik zou niet meer zonder willen. Maar word ik door het gebruik ervan minder relevant als docent? Ik zie dat nog niet gebeuren. Ook in het ICT-tijdperk blijft de rol van de docent die van kennisoverdrager, uitlegger, structuuraanbrenger, stok achter de deur, coach, motivator en grapjas. Gelukkig maar.

Verslag deskundigheidsdag In'to Languages (augustus 2019) - Marjet Tamse


Waarom In'to?

Donkergroen vinkje hoog tempo met snel resultaat

Donkergroen vinkje integratie van taal, communicatie en cultuur

Donkergroen vinkje  praktische trainingen gestoeld op wetenschappelijke ke

Vragen?

Neem contact op met ons Service Centre:

024-361 21 59

info@into.ru.nl