Zoek in de site...

Lidy Zijlmans, drs.

Nederlands
Functie 

Senior medewerker Nederlands voor anderstaligen (NT2)

Je kunt bij Lidy terecht voor
groepscursussen NT2 en alles op het gebied van nascholing voor (aankomend) docenten NT2 waaronder de Opleiding tot docent NT2.

Favoriete taal
Moeilijk kiezen! Engels of Spaans.

Engels
Position
Senior Officer/Trainer Dutch as a Second Language

You can contact Lidy for more information about
group courses Dutch as a second language and anything concerning courses and refresher courses for teachers and upcoming teachers of Dutch as a second language, which includes the programme to get your degree as a teacher of Dutch as a second language.

Favorite language
Difficult to choose! English or Spanish

Contact
E: lidy.zijlmans@ru.nl 
T: 06-15289481 (personal/extern)
T: 024-361 21 59 (general)
T: 96069 (intern)


Lidy Zijlmans