Zoek in de site...

Stage taaltoetsing - internship language testing

Stage taaltoetsing - internship language testing

Meld je aan voor 1 december.

Radboud in’to Languages als stageplek

Bij Radboud in’to Languages combineren we wetenschappelijke kennis, inzicht en praktische vaardigheden in taal en communicatie om persoonlijke en professionele grenzen te verleggen. Dat ervaar je in alles wat we doen: in onze trainingen, cursussen, assessments en opleidingen en bij de adviezen die we schrijven, onze taaltoetsen en vertalingen. Dit alles maakt In’to languages voor studenten aan de Radboud Universiteit een aantrekkelijke plek om stage te lopen.
Hieronder vind je een overzicht van stageprojecten voor het voorjaar van 2023.

Heb je zelf een interessant idee voor een passend project? Neem dan contact op via info@into.ru.nl

Internships at Radboud in’to Languages: language testing

Over ons team:
Het team toetsing van Radboud in’to Languages (In’to) voert al jaren diverse activiteiten uit op het gebied van taaltoetsing voor diverse doelgroepen, met verschillende doelen (plaatsing, voortgang, diagnostisch) voor Academisch Nederlands en Engels, en voor Nederlands als Tweede taal. Toetsing is voor ons geen doel op zich, maar een middel om het niveau van taalvaardigheid goed in beeld te brengen, en deze uiteindelijk te verbeteren.

Bekijk hieronder de mogelijkheden voor 2022-2023

>>> Projecten voorjaar 2023:

1. Feedback op demotoetsen [10 ECTS]
Tijdens deze stage werk je mee aan het ontwerpen en realiseren van een feedbackfunctie bij taaltoetsen Nederlands en Engels. Studenten die onze taaltoetsen maken kunnen zich daarop voorbereiden o.a. door het oefenen met een online demotoets. We willen deze demotoetsen gaan uitbreiden met ontwikkelingsgerichte feedback. Je gaat aan de slag met het verkennen van de automatische feedbackfunctie van de toetssoftware waarin de toets wordt afgenomen. Ook ontwerp je feedback bij toetsopgaven op het gebied van grammatica, spelling & interpunctie, academisch vocabulaire, lees- & luistervaardigheid en argumentatie. Het doel daarbij is dat studenten na het maken van een demotoets niet alleen weten wat ze goed of fout hebben gedaan, maar ook waarom dat zo is. Daarnaast moet de feedback ook informatie geven over waar studenten terechtkunnen voor meer theorie of oefenmogelijkheden voor het betreffende toetsonderdeel.

In deze stageopdracht werk je parallel aan de feedbackfunctie voor taaltoetsen in het Nederlands én in het Engels.

2. Analyse van hotspot toetsopgaven [10 ECTS]
Tijdens deze stage ga je aan de slag met het analyseren van de betrouwbaarheid en validiteit van zogenaamde hotspot Een hotspot opgave is een opgave waarbij je in een veld met een bepaalde stimulus (in dit geval een stuk tekst) bepaalde onjuistheden of bijzonderheden moet aanklikken (in dit geval spel- en grammaticafouten).

Wanneer je met deze opgaven aan de slag gaat maak je eerst samen met je teamgenoten van In’to Languages een ontwerp voor de manier waarop je de controles wil uitvoeren, en daarna ga je zelf aan de slag met het verzamelen van de benodigde data. Wanneer je de data goed op een rij hebt, zal je al dan niet met hulp van specialisten op het gebied van toets- en itemanalyse een systeem ontwerpen om deze data grondig te analyseren. Wanneer de analyses zijn voltooid, lever je een verslag aan met suggesties voor verbetering van de opgaven op detailniveau.

3. Naar wie zijn wij op zoek?

  • Masterstudenten Linguistics of Language Variation and Multilingualism
  • van de Faculteit der Letteren met
  • een (near) native kennis van het Engels;
  • affiniteit met taaltoetsing (de MA-cursus Language Testing is een pré);
  • een proactieve en zelfstandige houding;
  • oog voor detail.

Ben je geïnteresseerd in deze stage?  Meld je aan en stuur ons vóór 1 december een bericht en je c.v.