Zoek in de site...

Stage taaltoetsing - internship language testing

Meld je aan voor 13 december.

Radboud in’to Languages als stageplek

Bij Radboud in’to Languages combineren we wetenschappelijke kennis, inzicht en praktische vaardigheden in taal en communicatie om persoonlijke en professionele grenzen te verleggen. Dat ervaar je in alles wat we doen: in onze trainingen, cursussen, assessments en opleidingen en bij de adviezen die we schrijven, onze taaltoetsen en vertalingen. Dit alles maakt In’to languages voor studenten aan de Radboud Universiteit een aantrekkelijke plek om stage te lopen.
Hieronder vind je een overzicht van stageprojecten voor het voorjaar van 2024.

Heb je zelf een interessant idee voor een passend project? Neem dan contact op via info@into.ru.nl

Internships at Radboud in’to Languages: language testing

Over ons team:
Het team toetsing van Radboud in’to Languages (In’to) voert al jaren diverse activiteiten uit op het gebied van taaltoetsing voor diverse doelgroepen, met verschillende doelen (plaatsing, voortgang, diagnostisch) voor Academisch Nederlands en Engels, en voor Nederlands als Tweede taal. Toetsing is voor ons geen doel op zich, maar een middel om het niveau van taalvaardigheid goed in beeld te brengen, en deze uiteindelijk te verbeteren.

Bekijk hieronder de mogelijkheden voor 2023-2024

>>> Project voorjaar 2024 (aantal ECTS in overleg):

Het In’to Languages toetsteam houdt zich bezig met toetsen van RU studenten en externen. Het RU-NT2-examen heeft als doel vast te stellen of internationale aspirant studenten voldoende taalvaardig zijn in het Nederlands om te beginnen aan hun studie aan de Radboud Universiteit, of aan andere trajecten waarvoor ze een uitgebreid certificaat voor Nederlandse taalvaardigheid nodig hebben. Het taalniveau van de huidige versie van het examen is vastgesteld op CEFR-niveau B2. Dit is hetzelfde niveau als het Staatsexamen NT2, programma II: het landelijk geaccepteerde taalexamen voor toelating tot de universiteit. Voor deze stageopdracht ga je je bezighouden met de volgende zaken:

Digitaliseren: Allereerst is het de bedoeling dat het huidige materiaal gefilterd wordt en in het nieuwe toetsingsplatform ANS wordt gezet. Er ligt veel materiaal. Een deel ervan zal moeten worden aangepast voordat het geschikt is voor digitaal gebruik.

Samenstellen: Tijdens het digitaliseren worden nieuwe unieke toetsen samengesteld uit bestaand materiaal. Op basis van wat al beschikbaar is in het archief kunnen meerdere unieke versies van de toetsen worden samengesteld.

Construeren: Er mogen nieuwe versies van de toets worden geconstrueerd met een iets andere invulling en niveau om op een andere doelgroep aan te sluiten. Hierbij word je uiteraard uitvoerig ondersteund door het toetsteam.

Automatisch beoordelen: Tot slot mag je je gaan bezighouden met het opstellen van kaders voor het automatisch beoordelen van de spreek- en schrijfexamens met behulp van AI. We weten uit eigen ervaring dat dit een uitdagend onderdeel van taaltoetsing is, maar door de snelle ontwikkelingen op het gebied van large language models hopen we dat er inmiddels stappen te zetten zijn.

Naar wie zijn wij op zoek?

Masterstudenten Linguistics of Language Variation and Multilingualism van de Faculteit der Letteren met:

  • goede kennis van het Nederlands;
  • affiniteit met taaltoetsing (de MA-cursus Language Testing is een pré);
  • een proactieve en zelfstandige houding;
  • oog voor detail.

Ben je geïnteresseerd in deze stage?  Meld je aan en stuur ons vóór 13 december een bericht en je c.v.