Zoek in de site...

Raad van Advies In'to Languages


Raad van Advies In’to Languages

Voorzitter

Prof. dr. Rob Schoonen Radboud Universiteit Hoogleraar Toegepaste taalwetenschap
Departement Taal en communicatie en Centre for Language Studies

Prof. dr. Rob Schoonen - Radboud Universiteit

Rob Schoonen is hoogleraar bij het departement Taal en Communicatie en het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is onderzoeker bij de recent ingestelde onderzoeksgroep Language Learning, Teaching and Testing. Zijn expertise ligt bij de methoden en technieken van taalwetenschappelijk onderzoek, taaltoetsing en taalvaardigheid. Sinds kort is hij samen met Leuvense collega’s medeverantwoordelijk voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie.
Enkele belangrijke publicaties van Rob Schoonen gaan over de relatie tussen lees- en schrijfvaardigheid, en taalcompetenties voor taalleerders (o.a. van het Nederlands als tweede taal op B1- en B2-niveau).

Leden Radboud Universiteit

Drs. C. M. van den Heuvel (Ine), Directeur bedrijfsvoering – Faculteitsbestuur en Faculteitsbestuur Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Drs. C. M. van den Heuvel (Ine)

Ine van den Heuvel werkt sinds 2002 voor de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij is begonnen als Hoofd Marktverkenning, Strategie en Ontwikkeling. Sinds 2016 is zij directeur bedrijfsvoering bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en lid van het faculteitsbestuur. Nevenfuncties:
• Lid Algemeen Bestuur Titus Brandsma Instituut, Nijmegen (01 januari 2013)
• Lid Bestuur Radboud In'to Language (01 januari 2014), Radboud Universiteit
• Lid bestuur Stichting Psychologische Vervolgopleiding Nijmegen (01 januari 2015)

Prof. dr. Y.W.M. Benschop (Yvonne), Hoogleraar Strategisch Personeelsmanagement

Prof. dr. Y.W.M. Benschop (Yvonne)

Leeropdracht: Bedrijfskunde, in het bijzonder organizational behaviour

Yvonne Benschop is hoogleraar Organizational Behavior bij het Institute for Management research van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is Hoofd van de Sectie Bedrijfskunde en geeft leiding aan de facultaire onderzoeksgroep Gender and Power in Politics and Management. Zij is daarnaast geaffilieerd aan het Center for Gender in Organizations van Simmons School of Management, te Boston, USA. Zij was Co-Editor in Chief van het wetenschappelijke tijdschrift Organization van 2015-2020, lid van de Distinguished Advisory Board van Gender, Work and Organization, en lid van de editiorial boards van verschillende andere wetenschappelijke tijdschriften.
Haar onderwijs, onderzoek en advieswerk gaan over de wijze waarop organisaties hun verantwoordelijkheid voor gender gelijkheid, diversiteit en inclusie vorm en inhoud geven. Ze is bijzonder geïnteresseerd in informele organisatieprocessen die ongelijk reproduceren, en in interventies om organisatieverandering naar meer diversiteit, gelijkheid en inclusie te realiseren.

Prof. dr. E. Vlieg (Elias)
Directeur Onderwijs en Hoogleraar Solid State Chemistry

Prof. dr. E. Vlieg (Elias)

Leeropdracht: Vaste Stof Chemie. Onderzoeksthema: kristalgroei

Elias Vlieg is Directeur Onderwijs bij het Onderwijsinstituut voor Moleculaire Wetenschappen, en hoogleraar Solid State Chemistry aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doet onderzoek naar kristalgroei. Het doel van dit onderzoek is het krijgen van fundamenteel begrip over de processen die optreden tijdens kristalgroei, en dit te gebruiken om de eigenschappen van kristallen, zoals de morfologie en perfectie, te voorspellen en controleren.

Prof. dr. G. Fernandez (Guillén) Wetenschappelijk Directeur DCMN, Hoofdonderzoeker en hoogleraar

Prof. dr. G. Fernandez (Guillén)

Leeropdracht: cognitieve neurowetenschappen

Guillén Fernandez is hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij bestudeert de hersenbasis van herinneringen, emoties en hun interacties. Het onderzoek is fundamenteel, maar heeft een expliciet doel om onderwijs te verbeteren middels neurowetenschappelijk inzicht in leerprocessen, en om persoonlijke zorg in de psychiatrie mogelijk te maken door mechanistisch inzicht in stress-gerelateerde pathofysiologie.
Guillén Fernandez is verantwoordelijk voor het project ‘the Healthy Brain Cohort’. Dit is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit, het Radboudumc en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Het doel van dit project is het verzamelen van data voor breinonderzoek.

N. Schröder (Nico)
Senior Controller Financiële Administratie Letteren

N. Schröder (Nico)

Als Senior Controller bij de Financiële Administratie van de Faculteit der Letteren ondersteunt Nico Schröder de aanvragers van extern gefinancierde projecten bij het opstellen van begrotingen en afrekeningen. Daarnaast adviseert hij directeuren van zelfstandige eenheden, zoals In’to Languages, Centre for Language and Speech Technologies, Centre for Parliamentary History en coördineert hij vraagstukken met betrekking tot de huisvesting in het Erasmusgebouw.

Externe leden


M. van Tilburg (Martine), MSc Aventus Sector Directeur Entree & Educatie

M. van Tilburg (Martine), MSc

Martine van Tilburg is sector directeur Entree en Educatie bij Aventus. Hier is zij sinds 2014, na onder andere gewerkt te hebben bij Wageningen University and Research, werkzaam. Aventus biedt ruim 200 verschillende opleidingen op MBO-niveau. De sector Entree en Educatie is een onderzoek gestart naar de manier waarop onderwijs nog beter recht kan doen aan de verschillende (leer)achtergronden van nieuwkomers.