Zoek in de site...

RADAr

Radboud Academic Diagnostic Assessment (RADAr)

De RADAr is een diagnostische toets voor academische taalvaardigheid. De RADAr kent een Nederlandse versie (RADAr-NED) en een Engelse (RADAr-ENG). Op de Radboud Universiteit maken alle eerstejaars de RADAr in de taal waarin zij hun bachelor volgen. De toets geeft de studenten inzicht in hun academische taalvaardigheid en maakt studenten bewust van het belang van een goede taalvaardigheid voor het succesvol doorlopen van een universitaire studie.

RADAr-Engels en RADAr-Nederlands

Het zijn diagnostische toetsen die digitaal worden afgenomen. Dat betekent dat de toetsen voor grote aantallen tegelijk in te zetten zijn. De antwoorden worden automatisch nagekeken, dus er is snel een uitslag.


Wat kenmerkt de inhoud van de RADAr?

RADAr-Nederlands:

  1. Schrijfvaardigheid: Grammatica, Spelling en Taalverzorging
  2. Luistervaardigheid: Begrijpend luisteren
  3. Leesvaardigheid: Vocabulaire, Logica en Drogredenen

RADAr-Engels:

  1. Schrijfvaardigheid: Grammatica, Vocabulaire, Spelling
  2. Luistervaardigheid: Dictee, Begrijpend luisteren
  3. Leesvaardigheid: Vocabulaire, Logica en Drogredenen

Generiek versus opleidingsspecifiek

De toetsen bestaan uit een generiek deel (ongeveer 60%) en een op maat gemaakt deel voor de afzonderlijke faculteiten. Door de toetsen qua context aan te laten sluiten bij de verschillende typen opleidingen, zorgen we ervoor dat de taalvaardigheid beter aansluit bij de studies. Hierdoor zullen studenten ‘taal’ ervaren als een vanzelfsprekend onderdeel van hun opleiding, en niet als een herhaling van het vak Nederlands/Engels uit hun middelbare schoolopleiding.

Waarom de RADAr?

De Radboud Universiteit ziet het als haar taak studenten te ondersteunen bij het verwerven van academische taalvaardigheidscompetenties. In het kader van Taalbeleid Radboud International 2025 is dan ook besloten dat alle eerstejaars de RADAr maken. Als studenten een lage score behalen op de toets, kunnen zij al aan het begin van hun studie een remediërend programma volgen om hun academische taalvaardigheid te verbeteren. Daarnaast krijgen studenten toegang tot een online toolbox met theorie en oefeningen zodat ze ook zelfstandig kunnen werken aan het verbeteren van hun taalvaardigheid.

  • Met de RADAr kan al aan het begin van de studie worden vastgesteld of een student moet werken aan deficiënties op het gebied van de Nederlandse of Engelse taal.
  • De onderdelen van de RADAr worden uitgebreid gepretest en geven betrouwbare resultaten.
  • De RADAr is ontwikkeld door Radboud in’to Languages en focust op het academisch taalgebruik en de academische setting.

De RADAr en het bijbehorende remediërende programma kan vanaf collegejaar 2019-2020 worden ingezet binnen de opleidingen van de Radboud Universiteit. Het CvB stelt hiervoor financiering ter beschikking.

Wil je meer weten over de RADAr of wilt u de toetsen gaan inzetten binnen uw opleiding, neem dan contact op met onze Programmamanager toetsing Franke Teunisse franke.teunisse@ru.nl