Zoek in de site...

Voorbereiding RADAr en remediërende colleges

Voorbereiding op de RADAr

Studenten kunnen zich voorbereiden op de RADAr met behulp van de digitale toolbox in Brightspace. In de toolbox kunnen studenten handige kennisclips en theorie bekijken, er zijn oefeningen en verwijzingen naar andere bronnen. In de toolbox staat ook een demotoets waarmee studenten vooraf een indruk kunnen krijgen van het type vragen dat de echte toets bevat.

Na de RADAr: werkcolleges voor het verbeteren van taalvaardigheid

Studenten die op de  RADAr-Engels of  RADAr-Nederlands onder de norm hebben gescoord, kunnen in  periode 2 en 3 een drietal werkcolleges volgen om deficiënties weg te werken. Hoewel deze werkcolleges niet verplicht zijn, wordt studenten wel ten zeerste aangeraden om middels deze drie werkcolleges hun lees-, schrijf- en luistervaardigheid te verbeteren. Een goede beheersing van Nederlandse taalvaardigheid is namelijk cruciaal voor het succesvol afleggen van een bacheloropleiding.

De werkcolleges zijn online in groepen van maximaal 15 studenten. De colleges worden verzorgd door taaldocenten van Radboud in’to Languages.

Speciaal aanbod voor studenten met dyslexie
Voor studenten met dyslexie is er extra coaching beschikbaar. Studenten die onder de norm scoren op de eerste gelegenheid van de RADAr kunnen zich aanmelden voor deze extra begeleiding van een dyslexie-specialist van Radboud in’to Languages. Voorwaarde voor coaching is dat studenten deelnemen aan de werkcolleges.


Meer informatie over RADAr-Engels en RADAr-Nederlands