Zoek in de site...

Radboud Academic Test of English (RATEr)

Logos voor RATEr

Doel

De RATEr is een toets Academisch Engels bedoeld om vast te stellen of (aankomend) studenten, promovendi en andere wetenschappelijk onderzoekers beschikken over het vereiste taalvaardigheidsniveau om een Engelstalig studieprogramma te volgen binnen het hoger onderwijs (hbo en wo) of een onderzoeksinstelling.

Doelgroepen

 • (aankomend) studenten
 • promovendi en andere onderzoekers

Inhoud

De RATEr bestaat uit vier onderdelen:
- Leesvaardigheid;
- Schrijfvaardigheid;
- Spreekvaardigheid;
- Luistervaardigheid.
Lees hier meer over de inhoud en bekijk de voorbeeldvragen >>

Niveau van de toets

De RATEr-toets is gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK) en toetst op B2-niveau. B2 is de instapeis voor de Engelse taalvaardigheid om aan een Nederlandse universiteit of hogeschool te mogen studeren.

Na deelname krijg je een van de volgende kwalificaties:

 • Kandidaat functioneert op B2-niveau (vergelijkbaar met IELTS 6.0-6.5 en TOEFL iBT 80-100).
 • Kandidaat beheerst B2-niveau niet.

Na afloop krijgt de deelnemer een certificaat waarin de resultaten met een korte toelichting zijn opgenomen.

Afname on campus of online at home

RATer toetslocatie

De RATEr is een toelatingstoets voor de Wageningen Universiteit en de Radboud Universiteit Nijmegen. De afname van de RATEr wordt georganiseerd door Wageningen in’to Languages en Radboud in’to Languages. Je kunt je inschrijven voor een afname op locatie (campus Radboud Universiteit Nijmegen) of voor een online afname at home. Voor de online afname wordt gebruik gemaakt van proctoring software.

Communicatie met deelnemers die de RATEr on campus maken, vindt plaats vanuit Radboud in’to Languages. Communicatie met de deelnemers die de toets online at home maken vindt plaats vanuit Wageningen in’to Languages.

Of je kiest voor een afname ‘on campus’ of ‘online at home’ heeft geen consequenties voor de inhoud van de toets. Het certificaat dat je na afloop ontvangt is hetzelfde.

Er is geen instapeis voor de toets; iedereen kan eraan deelnemen. Mocht je een of meerdere onderdelen niet halen, dan is het niet mogelijk om deze losse onderdelen later te herkansen. Het is wel mogelijk om je opnieuw voor de gehele toets in te schrijven. Je dient hiervoor opnieuw te betalen.

Examendata

Datum RATEr On campus in Nijmegen Online at home Deadline inschrijving Uitslag
3 november 2022 Ja 26 oktober 2022 om 12.00 uur 24 november 2022

Inschrijven

Inschrijven voor de afname on campus loopt via Radboud in'to Languages

Inschrijven voor de afname online at home loopt via Wageningen in'to Languages

Geef bij je inschrijving aan voor welke universiteit je het RATEr-toelatingsbewijs wilt gebruiken: Wageningen Universiteit of de Radboud Universiteit. Je kunt dit aangeven in het veld voor ‘opmerkingen’.

Waarom de RATEr?

 • De RATEr is ontwikkeld door Radboud in’to Languages en de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen en focust op het academisch taalgebruik en de academische setting.
 • De RATEr wordt sinds 2016 aan de universiteiten van Nijmegen en Wageningen afgenomen op vaste data, maar instellingen kunnen desgewenst de toets ook op hun eigen locatie laten afnemen.
 • De onderdelen van de RATEr worden uitgebreid gepretest en geven betrouwbare resultaten, vergelijkbaar met Cambridge, IELTS of TOEFL.

Kosten

€ 225,- voor alle onderdelen samen (inclusief certificaat).
Je ontvangt een factuur nadat de inschrijvingstermijn is verstreken.

Uitslag

De deelnemer ontvangt uiterlijk 15 werkdagen na afname van de toets de resultaten per e-mail. Dit is van toepassing wanneer de kandidaat de betaling heeft voldaan.
Het certificaat wordt daarna per post opgestuurd.

Toetsreglementen

Meer informatie

Wil je meer weten over de afname on campus? Neem dan contact op met het Service Centre van Radboud in'to Languages:
T: +31 24 361 21 59
E: info@into.ru.nl

Wil je meer weten over de afname online at home? Neem dan contact op met het Service Centre van Wageningen in’to Languages:
T: +31 317 482552
E: into@wur.nl

* Vereisten bij afname online at home

LET OP - Houd rekening mee het volgende als je deel wilt nemen aan deze toets:

 • Je moet het examen in een rustige ruimte kunnen maken met een stabiele internetverbinding;
 • Gebruik Chrome;
 • Je moet over een laptop of PC beschikken met een camera en speakers, en je moet bereid zijn om deze te gebruiken tijdens de afname;
 • In het bezit zijn van een hoofdtelefoon of oortjes;
 • In het bezit zijn van een telefoon met de mogelijkheid om een geluidsopname te maken. Telefoon moet opgeladen zijn en een opslagcapaciteit hebben voor 10-50 MB;
 • Voor de afname maken we gebruik van *Remote Proctoring. Onderstaand tref je een document met verdere uitleg over Remote Proctoring zoals dat op de WUR gebruikt wordt. We gebruiken Remote Proctoring om fraude tegen te gaan. We zullen hierbij je privacy respecteren;
 • Het is heel belangrijk om voor het examen ten minste één keer het oefenexamen te maken. Hiermee kun je de toetsinhoud oefenen, en kun je controleren of je eigen systeem, je browser en remote proctoring naar behoren werken voordat je het echte examen maakt. Uit ervaring weten we dat kandidaten die vooraf het oefenexamen hebben gemaakt beter bekend zijn met de techniek van de gebruikte systemen, en daardoor minder stress ervaren tijdens het examen;
 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Tijdens de afname mag je geen gebruik maken van een (digitaal) woordenboek of andere sites raadplegen

*Remote proctoring