Zoek in de site...

RU-NT2-examen

Het RU-NT2-examen heeft als doel vast te stellen of internationale aspirant studenten voldoende taalvaardig zijn in het Nederlands om te beginnen aan hun studie aan de Radboud Universiteit. Dit taalniveau is vastgesteld op CEFR-niveau B2. Dit is hetzelfde niveau als het Staatsexamen NT2, programma II: het landelijk geaccepteerde taalexamen voor toelating tot de universiteit.

Het RU-NT2-examen wordt afgenomen ter afsluiting van de intensieve NT2-zomercursus voor Duitstalige aspirant-studenten.

Het examen wordt niet als losstaand examen afgenomen en is alleen bedoeld voor Duitse aspirant-studenten die bovenstaande cursus hebben gevolgd.

Inhoud

Het RU-NT2-examen bestaat uit vier onderdelen:

  1. Lezen
  2. Luisteren
  3. Schrijven
  4. Spreken

De examens Lezen en Luisteren worden automatisch nagekeken. De examens Schrijven en Spreken worden nagekeken door getrainde beoordelaars.

1. Lezen

Het leesexamen bestaat uit een tekstboekje met 6 of 7 teksten met 40 tot 45 meerkeuzevragen. Iedere vraag heeft drie antwoordmogelijkheden. De teksten komen uit bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en studentenbladen. Het leesexamen duurt 100 minuten, exclusief instructies.

2. Luisteren

Het luisterexamen bestaat uit 4 of 5 luisterteksten met 40 tot 45 meerkeuzevragen. Iedere vraag heeft drie antwoordmogelijkheden. De luisterteksten zijn veelal afkomstig uit programma’s van NPO Radio 1, soms enkele items uit het NOS-journaal. Het luisterexamen duurt ongeveer 75 minuten exclusief instructie.

3. Schrijven

Het schrijfexamen bestaat uit 5 opdrachten. Opdracht 1 is het schrijven van een brief of e-mail; opdracht 2 t/m 5 zijn middellange opdrachten van 125-175 woorden. Het examen duurt 100 minuten.

Je wordt beoordeeld op: inhoud, grammatica, woordenschat, samenhang, spelling, register en briefconventies. Per opdracht is vastgesteld welke criteria worden beoordeeld en hoeveel punten je kunt halen.

4. Spreken

Het spreekexamen vindt plaats in een talenpracticum. Het examen bestaat uit 10 opdrachten: 4 korte opdrachten en 6 middellange opdrachten. In totaal duurt het examen ongeveer 20 minuten. Per opdracht is vastgesteld welke criteria moeten worden meegenomen en hoeveel punten er te behalen zijn.

Je wordt beoordeeld op inhoud, grammatica, woordenschat, samenhang, tempo/vloeiendheid en uitspraak.

Uitslag en herkansing

Voor iedere vaardigheid krijg je een aparte score (onvoldoende of voldoende). Bij 4 voldoendes ben je geslaagd. Als je voor 1 onderdeel een onvoldoende hebt gehaald, kun je een herexamen doen. Je krijgt altijd een officieel certificaat. Op het certificaat staan de resultaten per vaardigheid.


Wil je meer weten over het RU-NT2-examen of wil je deze toets gaan gebruiken? Neem dan contact op met onze programmamanager Toetsing Franke Teunisse

E:  franke.teunisse@ru.nl