Zoek in de site...

Toetsen colloquium doctum

Wat is het colloquium doctum?

Het colloquium doctum is een onderzoek naar de geschiktheid voor toelating tot een bepaalde universitaire bacheloropleiding. Dit onderzoek is bedoeld voor studenten van 21 jaar of ouder die een specifieke bacheloropleiding willen volgen, maar niet over het vereiste diploma beschikken daarvoor. Het toelatingsonderzoek wordt ingesteld door de colloquium doctumcommissie van de gekozen opleiding. De inhoud van het onderzoek is afhankelijk van je vooropleiding en de door jou gekozen universitaire bacheloropleiding.

Colloquium doctum aanvragen

Het colloquium doctum aanvragen kan niet via Radboud in'to Languages. Als je wilt deelnemen aan een colloquium doctum, moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van Bestuur. Meer informatie over aanmelden en aanverwante zaken vind je hier.

Aanmelden

Nadat je het colloquium doctum hebt aangevraagd bij het College van Bestuur, kun je je aanmelden voor de toetsen door een mail te sturen naar ons Service Centre: info@into.ru.nl.
Vermeld hierin duidelijk om welke toetsen het gaat en stuur het toestemmingsformulier (ingevuld door de studieadviseur) mee. Je kunt het toestemmingsformulier hier downloaden (pdf, 791 kB)

Let op: Aanmelding gaat niet automatisch. Na het indienen van een aanvraag bij het College van Bestuur, dien je eerst zelf contact op te nemen met Radboud in'to Languages. Je aanmelding wordt definitief, zodra je kunt aantonen dat je een of meer toetsen opgelegd hebt gekregen door je gekozen opleiding.

Taaltoetsen colloquium doctum/ taaltoets Engels voor kandidaten met HBO-propedeuse van de Medische Faculteit

Radboud in'to Languages verzorgt in opdracht van de Medische Faculteit en de Faculteit Sociale Wetenschappen toetsen voor het colloquium doctum en voor de Medische Faculteit ook de toets Engels voor kandidaten met een HBO-propedeuse. Je kunt je bij ons aanmelden voor toetsen in de volgende vakken:

Kosten

De kosten per toets zijn voor rekening van de aanvrager en bedragen € 150,-.

Vervolgprocedure

De uitslag van de toetsing wordt door ons aan jou en de door jouw gekozen opleiding doorgegeven.

Als je geslaagd bent voor de toetsen die aan jou zijn opgelegd, wordt dit door de door jouw gekozen opleiding doorgegeven aan het College van Bestuur. Van het College van Bestuur ontvang je vervolgens een toelatingsbeschikking, die je toegang geeft tot de propedeuse van de in de beschikking vermelde universitaire bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen.