Zoek in de site...

Colloquium doctum Engels

Je wordt getoetst op vwo-niveau. Het colloquium doctum Engels bestaat uit drie onderdelen:

1. Een luistertoets. Dit is een digitale toets met luistervragen, en invul- en meerkeuzevragen.

 • duur: 50 minuten

2. Een schrijftoets. Deze toets bevat vijf schrijfopdrachten. De schrijfopdrachten sluiten aan bij de dagelijkse praktijk van opleidingen. Voorbeelden van schrijfopdrachten zijn:

 • een klachtenmail schrijven over een afgelegde toets;
 • een onderzoeksverslagje schrijven op basis van aangeleverde gegevens;
 • een onderbouwde mening geven over een bepaald onderwerp.
 • duur: 80 minuten.
 1. Een leestoets. Dit onderdeel bestaat uit rond de 40 meerkeuzevragen over authentieke wetenschappelijke en populairwetenschapplijke teksten, verdeeld over 4 onderdelen:
 • Begripsvragen over korte artikelen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaald standpunt innemen.
 • Begripsvragen over langere (populair) wetenschappelijke artikelen.
 • Een korte (semi)wetenschappelijke gatentekst waaruit een aantal inhoudswoorden zijn weggelaten die middels meerkeuze-items worden bevraagd.

Datum

 • Voorjaar 2024; data worden nader bekendgemaakt

  De eerstvolgende afnames vinden plaats op:

Concrete informatie over tijd, locatie en wat je mee moet nemen naar de toets, krijg je in een bevestigingsbericht na inschrijving.

Voorbereiden?
In het colloquium doctum Engels wordt geen stof bevraagd die vooraf dient te worden bestudeerd en de toets vereist dan ook geen speciale voorbereiding. Je kunt natuurlijk wel je eigen schrijfvaardigheid oefenen gericht op onderdelen als het beschrijven en bespreken van grafieken en tabellen, het schrijven van brieven en e-mails, het geven van een mening op basis van argumenten.

Kosten
De kosten voor het examen zijn voor rekening van de aanvrager en bedragen €150,-.

Mocht je een of meerdere onderdelen niet halen, dan is het niet mogelijk om deze losse onderdelen later te herkansen. Het is wel mogelijk om je opnieuw voor de gehele toets in te schrijven. Je dient hiervoor opnieuw te betalen.

Aanmelden


Meer informatie
Wil je meer informatie over het colloquium doctum Engels, neem dan contact op met ons Service Centre via:

T: +31 24 361 21 59
E: info@into.ru.nl