Zoek in de site...

Colloquium doctum Nederlands

Je wordt getoetst op vwo-niveau. Het examen start met een korte toets die spelling en grammatica test. Daarnaast schrijf je een samenvatting van een artikel met actueel thema of populair wetenschappelijke tekst. Houd er rekening mee dat het examen een dagdeel in beslag zal nemen.

Datum

De eerstvolgende afnames vinden plaats op:

  • 8 april 2024 van 09.00 - 11.30 uur op de campus in Nijmegen
    Deadline inschrijving: 29 maart 2024, 12:00 uur
  • Herkansing: 27 mei 2024 van 09.00 - 11.30 uur op de campus in Nijmegen
    Deadline inschrijving: 17 mei 2024, 12:00 uur

    Concrete informatie over tijd, locatie en wat je mee moet nemen naar de toets, krijg je in een bevestigingsbericht na inschrijving.

Kosten

De kosten voor het examen zijn voor rekening van de aanvrager en bedragen €150,-.

Mocht je een of meerdere onderdelen niet halen, dan is het niet mogelijk om deze losse onderdelen te herkansen. Het is wel mogelijk om je opnieuw voor de gehele toets in te schrijven. Je dient hiervoor opnieuw te betalen.

Aanmelden

Lees hier wat je moet doen om je aan te melden.


Meer informatie
Wil je meer informatie over het colloquium doctum Nedelands, neem dan contact op met ons Service Centre via:

T: +31 24 361 21 59
E: info@into.ru.nl