Zoek in de site...

Colloquium doctum Nederlands

Je wordt getoetst op vwo-niveau. Het examen start met een korte toets die spelling en grammatica test. Daarnaast schrijf je een samenvatting van een artikel met actueel thema of populair wetenschappelijke tekst. Houd er rekening mee dat het examen een dagdeel in beslag zal nemen.

Datum

  • De eerstvolgende afname vindt plaats op:

    • Woensdag 13 april 2022 (herkansing op 25 mei)
      • Uiterste inschrijfdatum is 3 april 2022
  • Concrete informatie over tijd, locatie en wat je mee moet nemen naar de toets, krijg je in een bevestigingsbericht na inschrijving.

Kosten
De kosten voor het examen zijn voor rekening van de aanvrager en bedragen €150,-.

Mocht je een of meerdere onderdelen niet halen, dan is het niet mogelijk om deze losse onderdelen later te herkansen. Het is wel mogelijk om je opnieuw voor de gehele toets in te schrijven. Je dient hiervoor opnieuw te betalen.

Aanmelden


Meer informatie
Wil je meer informatie over het colloquium doctum Nedelands, neem dan contact op met ons Service Centre via:

T: +31 24 361 21 59
E: info@into.ru.nl