Zoek in de site...

Trainingen en workshops


Taatoetsing: trainingen en workshops

Basisworkshop toetsontwikkeling

Wat leer je in deze workshop?

In deze workshop leer je hoe je een goede taaltoets ontwikkelt. Ook leer je hoe je zwakke punten in bestaande toetsen kunt herkennen. De workshop is praktisch van aard met heldere voorbeelden. Als uitgangspunt gebruiken we je eigen (nieuwe) toetsen.

Je leert:

 • toetsdoelen te formuleren.
 • een toetsmatrijs (een blauwdruk van de toets) te maken.
 • een eerste versie van een toets te maken.
 • geschikte lees- en luisterteksten via internet te zoeken.
 • het niveau van een tekst in te schatten (en tips om het niveau te verlagen).
 • welke valkuilen er zijn bij het formuleren van meerkeuzevragen.
 • open en gesloten vragen te ontwikkelen.
 • De workshop is praktisch van aard met heldere voorbeelden.

Spreek- en schrijftoetsen ontwikkelen

Wat leer je in deze workshop?

Functionele spreek- en schrijftoetsen ontwikkelen, gebaseerd op het CEFR. En daarbij een betrouwbaar beoordelingsmodel maken.

Inhoud

Wil je zelf formatieve spreek- en schrijftoetsen ontwikkelen voor Engels, Nederlands, Frans of Duits? Als je wilt toetsen volgens het CEFR, betekent dat functioneel en taakgericht toetsen. In deze training leer je hoe je functionele taaltaken kunt ontwikkelen. We laten je zien hoe je goede opdrachten maakt die veel productie uitlokken. Je leert de valkuilen bij het ontwikkelen van open vragen en ook hoe je een goed en betrouwbaar beoordelingsmodel maakt.

De training duurt twee dagdelen. Tussen de trainingsdagen in stuur je de eerste versie van de toets naar de trainer. Je krijgt op de tweede dag feedback op de toets.

Aan het eind van de training heb je een eigen schrijf- of spreektoets gemaakt, compleet met instructies en beoordelingsmodel.

Lees- en luistertoetsen ontwikkelen

Wat leer je in deze training?

Aan de hand van aansprekende voorbeelden en praktische opdrachten maak je kennis met het ontwikkelen van een lees- of luistertoets.

Je leert waar en hoe je geschikt authentiek materiaal vindt voor lees- en luistertaken (Nederlands, NT2, Engels, Duits of Frans) en hoe je hiervoor betrouwbare meerkeuzevragen ontwikkelt.

Inhoud

Je leert:

 • toetsdoelen te formuleren en een toetsmatrijs te maken.
 • handige bronnen te vinden voor teksten.
 • het taalniveau te bepalen van teksten en hoe je dit niveau kunt aanpassen.
 • audio- en videomateriaal op te slaan en te bewerken.
 • de eisen voor een goede meerkeuzevraag.
 • goede meerkeuzevragen te maken.
 • een cesuur te bepalen voor je toets.

De training duurt drie dagdelen. Tussen de trainingsdagen in stuur je de eerste versie van de toets naar de trainer. Je krijgt voor de volgende trainingssessie feedback op de toets.

Aan het eind van de training heb je een eigen lees- of luistertoets gemaakt, compleet met toetsmatrijs, instructies en beoordelingsmodel.

Meer informatie

Heb je interesse in één van onze trainingen of workshops op het gebied van toetsontwikkeling? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.