Zoek in de site...

Academische schrijfvaardigheid


Gratis cursus academische schrijfvaardigheid voor studenten van de Radboud Universiteit

Dit studiejaar moet je een paper schrijven voor een onderzoeksvak, of je begint aan je bachelor- of masterscriptie. Maar... hoe zorg je dat je tekst gestructureerd en leesbaar is, en je stijl, taalgebruik en interpunctie correct zijn? Kortom: hoe lever je een schrijfopdracht of scriptie in waar je trots op kunt zijn?

Begin je met schrijven of ben je al begonnen? Dan is deze cursus voor jou! En de cursus is ook nog eens gratis te volgen voor alle studenten van de Radboud Universiteit.

Academische Schrijfvaardigheid

Instapeisen

Deze cursus is bedoeld voor studenten in bachelorjaar 3 of in een (pre-)masteropleiding aan de Radboud Universiteit.

In deze cursus krijg je begeleiding tijdens het schrijven van een tekst. Gedurende de cursus lever je delen van je tekst in voor feedback van de docent en voor peer feedback. Het is dus cruciaal dat je bezig bent met een tekst gedurende de periode van de cursus, bijvoorbeeld je scriptie, een onderzoeksvoorstel, of een essay.

De cursus is niet bedoeld voor medewerkers en PhD's van de Radboud Universiteit. De cursus is alleen toegankelijk voor derdejaars- en (pre-)masterstudenten.

Inhoud

 • Genre en disciplines

 • Het schrijfproces
  • Wat voor type schrijver ben je?
  • Het ideale schrijfproces
  • Het maken van een opzet
  • Het aanbrengen van structuur in je tekst
  • Het opstellen van de eerste conceptversie
 • Structuur
  • Tekst- en alineastructuur
  • Samenhang
 • Leesbaarheid
  • Beknoptheid
  • Informatiestroom
 • Stijl
  • Mate van formaliteit
  • Expliciet communiceren
  • Gebruik van vaktaal
 • Goed geschreven zinnen
  • Herkennen en vermijden van slecht geformuleerde zinnen
  • Verbanden
  • Interpunctie

Wat ga je bij deze cursus doen en leren en hoe ga je dit doen?

 • Het opstellen en verbeteren van de academische tekst waar je momenteel aan werkt
  • Taken over schrijfvaardigheid en het schrijfproces
  • Regelmatige deadlines voor tekstgedeeltes
 • Inzicht in je eigen sterke en zwakke punten op het gebied van schrijven
  • Feedback van de docent en peer feedback
 • Inzicht in het academische genre en het genre van vakgebieden
  • Huiswerkopdrachten op basis van uittreksels uit artikelen uit verschillende vakgebieden
  • Bekijken van voorbeeldteksten uit je eigen vakgebied
 • Verbeteren van je vaardigheid in academisch Engels en Nederlands
  • Huiswerkopdrachten en feedback van de docent

Tijdens deze cursus krijg je persoonlijke feedback van je docent over je tekst.

De cursus wordt gegeven volgens de principes van het omgedraaide klaslokaal (flipped classroom): je bestudeert het onderwerp voorafgaand aan de bespreking ervan in de les. Er wordt van je verwacht dat je voorafgaand aan elke les het online materiaal doorneemt dat bij het betreffende onderwerp hoort. Bij elke online module doorloop je 'readings' (met theorie) die je voorbereiden op volgende 'tasks' (interactieve oefeningen).

Wat anderen vonden van deze cursus

Academic Writing - Tim van den Elzen

Data

Aantal bijeenkomsten: 5 sessies van 1 uur en 45 minuten
Zelfstudie: 2 a 3 uur per bijeenkomst
Locatie: op de campus van de Radboud Universiteit

Je volgt deze cursus met een docent Academische Schrijfvaardigheid die ervaring heeft met de verschillende vakgebieden die op de RU zijn vertegenwoordigd.

Deze cursus wordt in het collegejaar 2023-2024 een aantal keer gegeven.

 • Start november 2023 - Schrijfvaardigheid Engels (voertaal Engels):
  • Les op maandagmiddag van 13.30 - 15.15 uur
  • Lesdata: 6 november, 13 november, 27 november, 4 december en 11 december
  • De lessen vinden plaats op de campus van de Radboud Universiteit
 • Start januari 2024 - Schrijfvaardigheid Engels (voertaal Engels):
  • Les op maandagmiddag van 13.30 - 15.15 uur
  • Lesdata: 29 januari, 5 februari, 19 februari, 26 februari en 4 maart
  • De lessen vinden plaats op de campus van de Radboud Universiteit
 • Start april 2024 - Schrijfvaardigheid Engels (voertaal Engels):
  • Les op dinsdagochtend van 10.30 - 12.15 uur
  • Lesdata: 9 april, 16 april, 7 mei, 14 mei en 21 mei
  • De lessen vinden plaats op de campus van de Radboud Universiteit

 • Start april 2024 - Schrijfvaardigheid Nederlands (voertaal Nederlands):
  • Les op dinsdagochtend van 10.30 - 12.15 uur
  • Lesdata: 9 april, 16 april, 7 mei, 14 mei en 21 mei
  • De lessen vinden plaats op de campus van de Radboud Universiteit

Ben je student aan de Radboud Universiteit, dan is deze cursus gratis, mits je voldoet aan de 80% aanwezigheidsplicht. Bij minder dan 80% aanwezigheid wordt het reguliere tarief van € 125,- in rekening gebracht. Deze 80% regeling wordt streng gehandhaafd, en Radboud in'to Languages kan hier geen uitzonderingen op maken. Enkel wanneer een student tijdens het volgen van de cursus met een roosterwijziging vanuit de Radboud Universiteit te maken heeft, waardoor verplichte colleges overlappen met onze cursus, kan er contact worden opgenomen met info@into.ru.nl voor een uitzondering op deze regel.