Zoek in de site...

Klachtenprocedure Radboud in'to Languages

Als u niet tevreden bent, horen we dat graag van u.

Dat kan op verschillende manieren:

Informeel
Praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen tot een bevredigende oplossing komen.

Formeel
U kunt een formele procedure in werking stellen: officieel een klacht indienen.

Klacht
Een klacht is volgens het woordenboek een uiting van ontevredenheid: u bent bijvoorbeeld niet tevreden over het gedrag van docenten of medewerkers of over de kwaliteit van voorzieningen.

U kunt uw klachten op twee manieren aan ons kenbaar maken

  1. Vul het klachtenformulier. Dit formulier kan digitaal worden ingestuurd.
  2. Stuur een e-mail, gericht aan mevrouw S. Claessen (klachten@into.ru.nl) onder vermelding van 'klacht'.

Procedure

  1. Na ontvangst wordt aan een klacht een registratienummer toegekend.
  2. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door de Klachtencommissie, bestaande uit de directeur, drs. Sylvia van der Weerden, de manager van de sectie waarop de klacht betrekking heeft, de medewerker beleid & kwaliteit en het hoofd bedrijfsvoering.
  3. Nadat u een klacht heeft ingediend, krijgt u binnen 2 werkdagen bericht over ontvangst van de klacht.
  4. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen wordt u hierover binnen één week na de ontvangstdatum geïnformeerd.
  5. Binnen 2 weken na ontvangstdatum volgt een inhoudelijke beoordeling van de klacht, met vermelding van een mogelijke oplossing, via e-mail aan de klager.
  6. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de klachtbehandeling en eventueel gemaakte afspraken.
  7. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de klachtencommissie, verwijzen wij u door naar het Centraal Klachtenloket van de Radboud Universiteit.
  8. Alleen voor inburgeringsplichtige cursisten geldt dat zij een klacht kunnen indienen bij het College van Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk, wanneer zij van mening zijn dat Radboud in’to Languages de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld. Dat kan door het bellen van de Klachtenlijn: 030 - 3030 645 of het sturen van een e-mail naar klachten@ikwilinburgeren.nl

De afdeling Vertaling & Tekstredactie heeft een afwijkende klachtenprocedure. Bent u niet tevreden over de diensten of dienstverlening van deze afdeling of hebt u suggesties tot verbeteringen, dan kunt u dat kenbaar maken door te bellen naar 06-27821849 of een e-mail te sturen naar vertaalservice@into.ru.nl. Desgewenst krijgt u inzage in hun klachtenprocedure.