Zoek in de site...

Afghanistan: Resurgence of the Taliban| Current Affairs Lecture by historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq (Lezing)

Datum
donderdag 9 september 2021Plaats in mijn agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
Online, live stream
Organisator(s)
Radboud Reflects and VOX
Spreker
Historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq
Beschrijving

Afghanistan: Resurgence of the Taliban| Current Affairs Lecture by historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq

Nederlands volgt Engels.

The Taliban have regained control of Afghanistan. Thousands of citizens are desperately trying to get out of the country, while the international community watches in horror. Could this tragedy have been avoided? How will the Taliban reign impact Afghan citizens? What should we think of their promises that people have nothing to fear? And in what way should the international community engage with the new rulers? Tune-in and listen to historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq about the resurgence of the Taliban.

You can attend this lecture only online by live stream. Participation in the live stream is free of charge.

- If you want to ask a question to the speaker please go to www.menti.com. Please use login code 6127 5760.

- If there might be a technical problem during the live stream, please refresh your YouTube page and we will communicate by chat about it.

If you wish to receive a reminder and additional information in advance and a link to the review afterwards in your mailbox, please register before 12.00 a.m..

Register

Sudden victory

With their victory in Panjshir Valley the Taliban have seemingly crushed one of the last remaining strongholds of the anti-Taliban front. Twenty years after the invasion by the United States and its allies the radical Islamic movement is back in power. How can we explain the seemingly sudden military victory of the Taliban? Is this mainly the result of the United States’ decision to withdraw their troops? Or was a resurge of the Taliban inevitable?

Taliban reign

Many Afghan citizens are living in great fear, for the Taliban are already curbing the free press and are reinstating conservative oppressive rules. How will the Taliban rule the country and what kind of policies can we expect? How will living in the new Islamic Emirate of Afghanistan impact the daily lives of the Afghan people?

Failure

Meanwhile the international community ponders on how to deal with the current crisis. To what extent do countries like the United States and other NATO-members bear responsibility for this current catastrophe? How did this state-building mission fail? And what is the responsibility of countries like The Netherlands for the Afghan fixers and translators they have worked with during the their missions in Afghanistan?

During the program historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq shed their light on the dire political and humanitarian situation in Afghanistan. Tjidde Tempels, ethicist and programme manager at Radboud Reflects, moderates the conversation. During this interactive program there is ample room for digital questions from the audience. So send in your own questions via Mentimeter.

This program is in English.

About the speakers

Lema Salah is historian and gender and diversity expert. She was born in Afghanistan and fled the country as a child in the 90s. She works as PhD candidate at the Political Science Department of Radboud University and the Netherlands Defence Academy. In her research she explored the gender policies of the United Nations in Afghanistan.

Romain Malejacq is a political scientist and conflict analyst. He works as assistant professor at Radboud University’s Department of Political Science and Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM). He has written extensively on warlords, political violence, and state-building in Afghanistan.

Tjidde Tempels is a political scientist and ethicist. He teaches political theory at Radboud University and works as program manager for Radboud Reflects.


Participation live stream

Watching the live stream is free of charge. If you wish to receive a reminder in advance and a link to the review afterwards in your mailbox, please register.

Register

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

Do you have ethical questions in your organization that need further thought?
See Radboud Reflects Professional.

Nederlands

De Taliban zwaait opnieuw met de scepter in Afghanistan. Duizenden wanhopige burgers proberen het land te ontvluchten, terwijl de internationale gemeenschap ontzet toekijkt. Had deze tragedie voorkomen kunnen worden? Wat voor impact zal het Talibanbewind hebben op de Afghaanse bevolking? Wat moeten we denken van de belofte van de Taliban dat mensen niets te vrezen hebben? En hoe zou de internationale gemeenschap om moeten gaan met de nieuwe machthebbers? Luister naar historicus Lema Salah en politicoloog Romain Malejacq over de terugkeer van de Taliban.

Dit actualiteitencollege kun je alleen online via een livestream bijwonen. Deelname aan de livestream is gratis.

- Wil je een van de sprekers een vraag stellen? Doe dat dan via  www.menti.com met code 6127 5760. De gespreksleider ziet deze vragen en zal ze naar eigen inzicht stellen in het gesprek.

- Mocht er een technisch probleem zijn tijdens de livestream, ververs dan je YouTube-pagina. We communiceren over het probleem via de chat.

Schrijf je voor 9 september 12.00 uur in en ontvang de reminder, het verslag en aanvullende informatie van deze livestream in je mailbox.

INSCHRIJVEN LIVESTREAM

Onverwachte overwinning

Met hun ogenschijnlijke overwinning in de Panjshirvallei is de Taliban erin geslaagd om een van de laatste verzetshaarden de kop in te drukken. Twintig jaar na de invasie door de Verenigde Staten en haar bondgenoten is de radicale islamitische beweging opnieuw aan de macht. Hoe kunnen we de ogenschijnlijk razendsnelle militaire overwinning van de Taliban verklaren? Is het bovenal het gevolg van besluit van de Verenigde Staten om haar troepen terug te trekken? Of was de greep naar de macht van de Taliban onvermijdelijk?

Talibanbewind

Veel Afghanen leven sinds de machtsovername in grote angst. De vrije pers staat onder druk en nieuwe conservatieve repressieve regels worden al langzaam ingevoerd. Op welke manier zullen de nieuwe machthebbers het land gaan regeren? En hoe zullen ze omgaan met mensen die eerder de Westerse mogendheden hebben ondersteund?

Mislukking

Ondertussen bezint de internationale gemeenschap zich op de ontstane situatie. In hoeverre zijn landen als de Verenigde Staten en haar NAVO-bondgenoten verantwoordelijk voor de huidige catastrofe? Hoe kan het dat deze wederopbouw-missie mislukt is? En wat voor verantwoordelijkheid heeft Nederland voor de Afghaanse tolken en ‘fixers’ die Nederlandse militairen bijstonden tijdens hun missies in Afghanistan?

Tijdens dit programma laten historicus Lema Salah en politicoloog Romain Malejacq hun licht schijnen op de nieuwe politieke realiteit in Afghanistan. Tjidde Tempels, ethicus en programmamaker bij Radboud Reflects, leidt het gesprek. Tijdens dit interactieve programma is er veel ruimte voor vragen uit het publiek. Dus stuur vooral je eigen vraag in via Mentimeter.

De voertaal is Engels.

Over de sprekers

Lema Salah is historicus en gender- en diversiteitsexpert. Ze is geboren in Afghanistan en vluchtte in de jaren ’90. Ze werkt als promovendus bij de vakgroep Politicologie aan de Radboud Universiteit en de Nederlandse Defensie Academie. In haar onderzoek keek ze onder meer naar het genderbeleid van de Verenigde Naties in Afghanistan.

Romain Malejacq is politicoloog en conflictanalist. Hij werkt als universitair docent bij de vakgroep Politicologie aan de Radboud Universiteit en het Centrum voor Internationaal Conflict (CICAM). In zijn onderzoek richt hij zich op krijgsheren, politiek geweld, conflict en wederopbouw in Afghanistan.

Tjidde Tempels is politicoloog en ethicus. Hij is docent politieke theorie aan de Radboud Universiteit en werkt als programmamaker bij Radboud Reflects.

Deelname

Dit actualiteitencollege kun je alleen online via een livestream bijwonen. Deelname aan de livestream is gratis. Schrijf je voor 9 september 12.00 uur in en ontvang de reminder, het verslag en aanvullende informatie van deze livestream in je mailbox.

INSCHRIJVEN LIVESTREAM

Draag je Radboud Reflects een warm hart toe? Steun ons dan met een financiële bijdrage en doneer.

Dit is een programma van Radboud Reflects en VOX. 

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant. 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? 
Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.