Zoek in de site...

Are We All Getting Dumber? | Lecture by philosopher Annabelle Dufourcq

Datum
woensdag 1 februari 2023Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
Collegezalencomplex Radboud Universiteit, Mercatorpad 1
Organisator(s)
Radboud Reflects and the Center for Contemporary European Philosophy
Spreker
Philosopher Annabelle Dufourcq
Beschrijving

Banner stupidity

Nederlands volgt Engels.

If you disagree with me, you must be stupid. In heated political debates and conflicts, it is not uncommon to hear people accusing each other of being stupid. According to philosopher Annabelle Dufourcq stupidity is not only an accusation, but a very real experience that is at the core of human existence. We aren’t able to know everything. Annabelle Dufourcq encourages us to embrace our stupidity.

The rise of stupidity?

In the last century, researchers observed the Flynn effect: a consistent upward drift in IQ test scores across generations. However, official studies indicate a radical reversal of the trend in recent years. If these reports are correct, we may turn dumber by the day. And is it that surprising? Trash media, declining abilities to memorize and screen-addicted lifestyles are getting the better of us.

However, the issue of stupidity is not really new. It lies at the heart of Western philosophy and underwent a revival in contemporary continental philosophy. While Friedrich Nietzsche claims that philosophy is useful for exterminating stupidity, Gilles Deleuze contends that we all think against the backdrop of “fundamental stupidity”.

Embrace your stupidity

According to Annabelle Dufourcq, stupidity entails two things at the same time. Firstly, it is an accusation. We use the term and its many synonyms to exclude outsiders and to brand those that do not share our opinions. As such, stupidity is a societal construct. It inevitably backfires: stupidity is also on the side of the faith in IQ tests, in the attempt to measure intelligence and in the tendency to call others stupid.

Yet, this does not mean that stupidity does not exist. Stupidity, in its second understanding, is a very real experience that is at the core of human existence. Humans cannot but fall short intellectually at some point. In discussions and in everyday life, but also in highly specialised research, we eventually fail to contain the complexity of reality within clear reasonings. In those cases, we feel stupid.

Dufourcq claims that we should learn the art to acknowledge and embrace our stupidity. Only then, we are not stuck in our ignorance and lack of reason. Following Deleuze, Dufourcq claims that ignorance and dumbness are the materials we work with.

This program is in English.

About the speaker

Annabelle DufourqAnnabelle Dufourcq is philosopher at Radboud University. She studies the relations between the real en the imaginary in contemporary continental philosophy.


Participation

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,-  | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

NEDERLANDS

Ben je het niet met mee? Dan ben je dom. In verhitte politieke debatten en conflicten is het niet ongewoon dat mensen elkaar uitmaken voor dom. Volgens filosoof Annabelle Dufourcq is domheid niet alleen een beschuldiging, maar juist een wezenlijke staat van zijn voor de mens. We kunnen namelijk niet alles weten. Kom luisteren naar Annabelle Dufourcq die stelt dat we onze domheid moeten omarmen.

Neemt domheid toe? In de vorige eeuw constateerden onderzoekers het Flynn-effect: een generatieslange, consistente stijging van IQ-test-scores. Deze trend lijkt echter te keren, zo tonen recente officiële onderzoeken aan. We zouden met de dag dommer worden. Maar is dat een verrassing? Pulpmedia, constante afleiding en schermverslaving nemen de overhand.

De kwestie van domheid is echter niet nieuw. Het vraagstuk maakt deel uit van de kern van de Westerse filosofie en het beleefde een heropleving in hedendaagse continentale filosofie. Terwijl Friedrich Nietzsche stelt dat filosofie domheid uitroeit, stelt Gilles Deleuze dat we allemaal denken met fundamentele domheid als basis.

Omarm je domheid

Volgens Annabelle Dufourcq gaat het bij domheid om twee dingen. Ten eerste is het een beschuldiging. We gebruiken de term en zijn vele synoniemen om anderen buiten te sluiten; om diegene die het niet met ons een zijn te brandmerken. In deze vorm is domheid een sociaal construct. De gevolgen van het construct zijn onvermijdelijk. Het vertrouwen in IQ-testen om intelligentie te meten laat zien dat we de mensheid graag indelen op een schaal van slim naar dom.

Maar dit alles maakt niet dat domheid alleen maar een construct is en daardoor niet echt bestaat. De tweede manier om naar domheid te kijken is als fundamenteel onderdeel van het menselijk bestaan. Mensen kunnen immers niet alles weten. In discussies met vrienden, ons dagelijks leven en ook bij zeer specialistisch onderzoek: uiteindelijk lukt het ons niet om de complexiteit van de werkelijkheid volledig doorgronden. In die gevallen voelen we ons dom.

Dufourcq stelt dat we onze domheid moeten erkennen en omarmen. Alleen zo zitten we niet vast in onze onwetendheid en ons gebrek aan rede. Net als Deleuze zegt Dufourcq dat onwetendheid en domheid de middelen zijn waar we mee moeten werken.

De voertaal is Engels.

About the speaker

Annabelle DufourqAnnabelle Dufourcq is filosoof aan de Radboud Universiteit. Ze onderzoekt de relatie tussen het echte en het  She studies the relations between the real and the imaginary in contemporary continental philosophy.

Deelname

Deelname kost € 7,50 | medewerkers van de Radboud Universiteit en Alumni Benefits Card-houders € 5,-  | Studenten, scholieren en Radboud Reflects-abonnees  hebben gratis toegang.