Zoek in de site...

Famine in the Horn of Africa | Current Affairs Lecture by political scientist Haley Swedlund and human geographer Dawit Tesfay Haile (Lezing)

Datum
woensdag 6 juli 2022Plaats in mijn agenda
Tijd
12:45 tot
Locatie
Theatre Hall C, Heyendaalseweg 141, Radboud Universiteit
Organisator(s)
Radboud Reflects and VOX
Spreker
Political scientist Haley Swedlund and human geographer Dawit Tesfay Haile
Beschrijving

Famine in the Horn of Africa | Current Affairs Lecture by political scientist Haley Swedlund and human geographer Dawit Tesfay Haile

Nederlands volgt Engels.

In the Horn of Africa, every 48 seconds someone dies of famine. Yet, this humanitarian disaster is barely highlighted by the media. Why is that? And which role do climate change, COVID and the war in Ukraine play when it comes to famine in Africa? Come and listen political scientist Haley Swedlund and human geographer Dawit Tesfay Haile and deepen your knowledge of this current affair.

Drought, Ukraine and COVID

The Horn of Africa is tortured by mass deaths of cattle due to drought. It is disastrous, because many people live of their cattle: for trade, but also for milk and meat. Many people no longer have provisions, and at the same time  food prices are high due to the war in Ukraine. NGO’s face the same problem: a lot of wheat and other aid goods were imported from Russia and Ukraine and have increased in price.

Political unwillingness

Recently, NGO’s made an urgent appeal to the G7 and the West to make the necessary 4.4 billion dollars available. Only 2 percent of that amount is collected. According to NGO’s that money is available, but is not spent due to political unwillingness. The world produces enough food for everyone, they claim.

Perspectives

Why do media pay so little attention to this humanitarian disaster? Which role do the international politics play? And what are the prospects for the future? Program manager Liesbeth Jansen will moderate the discussion. Please ask  your own questions!

This program is in English.

About the speakers

Haley SwedlundHaley Swedlund is associate professor International Relations at  Radboud University, specialised in Foreign Aid Diplomacy, Donor-Government Relations, Post-Conflict Peacebuilding, Qualitative Methods, Non-Governmental Actors.

Dawit Tesfay Haile is PhD candidate human geography at Radboud University.


Participation

Participation is free of charge. Registration is not necessary.

Current Affairs Lectures Marathon

This Current Affairs Lecture is part of a small Current Affairs Lectures Marathon organized by Radboud Reflects.

Farmers blocking highways, parts of Africa where every 48 seconds someone dies of famine.

There is so much happening in The Netherlands and in the World that, even though so close for the summer break, it is time to let Radboud scientists educate us and deepen our understanding of current affairs. Therefore, Radboud Reflects organizes two of Current Affairs lectures in the same afternoon. Every Current Affaire Lecture takes a half hour followed by a 15 minute question round.

Join the Current Affairs Lectures and listen to Radboud scientists who tell you all about these tumultuous times.

See also the (Dutch) Current Affairs Lectures prior to this one: Communicatie en  boerenprotesten | Actualiteitencollege met communicatiedeskundige Noelle Aarts en empirisch politicoloog Koen Vossen
Woensdag 6 juli 2022 | 12.00 - 12.45 uur| Theaterzaal C, Radboud Universiteit

NEDERLANDS

Iedere 48 seconden sterft in de Hoorn van Afrika iemand aan ondervoeding. Toch is deze humanitaire ramp in onder meer Ethiopië, Kenia en Somalië nauwelijks in het nieuws. Hoe komt dat? En welke rol spelen de klimaatveranderingen, corona en de oorlog in Oekraïne bij de honger in Afrika? Kom luisteren naar politicoloog Haley Swedlund  en sociaal geograaf Dawit Tesfay Haileen verdiep je kennis van de actualiteit.

Droogte, Oekraïne en corona

De Hoorn van Afrika wordt geteisterd door een massale veesterfte als gevolg van droogte. En dat is desastreus, want veel mensen leven van hun vee: voor handel, maar ook voor melk en vlees. Veel mensen zijn door hun reserves heen, en tegelijkertijd stijgen de voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd hebben hulporganisaties hetzelfde probleem: veel tarwe en andere hulpgoederen kwamen uit Rusland en de Oekraïne, en zijn veel duurder geworden.

Politieke onwil

Recent deden hulporganisaties een dringende oproep aan de G7 en het Westen om de benodigde 4,4 miljard dollar beschikbaar te stellen. Daarvan is nog slechts 2 procent bijeengebracht. Dat komt volgens hulporganisaties niet omdat het geld er niet is, maar het wijst op een gebrek aan politieke wil. De wereld, stellen zij, produceert voldoende voedsel om iedereen te voeden.

Pespectieven

Waarom is er in de media niet meer aandacht voor deze humanitaire ramp? Welke rol speelt de internationale politiek? En welk perspectief is er voor de toekomst? Programmamaker Liesbeth Jansen gaat over deze en aanverwante vragen in gesprek met religiewetenschapper Habtom Yohannes. Stel ook je eigen vragen!

De voertaal is Engels.

Over de spreker

Haley SwedlundHaley Swedlund is universitair hoofddocent Internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit.
Dawit Tesfay Haile is promovendus Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit. 

Deelname

Deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig.

Actualiteitencolleges-marathon

Dit Actualiteitencollege is onderdeel van een kleine Actualiteitencolleges-marathon van Radboud Reflects.

Boeren die snelwegen blokkeren, delen van Afrika waar iedere 48 seconde iemand van honger sterft.

Er is zoveel gaande in Nederland en in de wereld dat het, ook vlak voor de zomerstop, tijd is voor duiding en verdieping door Radboudwetenschappers. Daarom organiseert Radboud Reflects een aantal Actualiteitencolleges achter elkaar. Elk Actualiteitencollege duurt een half uur en er is daarna een kwartier tijd voor vragen.

Sluit aan bij een van de Actualiteitencolleges en luister en naar tekst en uitleg bij deze roerige tijden.

Bekijk ook het voorafgaande Actualiteitencollege: Communicatie en  boerenprotesten | Actualiteitencollege met communicatiedeskundige Noelle Aarts en empirisch politicoloog Koen Vossen
Woensdag 6 juli 2022 | 12.00 - 12.45 uur| Theaterzaal C, Radboud Universiteit