Zoek in de site...

Feeding the City from Within | Lecture and conversation with historian Kate Brown and urban farming researcher Jan-Eelco Jansma (Lezing)

Datum
woensdag 24 mei 2023Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
Landgoed Grootstal, St Jacobsweg 13a, Malden
Organisator(s)
Radboud Reflects and Architectuurcentrum Nijmegen
Spreker
Historian Kate Brown and urban farming researcher Jan-Eelco Jansma
Beschrijving

Feeding the City from Within | Lecture and conversation with historian Kate Brown and urban farming researcher Jan-Eelco Jansma

Nederlands volgt Engels.

The farms of the future are not on the countryside, but in the city. At least, that is the vision of urban farming enthusiasts. By integrating food production in the urban environment, cities can provide their inhabitants with a stable source of food and reduce their environmental impact. Yet, there is also skepticism: is urban farming scalable, or is it just a trend for the ‘foodies’? And is it affordable for everyone, or only for urban professionals? Come and learn from historian Kate Brown and urban farming researcher Jan-Eelco Jansma about the past and future of urban farming.

Urban Farming. Nothing new?

Urban farming is taking a hold, especially in Nijmegen. Pioneers set up city farms such as Bodemzicht and Landgoed Grootstal. In November 2022, the municipality opened a special loket – counter – to support urban agriculture initiatives like these. While the urban farms are relatively new, they actually manifest a return to the past. At least, that is the claim of historian Kate Brown, of Massachusetts Institute of Technology.

Brown argues that the promises of the industrial agricultural revolution have not materialized: it has not ended hunger, it created toxic landscapes and it contributed to greenhouse gas emissions. How did people feed themselves before large-scale producers took over? Her answer: they lived in self-provisioning cities.

Kate Brown studies urban farming practices in 19th- and 20th-century cities. City dwellers, she shows, used the nutrients in the “garbage” of the urban community to produce local, healthy and affordable food.

Learning from Almere

Engineer and agriculture researcher Jan-Eelco Jansma investigates initiatives that  want to revive urban farming. But he is not only an observing outsider. Jansma was part of several urban farming initiatives that have brought  people and organisations together. One of his milestones is the planned neighborhood Agromere, an urban-rural district in Almere.

Jan-Eelco Jansma explains what kinds of urban farming we can distinguish and if they can replace industrial agricultural as source of our food supply. To what extend should municipalities encourage urban farming in the first place? What are the tactics pioneers employ? He shows examples of successful concepts of urban farming. He also zooms in on its social aspect, how can urban farming also  contribute to community building and our awareness of food production?

Kate Brown and Jan-Eelco Jansma both give a short lecture on the history and future of urban farming. Next, they will be interviewed by environmental philosopher Elize de Mul.

The program is in English.

Fully booked - Guided tour Landgoed Grootstal

Before the lecture from 19.00 - 19.45 hrs you can participate in a short guided tour by Kien van Hövell at Landgoed Grootstal. Please be present at 18.50 hrs, St Jacobsweg 15a at the de pantry. This tour will probably be in Dutch. This guided tour is fully booked. It is not possible to participate anymore. Participating in the lecture however is still possible.

About the speakers

Kate BrownKate Brown is a historian and professor at the Massachusetts Institute of Technology. She investigates the history of urban farming.Jan-Eelco JansmaJan-Eelco Jansma is an engineer and urban farming researcher, associated with Wageningen University and Research.Elize de MulElize de Mul is a philosopher of the environment at Radboud University. She moderates the discussion.Participation

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,-  | Students and pupils, Radboud Reflects-subscribers and sponsors of ACN have free admittance.

For sponsors of ACN please select ‘Genodigden’ in the registration form.

Register

Before the lecture from 19.00 - 19.45 hrs you can participate in a short guided tour by Kien van Hövell at Langoed Grootstal.  This tour will probably be in Dutch. Please be present at 18.50 hrs. St Jacobsweg 15a at the de pantry. This guided tour is fully booked. It is not possible to participate anymore. Participating in the lecture however is still possible. 

Accessibility Landgoed Grootstal

Landgoed Grootstal (St. Jacobsweg 13a, Malden) has limited parking space on site and on the roads leading to the site.
However you can reach Landgroed Grootstal easily by bike (10 minute ride from the Radboud University campus for example) and by public transport. Use bus stop Archimedesstraat (6 minutes  walk, 500 meters) or bus stop Scheidingsweg (8 minutes walk, 700 meters).

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

This is a programme of Radboud Reflects and ACN (Architectuurcentrum Nijmegen).

NEDERLANDS

De boerderijen van de toekomst bevinden zich niet op het platteland, maar in de stad. Dat is althans de visie van stadslandbouw-liefhebbers. Door voedselproductie te integreren in de stedelijke omgeving, kunnen steden hun inwoners voorzien van een stabiele voedselbron en hun belasting op het milieu verminderen. Toch is er ook scepsis: is stadslandbouw schaalbaar, of is het slechts een trend voor 'foodies'? En is het betaalbaar voor iedereen, of alleen voor stedelijke professionals? Kom en leer van historicus Kate Brown en stadslandbouwonderzoeker Jan-Eelco Jansma over het verleden en de toekomst van stadslandbouw.

Stadslandbouw. Niks nieuws?

Stadslandbouw krijgt steeds meer voet aan de grond, vooral in Nijmegen. Pioniers hebben stadsboerderijen opgezet zoals Bodemzicht en Landgoed Grootstal. In november 2022 opende de gemeente een speciaal loket om initiatieven voor stadslandbouw zoals deze te ondersteunen. Hoewel de stadsboerderijen relatief nieuw zijn, zijn ze eigenlijk een terugkeer naar het verleden. Dat beweert tenminste historicus Kate Brown van het Massachusetts Institute of Technology.

Brown betoogt dat de beloften van de industriële landbouwrevolutie niet zijn waargemaakt: het heeft honger niet beëindigd, het heeft giftige landschappen gecreëerd en het heeft bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Hoe voedden mensen zich voordat grootschalige producenten het overnamen? Haar antwoord: ze leefden in zelfvoorzienende steden.

Kate Brown bestudeert stadslandbouwpraktijken in 19e- en 20e-eeuwse steden. Stedelingen gebruikten de voedingsstoffen in het 'afval' van de stedelijke gemeenschap om lokaal, gezond en betaalbaar voedsel te produceren.

Leren van Almere

Ingenieur en stadslandbouwonderzoeker Jan-Eelco Jansma onderzoekt initiatieven die stadslandbouw willen herintroduceren. Maar hij is niet alleen een waarnemende buitenstaander. Jansma was betrokken bij verschillende stadslandbouwinitiatieven die mensen en organisaties bijeenbrachten. Een van zijn mijlpalen is de geplande wijk Agromere, een stedelijk-landelijk gebied in Almere.

Jan-Eelco Jansma legt uit welke vormen van stadslandbouw er zijn en of deze de industriële landbouw kunnen vervangen als bron van onze voedselvoorziening. In hoeverre zouden gemeenten stadslandbouw moeten aanmoedigen? Wat zijn de tactieken die pioniers gebruiken? Hij laat voorbeelden zien van succesvolle concepten van stadslandbouw. Ook gaat hij dieper in op de sociale aspecten en hoe stadslandbouw kan bijdragen aan gemeenschapsvorming en ons bewustzijn van voedselproductie. Kate Brown en Jan-Eelco Jansma geven beiden een korte lezing over de geschiedenis en toekomst van stadslandbouw. Daarna gaan ze met milieufilosoof Elize de Mul in gesprek.

De voertaal is Engels.

Vol - Rondleiding Landgoed Grootstal

Voorafgaand aan de lezing kun je van 19.00 – 19.45 uur deelnemen aan een korte rondleiding door Kien van Hövell op Landgoed Grootstal. Graag om 18.50 uur aanwezig zijn op St Jacobsweg 15a bij de pantry. De voertaal is waarschijnlijk Nederlands. De rondleiding is vol. Deelname is niet meer mogelijk. Deelname aan de lezing is wel nog mogelijk.

Over de sprekers

Kate BrownKate Brown is historicus en hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology. Ze onderzoekt de geschiedenis van stadslandbouw.Jan-Eelco JansmaJan-Eelco Jansma is ingenieur en onderzoeker op het gebied van stadslandbouw, verbonden aan Wageningen University and Research.Elize de MulElize de Mul is filosoof van het milieu aan de Radboud Universiteit. Elize is gespreksleider.


Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees en ACN-sponsors gratis.

Voor ACN sponsors: kies bij het inschrijfformulier de categorie ‘Genodigden’.

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Inschrijven

Voorafgaand aan de lezing kun je van 19.00 – 19.45 uur  deelnemen aan een korte rondleiding door Kien van Hövell op Landgoed Grootstal. De voertaal is waarschijnlijk Nederlands. Graag om 18.50 uur aanwezig zijn op St Jacobsweg 15a bij de pantry. De rondleiding is vol. Deelname is niet meer mogelijk. Deelname aan de lezing is wel nog mogelijk.

Bereikbaarheid Landgoed Grootstal
Landgoed Grootstal (St. Jacobsweg 13a, Malden) heeft beperkte parkeermogelijkheden op het terrein en op de weg die naar het terrein gaat.

De locatie is echter goed bereikbaar met de fiets (bijvoorbeeld 10 minuten vanaf de campus van de Radboud Universiteit) en met het openbaar vervoer: bushalte Archimedesstraat (6 minuten lopen, 500 meter) of bushalte Scheidingsweg (8 minuten lopen, 700 meter).

Dit is een programma van Radboud Reflects en het ACN (Architectuurcentrum Nijmegen).

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.