Zoek in de site...

Noise. Why We Make Bad Decisions and How to Avoid Them | Lecture by psychologist Daniel Kahneman (Lezing)

Datum
donderdag 24 februari 2022Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
Lindenberg and online
Organisator(s)
Radboud Reflects
Spreker
Psychologist Daniel Kahneman, psychologist Daniël Wigboldus, cultural anthropologist Noelle Aarts
Beschrijving

Lecture Daniel Kahneman

Nederlands volgt Engels.

People’s decisions are constantly influenced by noise: the mood they are in, the time of day, whether they are hungry, the season or the temperature. What does this mean for the value of our judgements? How can we avoid the influence of noise? Listen to the famous Nobel Prize winner Daniel Kahneman via Skype and learn how to make a good judgement with as little noise as possible.

Attending this lecture can be done online by livestream as well as in de Lindenberg.

Tickets lecture hall Lindenberg
Registration livestream

Wrong decisions

It is evident that having unconscious biases is undesirable. But does this also apply to noise? Noise is different from bias, but it can be just as dangerous. That is why it is important to gain more insight into why we are so susceptible to noise when making decisions. How can we deal with it properly. When is the disruption of a decision by noise actually wrong, and who determines that?

Noise

In some professions it is extra important to allow as little noise as possible. Consider, for example, judges. Doctors can also make very different diagnoses due to noise. This can have worrying consequences. We like to judge honestly. Is it possible to get to 0% noise, and should we pursue that? Or is it better to leave these judgements to robots?

After his lecture via Skype, Daniel Kahneman will talk to psychologist Daniël Wigboldus and cultural anthropologist Noelle Aarts about the differences between noise and bias. What is the danger of noise and how can we can deal with this? Program manager at Radboud Reflects Liesbeth Jansen moderates the conversation.

This program is in English.

About the speakers

Daniel_Kahneman CC-by-attribution-NRKbetaDaniel Kahneman is a psychologist and an important pioneer at the interface of psychology and economics. He is the author of the bestseller Thinking Fast and Slow, in which he describes the Dual Process Theory, which is well known among psychologists. In 2002 he won the Nobel Prize in Economics.

Wigboldus, DaniëlDaniël Wigboldus is chair of the Executive Board of Radboud University and professor of Social and Cultural Psychology.Aarts,-NoelleNoelle Aarts is professor Socio-Ecological Interaction at Radboud University and affiliated to the Institute for Science in Society. Focusing on conversations between people in different contexts, she studies inter-human processes and communication for creating space for sustainable change.

Participation

Attending this lecture can be done in De Lindenberg or online by livestream.

Lecture hall / Lindenberg

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,-  | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance.

Registration leture hall

Livestream
Participation in the livestream is free of charge. If you wish to receive a reminder and additional information in advance and a link to the review afterwards in your mailbox, please register.

REGISTER livestream

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

Nederlands

Bij alle beslissingen die we maken, is er sprake van ruis: mensen worden constant beïnvloed door allerlei factoren zoals hun stemming, wat voor dag het is, het tijdstip van de dag, honger, het seizoen of de temperatuur. Wat betekent dit voor de waarde van onze oordelen? Hoe kunnen we de beïnvloeding door ruis voorkomen? Kom en luister naar de beroemde Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman via Skype en kom erachter hoe je met zo min mogelijk ruis tot een goed oordeel kunt komen.

Dit programma kun je fysiek in de Lindenberg of online via een livestream bijwonen.

Inschrijven zaalticket
Inschrijven livestream

Verkeerde beslissingen

Van het fenomeen bias, waarbij we systematische onbewuste vooroordelen hebben, is het evident dat het ongewenst is. Maar geldt dit ook voor ruis? Ruis is iets anders dan bias, maar het kan even gevaarlijk zijn. Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in waarom wij zo vatbaar zijn voor ruis bij het nemen van beslissingen, en hoe we hier goed mee om kunnen gaan. Wanneer is de verstoring van een beslissing door ruis eigenlijk verkeerd, en wie bepaalt dat?

Ruis

Bij sommige beroepen is het extra belangrijk om zo min mogelijk ruis toe te laten. Denk bijvoorbeeld aan rechters, maar ook artsen stellen zeer uiteenlopende diagnoses door ruis. Dit kan zorgwekkende gevolgen hebben. We willen graag zuiver oordelen. Is het mogelijk om tot 0% ruis te komen, en moeten we dat willen? Of kunnen we deze oordelen dan beter overlaten aan robots?

Na zijn lezing via Skype gaat Daniel Kahneman in gesprek met psycholoog Daniël Wigboldus en cultureel antropoloog Noelle Aarts over wat het verschil is tussen ruis en bias en wat het gevaar is van ruis en hoe we hiermee om kunnen gaan. Programmamaker Liesbeth Jansen leidt het gesprek.

De voertaal is Engels.

Over de spreker

Daniel_Kahneman CC-by-attribution-NRKbetaDaniel Kahneman is psycholoog en belangrijke pionier op het grensvlak van psychologie en economie. Hij is auteur van de bestseller Ons feilbare denken, waarin hij de onder psychologen welbekende Dual Process Theory beschrijft. In 2002 won hij de Nobelprijs voor de Economie.

Wigboldus, DaniëlDaniël Wigboldus is voorzitter van het College van bestuur van de Radboud Universiteit en hoogleraar Sociale- en cultuurpsychologie.Aarts,-NoelleNoelle Aarts is hoogleraar Socio-ecologische interacties aan de Radboud Universiteit en verbonden aan het Institute for Science in Society. Ze doet onderzoek naar gesprekken tussen stakeholders met verschillende achtergronden en belangen bij complexe thema’s. In 2016 en 2017 werd ze door collega’s verkozen tot de meest inspirerende communicator van Nederland.

Radboud Recharge sprak alvast met Noelle Aarts over dit programma: ‘Als je zuiver leert beslissen, profiteer je dagelijks’

Deelname

Dit programma kun je online via een livestream bijwonen.

Zaalticket

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis. Neem je coronatoegangsbewijs en ID mee.

Inschrijven zaalticket

Livestream
Deelname aan de livestream is gratis. Schrijf je in en ontvang de reminder vooraf en de link naar het verslag achteraf.

Inschrijven livestream

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.