Zoek in de site...

Social Safety: What Does it Mean? | Academic Affairs with Ombuds Officer Nancy Viellevoije-Geers (Gesprek)

Datum
woensdag 15 februari 2023Plaats in mijn agenda
Tijd
12:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex, CC4, Radboud University, Mercatorpad 1
Organisator(s)
Radboud Reflects and Radboud Diversity Equity and Inclusion Office
Spreker
Ombuds Officer Nancy Viellevoije-Geers
Beschrijving

Social Safety: What does it Mean?

The discussion around social safety in academia is arguably more prominent than ever. In universities all over the country, people are wondering how to provide an environment where students and staff feel welcome, safe and respected. But what does social safety actually mean? Why is it important, and who are responsible for a socially safe environment? Come and learn from Ombuds Officer Nancy Viellevoije-Geers about social safety.

Widely used term

It has been hard to miss the past year: the discussion around social safety has sprung up within government institutions, sports organizations, corporations, television programs and universities. Our own university was no exception. With each new revelation about abuses of power, intimidation and other malpractices, the discussion around socially safe environments broadens. The term is now so widely used, that the question rises whether we are all talking about the same thing. Is social safety a general goal we can all strive towards, or is its meaning highly context dependent? And how can we prevent the term from becoming too broad, and thus empty?

Responsibility

Universities have always been places where an increasingly diverse collection of opinions, backgrounds and identities meet. With this diversity comes a collective responsibility to make sure everyone feels welcome and is respected. How does this responsibility shape our university’s policy? What progress is being made and in which areas is there still work to be done? And is social safety a goal that can be attained, or is it a practice that will always need attention?

Radboud Ombuds Officer Nancy Viellevoije-Geers and another Radboud University employee discuss these and related questions. Philosopher Cees Leijenhorst moderates the conversation. Come and ask your own questions!

About the speakers

Nancy Viellevoije-GeersNancy Viellevoije-Geers is Ombuds Officer at Radboud University. She has a background in Dutch Law and worked as an employment lawyer for more than thirty years. She has been active as registered mediator since 2004, and provides mediation processes in healthcare and education. In her capacity as Ombuds officer, she works to promote social safety within Radboud University.

Cees Leijenhorst is professor of the History of Modern Philosophy at Radboud University.

Participation
Attending this program is  free of charge. Registration is not mandatory.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

This is a program Radboud Reflects and Radboud Diversity Equity and Inclusion Office.

NEDERLANDS

De discussie over sociale veiligheid in de academische wereld is misschien wel prominenter dan ooit. Op universiteiten in het hele land vragen mensen zich af hoe ze een omgeving kunnen bieden waar studenten en medewerkers zich welkom, veilig en gerespecteerd voelen. Maar wat betekent sociale veiligheid eigenlijk? Waarom is het belangrijk en wie zijn verantwoordelijk voor een sociaal veilige omgeving? Kom en leer van ombudsfunctionaris Nancy Viellevoije-Geers over sociale veiligheid.

Veelgebruikte term

Het was het afgelopen jaar moeilijk te missen: de discussie rond sociale veiligheid heeft de kop opgestoken binnen overheidsinstellingen, sportorganisaties, bedrijven, televisieprogramma's en universiteiten. Onze eigen universiteit was geen uitzondering. Met elke nieuwe onthulling over machtsmisbruik, intimidatie en andere misstanden wordt de discussie rond sociaal veilige omgevingen breder. De discussie over sociale veiligheid in de academische wereld is misschien wel prominenter dan ooit. De term wordt inmiddels zo veel gebruikt, dat de vraag rijst of we het allemaal over hetzelfde hebben. Is sociale veiligheid een algemeen doel waar we allemaal naar kunnen streven, of is de betekenis ervan sterk contextafhankelijk? En hoe kunnen we voorkomen dat de term te breed wordt, en dus leeg?

Verantwoordelijkheid

Universiteiten zijn altijd plaatsen geweest waar een steeds diversere verzameling van meningen, achtergronden en identiteiten elkaar ontmoeten. Met deze diversiteit komt een collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt en wordt gerespecteerd. Hoe geeft deze verantwoordelijkheid vorm aan het beleid van onze universiteit? Welke vooruitgang wordt er geboekt en op welke gebieden is er nog werk aan de winkel? En is sociale veiligheid een doel dat bereikt kan worden, of is het een praktijk die altijd aandacht nodig zal hebben?

Radboud ombudsfuntionaris Nancy Viellevoije-Geers en een andere medewerker van de Radboud Universiteit bespreken deze en aanverwante vragen. Filosoof Cees Leijenhorst modereert het gesprek. Kom en stel je eigen vragen!

Over de sprekers


Nancy Viellevoije-GeersNancy Viellevoije-Geers
is ombudsfunctionaris aan de Radboud Universiteit. Zij heeft een achtergrond in Nederlands recht en is meer dan dertig jaar arbeidsrechtadvocaat geweest. Sinds 2004  is zij bemiddelaar en verzorgt zij bemiddelingstrajecten in de zorg en het onderwijs. In haar hoedanigheid van ombudsfunctionaris zet zij zich in voor de sociale veiligheid binnen Radboud Universiteit.

Cees Leijenhorst (moderator) is hoogleraar Geschiedenis van de Moderne Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit.

Deelname

Deelname aan dit programma is gratis. Registratie is niet verplicht