Zoek in de site...

The Clock versus Biorhythm | Lecture and conversation with science historian Christoph Lüthy and neuroscientist Lisa Genzel (Lezing)

Datum
maandag 31 oktober 2022Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
LUX, Mariënburg 38-39, Nijmegen
Organisator(s)
Radboud Reflects and Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Spreker
Science historian Christoph Lüthy and neuroscientist Lisa Genzel
Beschrijving

The Clock versus Biorhythm | Lecture and conversation with science historian Christoph Lüthy and neuroscientist Lisa Genzel

Nederlands volgt Engels.

Winter time is fast approaching. Time to get back into the discussion about whether or not to set the clock back. Would it be better and healthier for us to follow our own biorhythm, or is following the clock’s rhythm ultimately more beneficial to us? Where does the idea that we have to conform to the rhythm of the clock come from anyway? Come and delve into the conflict between our biorhythms and the rhythm of the clock with science historian Christoph Lüthy and neuroscientist Lisa Genzel.

The history of time

When the clock jumps back an hour, it always takes a while before your biorhythm and the alarm clock are aligned again. In the meantime, we often feel like we are sleeping, eating and drinking at the wrong moments. But the idea that there is a time that is the same for everyone and that always keeps ticking is less old than you might think, and has an interesting history.

In the past, the movement of the sun determined the daily rhythm, but this changed with the invention of the clock in the 14th century. Nowadays we take it completely for granted to get up at the same time all year round, even if this means getting out of bed three hours before sunrise during the winter.

How did it come to be this way? What does conforming to the clock do to a brain that has had millions of years to evolve in a world without any clocks? What role does biorhythm still play in our lives today, and can we still make room for our biorhythm into a world in which the clock reigns supreme?

Come and listen to science historian Christoph Lüthy and neuroscientist Lisa Genzel, and let yourself be carried away by the timeless story of the clock versus our biorhythm.

This program is in English.

About the speakers

Christoph LüthyChristoph Lüthy is professor of History of Philosophy and Science at Radboud University. In his research he looks at, among other things, the origin of modern sciences and the representation of scientific knowledge.


Lisa GenzelLisa Genzel is associate professor of Neuroinformatics at Radboud University. She conducts research into the memory of mice, rats and humans. In particular, she focusses on the influence of sleep processes on memory.

Participation

Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,-  | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance.

Register

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

NEDERLANDS

De wintertijd komt er weer aan. Tijd om de discussie rondom het wel of niet terugzetten van de klok van stal te halen. Zou het beter en gezonder voor ons zijn om ons eigen bioritme te volgen, of hebben we uiteindelijk meer plezier van het ritme van de klok? Waar komt het idee dat we ons moeten schikken naar het ritme van de klok überhaupt vandaan? Kom en duik in het conflict tussen ons bioritme en het ritme van de klok met wetenschapshistoricus Christoph Lüthy en neurowetenschapper Lisa Genzel.

De geschiedenis van de tijd

Met het verspringen van de klok duurt het altijd wel even voordat je bioritme en de wekker weer op één lijn zitten. In de tussentijd slapen, eten en drinken we voor ons gevoel op de verkeerde momenten. Maar het idee dat er een tijd is die voor iedereen hetzelfde is en die altijd doortikt, is minder oud dan je zou denken, en heeft een interessante ontstaansgeschiedenis.

Vroeger bepaalde de beweging van de zon het dagelijks ritme, maar dit veranderde met de uitvinding van het uurwerk in de 14e eeuw. Tegenwoordig vinden we het volstrekt vanzelfsprekend om het hele jaar door op hetzelfde tijdstip op te staan, ook als dit betekent dat je in de winter 3 uur vóór zonsopkomst je bed uit moet.

Hoe is dat zo gekomen? Wat doet het volgen van de klok met een brein dat miljoenen jaren de tijd heeft gehad om te evolueren in een wereld zonder klok? Welke rol speelt bioritme nog vandaag de dag, en kunnen we ons bioritme nog wel inpassen in een wereld waarin de klok heer en meester is?

Kom luisteren naar wetenschapshistoricus Christoph Lüthy en neurowetenschapper Lisa Genzel, en laat je meevoeren in het tijdloze verhaal van de klok vs. ons bioritme.

De voertaal is Engels.


Over de sprekers

Christoph LüthyChristoph Lüthy is hoogleraar Geschiedenis van filosofie en wetenschap aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek kijkt hij onder meer naar het ontstaan van de moderne wetenschappen en de verbeelding van wetenschappelijke kennis.


Lisa GenzelLisa Genzelis universitair hoofddocent Neuroinformatica aan de Radboud Universiteit . Ze doet onder meer onderzoek naar het geheugen van muizen, ratten en mensen, waarbij ze in het bijzonder kijkt naar de invloed van slaapprocessen op het geheugen.

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de  nieuwsbrief.

Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.