Zoek in de site...

The Tyranny of Merit | Conversation with political philosopher Michael Sandel (Gesprek)

Datum
maandag 15 maart 2021Plaats in mijn agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
Online
Organisator(s)
Radboud Reflects and Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies
Spreker
Political philosopher Michael Sandel, filosoof Mathijs van de Sande, socioloog Agnes Akkerman, filosoof Christoph Lüthy
Beschrijving

The Tyranny of Merit |Conversation with political philosopher Michael Sandel

Nederlands volgt Engels.

Are our individual successes and failures in life the result of our own efforts? And if so, would a society based on the principle of merit be a just one? Political philosopher Michael Sandel holds that this is not the case. Meritocracy creates an arrogant elite, while leaving a vast majority of people angry and humiliated. Learn from the renowned American philosopher Michael Sandel, who will join us via Skype, about the tyranny of merit, the ethics of humility and the future of democracy.

Watching the livestream is free of charge. If you wish to receive a reminder in advance and a link to the review afterwards in your mailbox, please register.

REGISTER

Winners and losers

Sandel argues that meritocracy – the ideal that people are rightly moved into positions of success and power on the basis of their talent, abilities and efforts – is at the heart of our polarized public life. Many highly educated ‘winners’ in today’s society suffer from meritocratic hubris. They care little about the common good and look down upon those who have not made it. This inflames the divide with the lower educated and other groups that are left behind in our global economy, and fuels extreme political polarization. To overcome this political strife, Sandel argues we should reconsider our attitudes towards success and failure and the way we organize our global society.

Humility

Those who have flourished should look in the mirror: for is their success truly their own doing? Or is it also a matter of luck? A talented soccer player might be successful in today’s society if he trains hard. Would he have been born during the Renaissance, his dribbling skills would have been useless as society would have preferred a fresco painter. Therefore, winners should be more grateful and humble, and ought to recognize how other people like their parents, teachers, and society as a whole, contributed to their successes. Sandel holds that in doing so we will be able to move towards a society that is more affirming of the dignity of work. This will pave the road towards a politics of the common good.

Beyond merit

During this evening we will talk with Michael Sandel about the problems of meritocracy, the cultivation of civic virtues and the importance of reviving our understanding of the common good. How does meritocracy contribute to inequality? What role does education play in this? Is it possible for people to choose the common good over their individual successes? And what kind of changes are necessary to move towards a more humble and just society?

Michael Sandel will discuss these issues with political philosopher Mathijs van de Sande and sociologist Agnes Akkerman.They are joined by Radboud Universitymaster’s students in philosophy Marleen Huizingh and Florian van der Zee and master’s student in political science Cherelle de Leeuw. Philosopher Christoph Lüthy will moderate the conversation. During this interactive program there is plenty of room for digital questions from the audience.

This program is in English.

About the speaker

Michael Sandel is professor of political philosophy at Harvard University. He has been heralded as “the most relevant living philosopher” and a “rock‐star moralist” and wrote numerous books on the most vexing moral and civic questions of our time. Sandel’s legendary Harvard course ‘Justice’ has been viewed by tens of millions of people. His books What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets and Justice: What’s the Right Thing to Do? were international bestsellers and have been translated into twenty-seven languages.

In 2020 he wrote his latest work: The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good?. In this book he analyses how the liberal pursuit of meritocracy has betrayed the working classes and fostered a populist backlash. He offers an alternative way of thinking about success and argues for a politics that puts dignity and humility at its center.

Participation

Watching the livestream is free of charge. If you wish to receive a reminder in advance and a link to the review afterwards in your mailbox, please register.

REGISTER

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

Nederlands

Zijn onze successen en mislukkingen in het leven het resultaat van onze eigen inspanningen? En zo ja, zou een samenleving op basis van het principe van verdienste een rechtvaardige samenleving zijn? Politiek filosoof Michael Sandel stelt dat dit niet het geval is. Meritocratie creëert een arrogante elite en laat tegelijkertijd de overgrote meerderheid van de mensen boos en vernederd achter. Luister naar de bekende Amerikaanse filosoof Michael Sandel die via Skype vertelt over de ‘tirannie van verdienste’, het belang van bescheidenheid en de toekomst van de democratie.

Winnaars en verliezers

Sandel stelt dat het ideaal van de meritocratie – een samenleving waarin de sociaaleconomische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar talent, capaciteiten en inspanningen – de basis vormt voor de extreme polarisatie in onze democratie. Veel hoogopgeleide ‘winnaars’ in de samenleving lijden aan meritocratische hoogmoed. Ze geven weinig om het algemene belang en kijken neer op hen die niet succesvol zijn. Dit vergroot de kloof met laagopgeleiden en andere groepen die worden achtergesteld in onze mondiale economie. Om het tij te keren, moeten we volgens Sandel onze houding ten opzichte van succes en verdienste herzien.

Bescheidenheid

Succesvolle mensen moeten zichzelf een spiegel voorhouden: want is hun succes werkelijk te danken aan henzelf? Of is het ook een kwestie van geluk? Een getalenteerde voetballer kan anno 2021 succesvol worden door hard te trainen. Maar als hij was geboren tijdens de Renaissance, zouden zijn dribbel-skills nutteloos geweest zijn. De samenleving zat toen meer te wachten op frescoschilders. Bescheidenheid zou winnaars dus sieren. Ze moeten erkennen hoe hun ouders, leraren, en de maatschappij in zijn geheel, hun succes mogelijk maken. Door ons te realiseren dat succes niet altijd afhankelijk is van verdienste, kunnen we volgens Sandel richting een samenleving bewegen waarin waardigheid en het algemeen belang centraal staan.

Voorbij verdienste

Tijdens deze avond praten we met Michael Sandel over de problemen van de meritocratie, de waardigheid van werk, en de toekomst van de democratie. Hoe draagt een focus op verdienste bij aan ongelijkheid? Welke rol speelt onderwijs hierin? Is het mogelijk voor mensen om het algemeen belang te verkiezen boven hun individuele succes? En wat voor concrete veranderingen zijn nodig om onze samenleving werkelijk meer bescheiden en rechtvaardig te maken?

Michael Sandel gaat in gesprek over deze vragen met politiek filosoof Mathijs van de Sande en arbeidssocioloog Agnes Akkerman van de Radboud Universiteit. Ze worden vergezeld door masterstudenten filosofie Marleen Huizingh en Florian van der Zee en masterstudent politicologie Cherelle de Leeuw, allen van de Radboud Universiteit. Filosoof Christoph Lüthy is de gespreksleider. Tijdens dit interactieve programma is er voldoende ruimte voor het publiek om digitaal vragen te stellen.

De voertaal is Engels.

Over de spreker

Michael Sandel is hoogleraar Politieke filosofie aan Harvard University. Hij staat bekend als de “rockster van de moraal” en “de Bob Dylan van de politieke filosofie”. Hij schreef meerdere boeken over de meest prangende morele en maatschappelijke vragen van onze tijd. Sandels legendarische cursus ‘Justice’ is door tientallen miljoenen mensen bekeken. Zijn boeken Niet alles is te koop: de morele grenzen van de markt en Rechtvaardigheid: wat is de juiste keuze? waren internationale bestsellers en zijn vertaald in zevenentwintig talen. In 2020 verscheen zijn meeste recente boek: De tirannie van verdienste: over de toekomst van de democratie.

Deelname

Deze lezing kun je gratis online via een livestream bijwonen. Schrijf je in en ontvang de reminder en de link naar de terugblik van deze livestream in je mailbox.

Inschrijven

College: Wie is Michael Sandel?

Op maandag 8 maart 2021 gaf rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt via een livestream het introductiecollege Wie is Michael Sandel?Deze kun je hier terugkijken zodat je goed bent voorbereid.

Draag je Radboud Reflects een warm hart toe? Steun ons dan met een financiële bijdrage en doneer.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.