Zoek in de site...

The War in Ukraine – A Legal Perspective | Current Affairs Lecture by legal scholar Lize Glas (Lezing)

Datum
donderdag 31 maart 2022Plaats in mijn agenda
Tijd
12:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex CC1, Mercatorpad 1, Radboud Universiteit
Organisator(s)
Radboud Reflects, Faculty of Law and VOX
Spreker
Legal scholar Lize Glas
Beschrijving

The War in Ukraine – A Legal Perspective | Current Affairs Lecture by legal scholar Lize Glas

Nederlands volgt Engels. 

The Russian invasion of Ukraine has been described as a manifest violation of international law. The term ‘war crimes’ is being used to describe the extreme violence afflicted onto civilian targets by the Russian military forces. Russia has even officially been expelled from the Council of Europe, and subjected to numerous sanctions. What further response can international law offer in the face of this conflict? Come and listen to legal scholar Lize Glas, who offers a legal perspective on the war in Ukraine.

Breaking international law

When Russia attacked Ukraine, it violated one of the cornerstones of international law: article 2.4 of the UN Charter. This article prohibits the use of force against the territorial integrity or independence of any state. The Council of Europe subsequently decided that Russia should no longer be a member. In the weeks that followed, president Putin continued to prove that he disregards international law designed to protect states, civilians and children from military aggression. Does Europe have judicial tools to prosecute Russia for human rights violations? And can a nation or government be held responsible, or is president Putin himself the one who should be legally prosecuted for what is taking place in Ukraine?

Justification

At the same time international law is used by Putin as justification for the attack on Ukraine. Referring directly to the UN Charter, he described the invasion as an act of self-defense, necessary to protect both Russia and the separatists in the Donbas region from an impending assault by Ukraine’s government and NATO. On what basis is Putin using international law as a justification for Russia’s actions? What legal action can be taken against a political leader who disregards international law, while at the same time instrumentalizing it for his own purposes? In this fourth Current Affairs lecture on the war in Ukraine, legal scholar Lize Glas provides a legal perspective on the invasion.

Come, listen and ask your questions during your lunch break.

About the speaker

Lize GlasLize Glas is associate professor of international and European law at Radboud University. Her research includes the European Convention on Human Rights and the procedures of the European Court of Human Rights.

Participation

Participation is free of charge. Registration is not necessary. But if you wish to receive a link to the review afterwards, please register.

Register

See also the reviews of:
The Russian Invasion in Ukraine | Current Affairs Lecture by political scientist Bertjan Verbeek, historian Paul van Reef and philosopher Evert van der Zweerde |Thursday 24 February 2022 

The War in Ukraine - Putin’s Ideology | Current Affairs Lecture by political philosopher Evert van der Zweerde |Thursday 10 March 2022

Geopolitics of the War in Ukraine| Current Affairs Lecture with political scientist Reinout van der Veer | Thursday 17 March 2022

NEDERLANDS

De Russische invasie van Oekraïne wordt een duidelijke schending van het internationaal recht genoemd. De term ‘oorlogsmisdaden’ wordt gebruikt om het extreme geweld te beschrijven dat door de Russische strijdkrachten gebruiken tegen burgerdoelen. Rusland is zelfs officieel uit de Raad van Europa gezet en onderworpen aan talloze sancties. Welk verder antwoord kan het internationaal recht bieden ten aanzien van dit conflict? Kom luisteren naar jurist Lize Glas, die een juridisch perspectief biedt op de oorlog in Oekraïne.

Schending van het internationaal recht

Toen Rusland Oekraïne aanviel, schond het een van de hoekstenen van het internationaal recht: artikel 2.4 van het VN-Handvest. Dit artikel verbiedt het gebruik van geweld jegens de territoriale integriteit of onafhankelijkheid van een staat. De Raad van Europa heeft vervolgens besloten dat Rusland geen lid meer mag zijn. In de weken die volgden, bewees president Poetin dat hij zich niets aantrekt van het internationaal recht dat bedoeld is om staten, burgers en kinderen te beschermen tegen militaire agressie. Heeft Europa de juridische gereedschappen om Rusland te vervolgen voor mensenrechtenschendingen? En kan een natie of regering verantwoordelijk worden gehouden, of is president Poetin zelf degene die wettelijk moet worden vervolgd voor wat er in Oekraïne gebeurt?

Rechtvaardiging

Tegelijkertijd gebruikt Poetin het internationaal recht als rechtvaardiging voor de aanval op Oekraïne. Rechtstreeks verwijzend naar het VN-Handvest, beschreef hij de invasie als een daad van zelfverdediging, noodzakelijk om zowel Rusland als de Russische separatisten in de Donbas-regio te beschermen tegen een dreigende aanval door de Oekraïense regering en de NAVO. Op basis waarvan gebruikt Poetin het internationaal recht om de acties van Rusland te rechtvaardigen? Welke juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen een politiek leider die het internationaal recht met voeten treedt en het tegelijkertijd voor zijn eigen doeleinden gebruikt? In dit vierde actualiteitencollege over de oorlog in Oekraïne geeft jurist Lize Glas een juridisch perspectief op de invasie.

Kom luisteren en stel je vragen tijdens je lunchpauze.

Over de spreker

Lize-GlasLize Glas is universitair hoofddocent Internationaal en Europees Recht aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek omvat onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de procedures van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Deelname

Deelname is gratis. Registreren is niet verplicht. Maar wil je de link naar de terugblik ontvangen schrijf je dan even in.

Inschrijven