Zoek in de site...

Decaan Paul Hendriks

Paul Hendriks

Hoe belangrijk zijn ethische motieven – of zouden ze moeten zijn – voor bedrijven, overheden, en allerlei andere maatschappelijke spelers die proberen processen of groepen in onze samenleving aan te sturen? Draait een circulaire economie vooral om geld, of om andere waarden? Is duurzaamheid primair een ‘business case’, of is het een doel op zich? Hoe ethisch kan een bureaucratie eigenlijk zijn?

De maand dat er verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer is bij uitstek ook een maand voor ethische vragen rondom beleid, aansturing, management of hoe je het ook noemen wilt. Een beter moment om ook jezelf de vraag te stellen hoe ethiek een rol speelt of kan spelen in de aansturing van je eigen studie en loopbaan is nauwelijks denkbaar.

Kom daarom meepraten en meedenken op een of meer bijeenkomsten in de Maand van de Ethiek voor de Faculteit der Managementwetenschappen die Radboud Reflects samen met de faculteit organiseert.

Paul Hendriks, decaan Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit