Zoek in de site...

Gesprek met filosofen

Leven in tijden van digitale onrust

19.45 - 20.30 uur | Valkhofzaal

Kunnen we met de opkomst van sociale media spreken van een radicale omslag in het denken over zelf en relaties? En wat te denken van het gebruik van Big Data en onze privacy? Schuif aan bij dit panelgesprek en bedenk of “het digitale tijdperk een tijdperk zonder rede is”, zoals filosoof Byung Chul-Han stelt.

Big Data

In de kranten en om ons heen horen we het veelvuldig: onrust over de gevolgen van het gebruik van Big Data door bedrijven en overheid. Bestaat er een redelijke maatstaf, of komt er een moment dat de technologie de privacywetgeving een stap voor zal zijn?

Het digitale zelf

En dan is er de enorme groei van de social media in het afgelopen decennium. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tinder: de zichtbaarheid van het zelf staat voorop en we spreken en zien elkaar soms vaker digitaal dan in persoon. Kunnen we spreken van een radicale omslag in het denken over zelf en relaties?

Onder leiding van Joyce Pijnenburg laten filosofen Lonneke van der Velden , Marjolein Lanzing en Patricia de Vries hun licht schijnen over privacy en het zelf in het digitale tijdperk.

Over de sprekers


Lonneke van der VeldenLonneke van der Velden
is afgestudeerd in de wijsbegeerte en postdoc onderzoeker bij DATACTIVE, een onderzoeksproject naar de omgang van civil society met de mogelijkheden en risico's van Big Data. Daarnaast doceert ze bij de afdeling Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam.

Marjolein LanzingMarjolein Lanzing is promovenda in de wijsbegeerte bij het 4TU Centre for Ethics and Technology. Ze onderzoekt vanuit privacy perspectief de implicaties van Big Data, social media en self-tracking voor onze sociale relaties, autonomie en zelf-ontplooiing.


Patricia de VriesPatricia de Vries is promovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, docent en onderzoeker bij het Instituut voor Netwerkcultuur en programmamaker bij Felix & Sofie. Ze leest en denkt over algoritmische epistemologie en schrijft daar o.a. over op haar blog: networkcultures.org/contesting-capture-technology. Ze studeerde Filmwetenschap (BA), Cultural Analysis (RMA) en Liberal Studies (RMA) in Amsterdam, Berlijn en New York.

Over de gespreksleider

Joyce PijnenburgJoyce Pijnenburg heeft als filosoof een praktijk waar zij consulten verzorgt. Daarnaast geeft ze lezingen, historische cursussen, workshops en verzorgt ze meditaties. Ze is penningmeester van SWIP en voorzitter van VG Amsterdam, een vereniging voor ondogmatische levensbeschouwing.

Over SWIP-NL

Society for Women in PhilosophyDeze paneldiscussie is georganiseerd door de Society for Women in Philosophy (SWIP). Society for Women in Philosophy – Nederland en België is een vakvereniging voor vrouwen in de filosofie. Haar doel is de zichtbaarheid van vrouwen in de filosofie vergroten en barrières voor hen wegnemen.

Dit is een onderdeel van de Nacht van de Filosofie op vrijdag 21 april 2017 in De Lindenberg in Nijmegen. Bekijk het complete programma.

De Nacht van de Filosofie is uitverkocht. Inschrijven is niet meer mogelijk.