Zoek in de site...

Lezing door filosoof Paul Moyaert

Paul Moyaert

19.30 - 20.00 uur | Karolingenzaal

Waanzin fascineert, maar wordt nogal eens verkeerd begrepen. Denk samen met filosoof Paul Moyaert verder over de vraag: wat is waanzin echt?

Waanzin als defect

Psychiatrische handboeken reduceren schizofrenie tot een opsomming van symptomen. Deze symptomen worden afgemeten aan een abstract idee van de optimaal functionerende mens en duiden dus op een defect. De schizofreen wordt zo vereenzelvigd met lijden en onmacht. In navolging van de Franse filosoof Gilles Deleuze verzet Paul Moyaert zich tegen deze dominante opvatting.

Dynamische werkelijkheid

Paul Moyaert vat de waanzin op als een dynamische werkelijkheid waaruit de ‘geneurotiseerde normaliteit’ geen uitweg kan bieden. Psychotische verschijnselen helpen de waanzinnige juist om zijn eigen waanzin leefbaar te houden. De gezondheidsnorm voor schizofrenie ligt dan ook niet buiten de waanzin, maar erin. In plaats van hallucinaties en wanen tot vijand te verklaren en met allerhande pillen te onderdrukken, doet de psychiater er goed aan ze als deel van de oplossing te zien – wat is het onderliggende probleem waar de hallucinaties een antwoord op zijn?

Over de spreker

Paul MoyaertPaul Moyaert is hoogleraar Wijsgerige antropologie aan de KU Leuven en verbonden aan de Belgische School voor Psychoanalyse. Dit jaar publiceerde hij Schizofrenie: Een filosofisch essay over waanzin. Eerder schreef hij onder andere over de doodsdrift bij Freud in Opboksen tegen het inerte (2014) en wijdde hij diverse werken aan religie, zoals Iconen en beeldverering: godsdienst als symbolische praktijk (2007).

Dit is een onderdeel van de Nacht van de Filosofie op vrijdag 21 april 2017 in De Lindenberg in Nijmegen. Bekijk het complete programma.

De Nacht van de Filosofie is uitverkocht. Inschrijven is niet meer mogelijk.